…..

GRUNDLAG FOR MOSEFUNDET

Hvorfor et seniorbofællesskab?
Mange undersøgelser har vist, at ældre, der bor i bofællesskaber oplever en større livskvalitet, er længere selvhjulpne og uafhængige af støtte. Et bofællesskab kan tilbyde mindre, kompakte, rumligt optimerede boliger. Til gengæld får man en større andel af fællesarealer, som man også bidrager til, når man lejer boligen. Fællesarealerne giver mulighed for ny/anden livsstil i seniorlivet.

For Mosefundets medlemmer er et seniorbofællesskab bl. a.:

  • Et sted med mange fælles interesser
  • Et sted, hvor man kan finde fællesskab med andre ligesindede til deltagelse i forskellige aktiviteter, gå- og cykelture i naturen, motion og hobbyaktiviteter
  • Et sted hvor man har sit eget, men også vælger fællesskabet til
  • Et sted med deltagelse i fællesaktiviteter, herunder fælles madlavning og spisning
  • En god bolig, som egner sig til at blive ældre i/li>
  • Et sted, der giver følelsen af at der er brug for dig, de erfaringer du har og det du har lært gennem et langt liv

Mosefundet blev dannet i august 2017 og fungerer som en forening med egne vedtægter.

Formålet med foreningen Mosefundet er ”at skabe fællesskab gennem socialt og kulturelt samvær mellem foreningens medlemmer med henblik på at lære hinanden at kende, opbygge og vedligeholde fællesskabet og give senere tilkommende medlemmer/beboere indblik i bofællesskabets kultur.”

”Som medlemmer af foreningen kan optages personer, som er interesserede i at bo i et seniorbofællesskab i Brønshøj-Husum-Tingbjerg. Foreningens medlemmer forventes at deltage aktivt i foreningens møder og aktiviteter.”

Hvis du vil være med hos os?
Så bliv medlem ved at skrive til formand Elsebeth Thorlak på mosefundet.info@gmail.com


Læs mere om os i nedenstående dokumenter: