Bestyrelse og revision

Efter generalforsamlingen oktober 2017
 

Bestyrelse
Formand
Janni Frandsen
Udvekslingsstudent 1994-1995, USA
Frivillig i AFS Interkultur fra 1995-
Aktiv i placeringgruppen 1999-2004
Koordinator af Velkomstlejr, Uddannelsesbazar og lederuddannelse gennem flere år i perioden 2000-2005.
Koordinator i Helårsværteudvalget 2001-2003
Medlem i AFS Interkulturs bestyrelse 2004-2008
Redaktør af Udblik 2004- 2009
Intern Revisor i AFS Interkultur 2012-
Uddannet cand. Comm fra RUC, 2003 Historie som sidefag.
Ansat som projektleder i Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.
Valgt første gang: 2016
jannifrandsen@gmail.com

Kasserer
Steen Rabing Christensen
Stipendiat til Detroit, Michigan, USA i 1965-66.
Aktiv i lokalkomite Søborg, København i nogle år fra 1966.
Uddannet journalist på dagblad, efter få år ansat på TV-avisen, Danmarks Radio.
Reporter, arbejdsmarked, politik og økonomi, i nogle år.
Senere daglig redaktør af TV-avisen, redaktionschef og souschef.
Leder af udlandsredaktionen for samlet TV-avis og Radioavis ved dannelse af DR-Nyheder.
Kortvarigt chef for TV-avisen.
Nu pensionist.
Valgt første gang i 2017
rabing2@yahoo.dk
Bestyrelsesmedlem
Kirsten M. Anttila
Stipendiat 1955-56
Vært 1957, Aarhus og Odense Lokalforening
Cand pæd., lærer
MS Tanzania 1969-71
Senior konsulent DLH, DPU. CVU, UCC 1997 – 2010
Dansk koordinator: European Schools Project 1987 – 2006
Partner/koordinator i 4 EU Comenius efteruddannelsesprojekter 1997 -2005
Valgt første gang: 2007
kirsten.m.anttila@get2net.dk
Bestyrelsesmedlem
Repræsentant fra AFS Interkultur
Marie Louise Jacobs
Udvekslingsstudent i USA 2005-2006
Frivillig i AFS Interkultur fra 2006
Koordinator af Helårssendeudvalget 2010-2013
Medlem af den nationale bestyrelse fra 2014
Næstformand i bestyrelsen siden 2016
Uddannet jurist fra Københavns Universitet, 2015
Fuldmægtig i Skatteministeriets Departement, 2015
Bestyrelsesmedlem
Anne Gade Nielsen
Værtssøster; Sommeren 1984, lokalforening Damsø
AFS´er New York, USA 1985-1986
Bachelor eng/spansk
Valgt første gang: 2016
anne_g_nielsen@hotmail.com
Suppleant
Anna Malena Gilstón
Udvekslingsstudent i Letland 1992/93
Aktiv i Lokalforening en AFS Midtjylland 1993-1996
Lejlighedsvis frivillig hos AFS på Færøerne 2009-2015
Minoritetsstudier og Østeuropastudier fra Københavns Universitet
-Tidligere leder af Børneværnet og Socialforvaltningen på Suderø, Færøerne
-Diverse integrationsprojekter i København
-Koordinator på asylcenter for mindreårige uledsagede asylansøgere
annagilston@gmail.com

Tlf. 53632290

Suppleant
Birte Holm Sørensen
Stipendiat 1963-64
Vært 1962-63
Lokalforening Lyngby, Østerbro
AFS Bestyrelse 1969-74
Læge, Speciallæge i Pædiatri, MPH International Health
Ansat i Danida og Verdensbanken
Valgt første gang: 2010
birsor@dadlnet.dk

 
 

Revision
Revisor
Jesper Klinting
Stipendiat til Maine, USA 1972-73
Nordsjælland Lokalforening, Værtsfamilie 2006-07
Redaktør/redaktionsmedlem for AFS Forum (det hed medlemsbladet dengang) 1976-1980
Bestyrelsesmedlem AFS 1980-86, Revisor for EFIL 1982-2007
AFS IP New Financial Arrangements Task Force 2005-2007
Revisor
IBM Banking Solutions Manager
Cand. polit et art
Valgt første gang: 2009
Jesper@klinting.net
Revisorsuppleant
Carsten Buhl
Stipendiat til Venezuela 1983-84
Frederiksborg Amts Lokalforening
Værtsfamilie flere gange fra 2000 og frem
Bestyrelsesmedlem AFS 1985-89Uddannet Cand.Merc.
Har arbejdet med marketing for Carlsberg samt i konsulent branchen
Valgt første gang: 2014
carstenbuhl@hotmail.com