Kontingentsatser

Kontingent er: 350 kr. for enkelt medlemskab 600 kr. for familiemedlemskab 2.000 kr. for organisationer, institutioner og virksomheder.

For medlemmer af AFS Interkultur koster et enkelt medlemskab af AFS Alumni DK 150 kr., for et familiemedlemsskab 300 kr.

Konto for indbetaling af kontingent: Danske Bank, Reg. nr.: 3306, Kontonr.: 4530023532