Meddelelser i tidligere år

 
 

 
2017
 
 

 
2016

Nyt fra jubilæumsudvalget (18. sep)
Nu er invitationen sendt ud til jubilarerne Læs indbydelsen


 
 

  
  
 

 

 
Dato for Generalforsamling og Årsmøde i 2016
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 6. oktober 2016 kl. 18 i AFS Huset og efterfølges af Årsmødet, hvor vi igen uddeler vort Jubilæumslegat til en nyere frivillig i AFS Interkultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Vi inviterer også en hovedtaler til at fortælle os om et aktuelt emne.Jeg opfordrer dig til at deltage i møderne og derved bakke op om foreningen. Markér datoen i din kalender og husk, at vi starter med en let servering kl. 17.Generalforsamlingen indkaldes med minimum 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
 

 

Klaus Faartoft og Amalie Ferdinand

Folkemødet på Bornholm
AFSere mødtes til fotosession fredag 17. jun kl. 14.50 på Cirkuspladsen.Det regnede (også) kl. 14.50, da vores fotosession fandt sted. To nåede frem. Amalie Ferdinand var den første.

 
 

 

 

 

Aftenmødet om BRIK-landet Brasilien
Som forventet blev det en spændende med oplagte indlægsholdere Laura og Thomas. Laura Tufte indledte om Verden set med unge brasilianeres øjne og Thomas Tufte gik videre med Brasilien i en skiftende verden. Der der livlig debat undervejs.
28 deltagere.

Mødeleder Niels Mikkelsen

Udsnit af tilhørere

 

Laura Tufte

Thomas Tufte


 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Kort nyt fra Odense
Af Klaus Faartoft. Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur

Niels Mikkelsen, præsenterer AFS Alumni DK for deltagerne

Amalie Ferdinand takker af som formand i AFS Interkultur

På AFS Interkulturs generalforsamling den 16. april i Odense deltog vi med formanden Klaus Faartoft og bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Niels et indlæg om, hvad der sker i AFS Alumni DK for tiden: Aftenmøder, samler tidligere udvekslingsstudenter, som sammen kan fejre deres årgangsjubilæer, uddeling af Jubilæumslegat samt to rejsestipendier.

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Så blev AFS Galatti Award 2015 overrakt til Ingrid Bason…….
Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur
Det skete på generalforsamlingen i AFS Interkultur forleden. Ingrid fik allerede tildelt hæderen sidst i 2015.

Galatti Award 2015 modtager Ingrid Bason sammen med Amalie Ferdinand

AFS Galatti Award 2015


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Invitation til
Aftenmøde Find tilmelding nederst på sidenTorsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00-21.00
i Cigaren, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg

Thomas Tufte

Laura Tufte

Aftenens tema er BRIK-landet BrasilienLaura Tufte indleder om
Verden set med unge brasilianeres øjne
ogThomas Tufte går videre med
Brasilien i en skiftende verden
Vil du med? Så læs videre og tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

Hvert minut
bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje

Kort referat fra aftenmødet Kvinder og kvinders værdAf Birgitta My Anttila
Vel mødt til alle medlemmer der deltog ved AFS Alumni aftenmødet i FN Byen med Asger Ryhl.

Det 5. af FN’s 17 verdensmål: Gender Equality

Asger var med AFS i Kenya i ´82 og har de sidste 21 år arbejdet for FN, særligt med kvinders rettigheder, der er grundlaget for al udvikling globalt. Og der sker fremskridt, fortalte Asger, der med egne ord er ufatteligt stolt over sit arbejde. Der er nu stadig plads til forbedringer, vidste du fx at 1/3 af alle kvinder i løbet af livet vil blive udsat for vold? At 1/5 af alle kvinder vil blive udsat for seksuel vold og at overgrebene flere steder i verden ikke er kriminelle? Og at hvert minut bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje?

Asger Ryhl

Mere kage til kvinder såvel som mænd .
Med Asgers ord, så har vi alt at vinde og intet at tabe ved ligestilling og lige rettigheder. Ligestilling betyder ikke at mænd skal afgive halvdelen af kagen, men at kvinder får adgang til også at lave kage, og med Asgers ord, ja så bliver der bare endnu mere kage til endnu flere.Vi var 39 deltagere.Vi ses til næste arrangement.

Deltagerne kunne …

… ikke være på ét foto


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Aftenmøde Torsdag den 7. april 2016 kl. 17.45-21.00
i FN Byen, Marmorvej 51, København Ø.
Mødet omfatter først en rundvisning i FN Byen, hvorefter Asger Ryhl indleder om emnet Kvinder og kvinders værd

FN Byen, foto Adam Mørk

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

AFS Interkultur skifter formand i april 2016
Amalie Ferdinand, formand for AFS Interkultur orienterer:

Amalie Ferdinand

Da jeg er kommet ind i den internationale bestyrelse for AFS – Board of Trustees – stopper jeg som formand for AFS Interkultur i forbindelse med generalforsamlingen i april.Jeg har været rigtig glad for og stolt over at være formand for AFS Interkultur. Det har været nogle spændende og udfordrende år. Jeg ved, at AFS Interkultur er i en god gænge, så jeg føler, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre.Samtidig glæder jeg mig til at begynde et nyt kapitel i mit AFS-liv i den internationale bestyrelse. Jeg tager mit engagement og min forståelse af AFS, frivillighed, interkulturel forståelse med mig – og håber at kunne bringe nogle nye og anderledes perspektiver ind på den internationale scene i AFS.
Hvilke danske AFSere har tidligere siddet i AFS Board of Trustees?
Albert Gjedde ( 1973-78)
Fleming Friis Larsen (1979-81)
Ole Albæk Pedersen(1982-88)
Nicolas Nemery (1990-91)
Niels Lund 1994-96)Hvem er AFS Board of Trustees?

 
 

 

Referat af aftenmødet: Indien – en stormagt på vej? er klar
Læs det her

Ole Lønsmann Poulsen


  
 

 

Holdet plus James Price. Januar 2016. Fotograf Henrik Petit


 
 

 

 
Cirkusrevyen 2016
Vi har 50 billetter på hånden til forestillingen torsdag 25. aug 2016, kl. 20. Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 360 kr./person (den pris vi selv køber til). Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.
Vil du med?
Så læs videre her

 
 

 

 

 
 
  
 

 

 

Årgangsjubilæer 2016

Jubilæumsplakat

Interesseret?
Hvis ja, planlægger vi et AFS årgangsjubilæum 2016 lørdag den 29. oktober.
Mere information og mulighed for at melde tilbage i vedlagte fil.Kender du en jubilar? Så hjælp gerne med at sprede budskabet.AFS jubilæumsplakat 2016 E-mail

 
 

 

 

 
 
 

Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen

Ole Lønsmann Poulsen

Indien – en stormagt på vej?
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19-21 i AFS-Huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg
Vi fortsætter vore fyraftensmøder i 2016 og starter med Indien, som hører til BRIK-landene. Ambassadør Ole Lønsmann Poulsens sidste chefpost var netop i Indien, og han kommer og delagtiggør os i sin vurdering af Indiens rolle i verden.
 
 

 

 

 

 

 
2015 
 
 

Velkommen i 2016!
Det høje aktivitetsniveau fortsætter. Der være fyraftensmøder og – i lighed med de foregående år – en samlet tur i Cirkusrevyen sidst i august. Andre aktiviteter er i støbeskeen og vil blive annonceret i den kommende tid. Generalforsamlingen bliver torsdag 6. oktober i AFS-Huset.Antallet af deltagere på vores Facebook gruppe er 125. Mon ikke flere kommer til i 2016? Hvis du vil være med, finder du os her https://www.facebook.com/groups/82372943478/Internationalt er der sket meget. Efter vores workshop i Paris på AFS Centennial i november 2014 har AFS Board of Trustees nedsat arbejdsgruppen Alumni Engagement Work Group, hvor vi har været repræsenteret via formanden den franske alumni organisation Cercle des Amis AFS.

Vincenzo Morlini, Marximilien Marxer, ?

Arbejdsgruppen planlægger at udgive en rapport først på året med sine anbefalinger til co-eksistens med eksisterende og kommende AFS alumni organisationer. Vi værtede seminaret i København i maj og franskmændene værtede seminaret i november, hvor også indonesiske alumni var repræsenteret. Det næste seminar er planlagt til september – formentlig i Tyskland.Repræsentanter for bestyrelserne i AFS Interkultur og vores egen bestyrelse mødtes med præsidenten for AFS Intercultural Programs, Vincenzo Morlini under hans besøg i København i oktober. Sådanne møder ansigt til ansigt er vigtige for det løbende arbejde. Efterfølgende deltog Vincenzo som bekendt i en mindehøjtidelighed i Alsace for den i 1914 først faldne ambulancefører (foto),Danmark har i mange år været involveret i og taget initiativer i det internationale AFS arbejde. Læs om hvilke danske AFSere, der har siddet i EFILS bestyrelse, på http://www.afsalumni.dk/efil-european-federation-for-intercultural-learning/Tak for din opbakning i 2015.På bestyrelsens vegne
Klaus Faartoft
Formand, AFS Alumni DK
 
 

 

Ingrid Bason, Silkeborg lokalforening

AFS Galatti Award 2015
Den 5. december 2015, på den internationale Volunteer Day tildeltes Ingrid Bason ’65, Silkeborg lokalforening den prestigefyldte AFS Galatti Award 2015 i kategorien Outstanding Volunteer Service. Se videoen Volunteerism in 2015: An interview with Vincenzo Morlini
Vi ønsker Ingrid hjerteligt tillykke!To danskere har tidligere modtaget AFS Galatti Award: Birger Nissen 1991 og Lis Beyer Iversen 1996.
 
 

 

 

 
 
 

AFS alumni reunion, Strassbourg
Cercle des amis AFS samlede 5-6. dec 2015 140 personer til reunion i Strassbourg, Frankrig, hvor der netop i den weekend var julemarkedet St. Nicolas. De foregående år har møderne fundet sted i Paris, Lille, Marseilles, og Nantes. Næste år i december går turen til Nice. Deltagerne kom fra alle regioner i Frankrig. Formand Klaus Faartoft deltog. Læs mere AFS alumni reunion, Strassbourg dec 15

 
 
 
Rapport fra 2. AFS Alumni seminar, Paris 28-29. nov 2015
På dette 2. internationale alumni seminar deltog bestyrelsen for Cercle des Amis,

Champs-Elysées, Dec 15

France (Cda) samt Michel Antoine, FR, fire medlemmer fra AFS Alumni DK, samt en repræsentant fra Indonesien, Avanti Sukma, udvekslingsstudent i Italien 2010-11:
• Både i Frankrig, Indonesien og Danmark er ‘AFS’ et magisk ord, der åbner døre.
• I alle lande er der problemer med at finde tidligere programdeltagere
• Vi drøftede løbende ajourføring af Helpful Guidelines – en vejledning i, hvordan man kan komme i gang med en AFS alumni forening, baseret på erfaringer i Danmark og Frankrig. Vi har i AFS Alumni DK samlet og redigeret materialet sammen med Cercle des Amis. AFS Alumni Helpful Guidelines FINAL ver 1
• Vi drøftede den Interim Report, udarbejdet af den ’Alumni Engagement Work Group’, som under Board of Trustees ser på mulighederne for, hvordan og under hvilke(n) form(er) AFS Alumnis kan oprettes Worldwide.
• Der var enighed om at bakke op om systemet World Café, afløseren for Global Link, som et godt initiativ.
• Cercle des Amis præsenterede en database, specielt udviklet til deres medlemmer. Et rigtig godt redskab i det daglige arbejde.Der var en god og tillidsfuld stemning. Som ved det første seminar i København i maj bragte vi omkostningerne ned ved at være indkvarteret privat hos vore franske værter. På trods af en pakket agenda, var der tid til socialt samvær ved måltider og hos værterne.Et tredje AFS alumni seminar planlægges afholdt i september 2016. Planen er at invitere én eller forhåbentlig flere AFS Alumni organisationer.Mandag den 30. oktober mødte Michèle Ruffat fra Cda og Klaus Faartoft præsidenten for CITÈ Internationale Universitaire de Paris, Marcel Pochard for at drøfte, hvordan de og vi genskaber kontakten til potentielle alumni medlemmer. Det er svært!

Klaus Faartoft og Marcel Pochard, CITÉ, Paris

Kontakten med Marcel Pochard var tilvejebragt i oktober af Jeanette Thomsen, som havde mødt Marcel Pochard og hans kone Anne (AFSer i USA i 1962-63) på den franske ambassade i København! Emnet på mødet i København var ’The International Student City of Copenhagen’. Læs mere om den her http://iscc.nu/

Marcel Antoine

Michelle Ruffat, Janie Blanchard, Françoise Szigeti, Avanti Sukma

 

Niels Mikkelsen, Francoise Perraud, Kirsten M. Anttila, Olivier Vuillod, Maximilien Marxer

Olivier Vuillod, Francoise Perraud, Bruno Poisson, Kirsten M. Anttila og Birgitta My Anttila


 
 

 

 

 
 
  
 

 

 

 
 
 

From Trenches To Bridges
Richard Neville Hall var den første amerikanske ambulancefører, der faldt under 1. Verdenskrig.Den 3. november 2015 afsløredes en mindeplade for ham

Vincenzo Morlini, AFS Intl; Maximilien Marxer, Cercle des Amis AFS

ved en højtidelighed på militærkirkegården i Moosch i Alsace, hvor også Vincenzo Morlini,
AFS Internationals President (tv) deltog. Maximilien Marxer (th) er formand for vores søsterorganisation Cercle des Amis AFS. Vi har givet er symbolsk beløb til minde¬pladen på €100.Vincenzo Morlini skriver:
What a great AFS event in Alsace! FROM TRENCHES TO BRIDGES. 200 AFS students from more than 40 countries reflecting about peace and intercultural dialogue on the battle fields of WW1. Together with French authorities, AFS FRA, AFS GER, AFS SUI, many volunteers, staff, returnees of the “cercle des Amis de AFS”, the Council of Europe, the Embassy of the USA, Mick Van DeBerg we honored RICHARD HALL, the first AFS ambulance driver who lost his life on duty in 1915. Richard rests in peace in the cemetery of Moosch. A plaque to remember his sacrifice was inaugurated, in presence of many members of the Hall family, who came here from the US.
We all renewed our commitment for a more just and peaceful world.
GREAT AFS DAYS IN ALSACE. Thank you very much Philippe Choukroun for making this happen.
Se fotoreportage her
Klik på billederne for at se de næste.
 
 

 

AFS president Vincenzo Morlini i Danmark
Her i weekenden var AFS’ president, italieneren Vicenzo Morlini på besøg i Danmark.

Vincenzo Morlini, president, AFS smmen med bestyrelsen for AFS Alumni DK

Lørdag-søndag deltog han i AFS Interkulturs UddannelsesBazar i Silkeborg, hvor 200 unge var samlet. I fredags mødte han repræsentanter for Alumni-bestyrelsen, samt formand og generalsekretær fra AFS Interkultur for at udveksle synspunkter.På et efterfølgende medlemsmøde i AFS Huset fortalte Vincenzo, at man i 2015 har udvekslet 12.691 unge, som var ude i tilsammen 98.121 personmåneder. Af de 19 deltagere i mødet kom de 10 her fra foreningen.
Vicenzo fortalte om det nye udvekslingsprogram, Sentio for unge over 18 år. Det er et sende- og værteprogram, hvor unge kan udføre frivilligt arbejde eller gå på højskole.
 
 

 

 

Next AFS Alumni Seminar in Paris, November 28/29, 2015
Are you coming?By Maximilien Marxer, chairman for Cercle des Amis AFS
Dear AFS’er,
We have done an AFS Alumni Survey a couple weeks ago and we got 19 answers from all over the world. Every answer showed an interest to communicate all together, to share AFS experience and to meet, in order to create a strong, active and dynamic AFS Alumni network.Some countries have different type of organization of AFS Alumni, more or less related with National offices, but we are working hardly to reinforce our network together.Two existing and strong AFS Alumni Organizations, (AFS Alumni DK, Denmark and The Cercle des Amis AFS, France) have already met in Denmark last May. We have been exchanging our experience, ways of running AFS Alumni network and our relations with the national Offices, as well with AFS New York.Next meeting will be in Paris, on November 28/29, 2015.It is important that AFS Alumni from other countries participate to this meeting.The objective of this meeting is:

  • To know each other and share our AFS experience
  • To present the different national AFS Alumni Organization and activities in order to get ideas from each others to reinforce it (welcoming of young returnees, events, newsletter, database.
    •  If you don’t have any structured Organization today, to take advantage from us, (we have prepared a tool kit for the new AFS Alumni Organization)
  • To exchange about potential common events,
  • To organize a common communication with AFS New York

If it is too complicated for you to come to Paris, we might organize some Skype conference during those 2 days.
The meeting will be held at the French AFS Office at Fontenay-sous-bois.Calendar is a follows:Friday 27
Arrivals at your “host family”Saturday 28
Morning 9-12: Presentation of each countries organization and activities
Lunch at 12:30 (on the Cercle des amis AFS)
Afternoon 14-17: Relations with NY, World Café, establishment of a global database
18 up to … Diner all together(Estimated cost is 45 euros/person).Sunday 29
9-10 : Debriefing
10-12 : Common events for 2016: Where, Goal, Subject, Date and Steering committee
Lunch at 12:00
Afternoon: Departure to your own country or you may stay for a few days. Paris is a wonderful cityOf course, we will host you on an AFS tradition.So, you don’t have to worry about accommodations. You may come on Friday 27, it will be a pleasure to know you betterSoyez les bienvenus à Paris! Want to participate
Invite
 
 

 

Så er generalforsamlingen afsluttet
AFS Alumni DK, Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsen i AFS Alumni DK, sep 15: Fra venstre: Birgitta My Anttila, Marianne I. Carstensen, Birte Holm Sørensen, Amalie Ferdinand, Kirsten M. Anttila, Klaus Faartoft, Peder Sustmann Larsen, Niels Mikkelsen


 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Året i fotos

Opdatering af Facebook i Paris

Bernie Cheyne og Kirsten Anttila

 

Arnel Saljic, Fokus på asyl

Arnel Saljic, Fokus på asyl

Niels Mikkelsen

 

Henrik Lerche

Carsten Buhl, Trine Fjalland, Jytte Tholstrup Svendsen, Helge Nørrung, Vibeke Dalbro, Jeanette Thomsen.
Fyraftensmøde med Henrik Lerche, februar 2015

Henrik Øe

Kirsten M. Anttila, Niels Brun Hansen, Birte Holm Sørensen, Niels Lund under fyraftensmøde med Henrik Øe

 

Intl Alumni Seminar, København maj 15

AFS alumni på Folkemødet på Bornholm, juni 2015

Louise Groth Michelsen og Signe Nielsen

Klaus Carsten Pedersen

Et smukt farvel af Lars Bredo Rahbek i Politiken

Stephen Galatti og Ole Flemming Christensen (th)

In Commemoration of Richard Neville Hall, first American ambulance driver to be killed in World War 1. Moosch Military Cemetery, Alsace, France.

Roberto Ruffino, at AFS Centennial

Alumni Engagement Work Group Interim Report

Why does AFS need an alumni network?
What are the reasons for AFS alumni to remain connected to this important organization and successful global community?

Forsiden af Interim Report

Vedlagte rapport er ‘a giant step’ i forhold til, hvor vi stod i oktober sidste år.
Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe under AFS Board of Trustees har udarbejdet her i 2015. Den er inspireret af talrige opfordringer under AFS Centennial i Paris i november 2014 samt af indlæggene på den workshop, hvor vi sammen med alumni repræsentanter fra Frankrig, USA, og Japan holdt vore indlæg (Creating Vital AFS Returnee Organizations).Vi har kontakt til BoT-udvalget AFS Alumni Engagement Work Group via Cercle des Amis. Vi har leveret en del input til de møder, der har været afholdt; her har vejledningen Helpful Guidelines været et bidrag til arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen stiller sig indtil videre tilsyne¬ladende meget positive overfor at promovere oprettelsen af alumnegrupper nationalt som internationalt.Vi forventer at indsatserne udmønter sig i formalisering af et AFS Alumni Worldwide.Af fodnoten på rapportens første side fremgår det, at man ønsker rapporten drøftet overalt i AFS netværket:’Although this is an interim report to the BoT, it is intended for a broader audience since it will be distributed to Partner Board Chairs and Partner Directors. We hope it will stimulate broader discussion in the AFS Network so that we receive comments and suggestions from various sources at the Network Meeting and thereafter.’Det er baggrunden for at vi giver dig mulighed for at læse og give din mening til kende. Det bedste vi har til en sådan dialog er vores Facebook gruppe, som du finder på https://www.facebook.com/groups/82372943478/Har du brug for at få direkte kontakt, så skriv til formand@afsalumni.dk.AFS – og i AFS Alumni DK – har meget brug for din mening og tilbagemelding. Så læs rapporten og skriv på Facebook! AFS Alumni Engagement – Interim Report, med dansk introduktion
Efterårshilsner
Bestyrelsen for AFS Alumni DK

Hvor er AFS på vej hen?
Mød præsidenten for AFS International Dr. Vincenzo Morlini. Han har været AFS deltager til USA tilbage i 1965-66 og vil fortælle om sin karrierer fra udvekslingsstudent gennem Apple og tilbage til AFS og som præsident for AFS International.

Vincenzo Morlini

Vincenzo Morlini vil sætte AFS i et perspektiv fra han først stiftede kendskab til AFS og som han oplever AFS idag og hvor han ser AFS på vej hen.Der vil være rig lejlighed til at drøfte AFS både internationalt og i Danmark.Vi begynder med oplæg og diskussion, og efterfølgende vil der være mulighed for socialt samvær over lidt til maven og ganen.Mødet er for medlemmer af såvel AFS Interkultur som AFS Alumni DK.
Hvornår? 30. oktober klokken 17:00
Hvor? AFS-huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 FrederiksbergVil du med? Tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

It’s All About AFS!
På Årsmødet den 8. oktober tager hovedtaleren Lars Bredo Rahbek udgangspunkt i ovenstående emne.

Lars Bredo Rahbek

AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.Lars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus.Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD).I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015.

Du kan læse artiklen her


 
 

 

 
 
 

 
 
 
Runde fødselsdage, studenterjubilæer, AFS jubilæum?
Er du en 5’er?

Fra Jubilæumsgruppen på vegne af AFS Alumni DK
I AFS Alumni DK tænker vi på noget helt nyt, nemlig på at fejre AFS jubilæer. Vi indbyder derfor alle returnees og andre med tilknytning til AFS, som har jubilæum i 2015, til et frokostarrangement i København den 31. oktober 2015.Tre AFS jubilarer har givet tilsagn om at holde et par korte festtaler: Nell Rasmussen, ’65 – 50 års AFS jubilar, Morten Kjærum ’ 75 – 40 års AFS jubilar og Jon Thorgaard ’85 – 30 års jubilar.Desværre er de lister, vi har over mulige jubilarer ret ufuldstændige, så hvis du kender nogle returnees fra din egen eller andre årgange, værtsfamilier eller andre, som kan sætte et ’5er årstal i forhold til deres AFS oplevelse, så tøv ikke med at gøre dem opmærksom på denne mulighed for at mødes.I perioden 1949 – 1990 brugte AFS hjemkomståret, som årgangsbetegnelse. Fra 1990 og frem har det været sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS har vi valgt at bruge startåret.
Læs mere her
 

 

 
 
 
Rapport fra Fyraftensmødet
Hvordan hjælper man en folkelig opstand på vej?
Af Birgitta My Anttila
Årets sidste fyraftensmøde blev afholdt den 2. september. Klaus Carsten Pedersen (’62 USA) sad som direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab i årene 1987-2013 og fortalte om sine erfaringer fra denne position under Baltikums løsrivelse fra USSR.

Tilhørere

Tilhørere

Ud over et kort rids af de
baltiske landes historie fra 12-1300 tallet og frem fik vi en spændende beretning om initiativer, interessenter og erfaringer fra den første spæde fødsel af de tre nye demokratiske stater Estland, Letland og Litauen. Klaus fortalte engageret om Det Udenrigspolitiske Selskab og andre nøglepersoners rolle og engagement i tiden op til selvstændigheden, alt krydret med små anekdoter om personer og forhandlinger undervejs. Dette fyraftensmøde afsluttede vor tematik om Rusland og Østeuropa i denne omgang, vel mødt i 2016 med nye tematikker og fyraftensmøder med inspirerende AFS’ere.

 

 
 
 

Et smukt farvel til min japanske mor
Af Lars Bredo Rahbek ’80I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015.

Du kan læse artiklen her

Et smukt farvel

A BEAUTIFUL FAREWELL TO MY JAPANESE MOTHER – finalLars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus. Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD). ‘AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.
 
 

 

 

 
 
  

Spred budskabet! Der er mange teenagefamilier, der endnu ikke kender AFS – desværre.

Du er blevet godkendt som udvekslingsstudent, og dine papirer er sendt til dit værtsland. Nu venter du bare på at modtage beskeden: der er en familie ude i verden, som har åbnet deres hjem for dig. Er ventetiden lang? Tænker du meget over det? Ja, mon ikke!

Bliv værtsfamilie

De udenlandske unge, der skal til Danmark i det kommende skoleår, er i nøjagtig samme situation. Hvis du kender nogen, der kender nogen, der vil åbne deres hjem, så bed dem læse mere her

 

 

 

 

 

Thought-provoking …
Initiative … The Potential Quality
Three years ago, AFS started its alumni program, using this column as clearing house, with the belief that someday you will be running AFS chapters, having students in your homes, and, yes, even taking your place on the AFS Board of Director, because all of us are idealistic enough to hope that AFS will be

Our World, October 1961

stronger than ever 20 to 30 years from now. And at that time you as an AFSer (just as the ambulance drivers today) will be responsible for the direction of AFS.
But what can the returnee do now? A recent letter from a returnee complains that he is not used, overlooked, not recognized as an ardent supporter. This is why we formed a returnee alumni organization, and as pointed out three years ago (and repeated now for the 1961 returnees and those of you who care to reconsider) it is “Up to You”.
….
Like any association in which the members have a voice, the relationship of AFS to its returnees is reciprocal. You were selected for AFS for the promise you held for your foster family, for the program, and as a returnee. You invest in us in the belief that AFS has something to offer the world. Our growth depends on initiative. We wait to see that promise fulfilled.

By Mary Sherman Chesnut, ’52, U.S. Returnee Secretary
Appeared in Our World, October 1961, p. 22

Photo (front page): President Frondizi (Argentina) entertains an AFSer’s question

 

Blev udvekslingsstudent i stat, han havde betalt for at undgå
Politiken bragte 4. jan 15 et debatindlæg om ‘at indrette sig efter værtslandet’.
Udveksling ER en vare i dag.
Læs relaterede artikler

 

Steven Galatti

The Galatti Award for outstanding volunteer service, Winners 2014
Established in 1983, the Galatti Award for Outstanding Volunteer Service honors AFS Volunteers whose commitment and exceptional dedication have advanced the mission and goals of AFS Hvem modtog prisen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
  
Året går på hæld
Tak for opbakning og interesse for aktiviteterne i AFS Alumni DK. Ved årsskiftet er vi 131 medlemmer!

 

AFS’ 100 års jubilæum blev fejret i Paris

i begyndelsen af november, og 25 danske deltog. Vi medsender et par fotos,

Bernie Cheyne og Kirsten M. Anttila


som viser bestyrelsen i arbejde en morgen med at ajourføre Facebooksiden med fotos fra dagen før. En rigtig AFS ambulance var der også, og efter 58 år mødte Kirsten M. Anttila mødte sin AFS-veninde Bernie fra New Zealand, begge udvekslingsstudenter USA 55/56.

 

Vi har allerede nogle datoer klar for 2015. Generalforsamling og årsmøde: torsdag 8. oktober 2015 kl. 15-20 i AFS Huset. Fælles tur til Folkemødet på Bornholm 12.-14. juni, samt billetter til Cirkusrevyen torsdag 27. august for de interesserede. Mere information følger i 2015.


Antallet af medlemmer på vores Facebook-gruppe er nu oppe på 99 – en gevaldig stigning i løbet af efteråret. Vores deltagelse i 100 års jubilæet har naturligvis præget siden. Men vi vil gerne have endnu flere med – også til at kommentere opslagene. Er du allerede på Facebook, så tilmeld dig gruppen AFS Alumni DK.

Tak for din opbakning i 2014.

Jeg ønsker dig og dine en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Klaus
Formand, AFS Alumni DK

 

Referater fra generalforsamling og årsmøde …
… er klar til læsning Referater

 

100 års jubilæet også fejret i Danmark
Nærmere betegnet af – ja, hvem ellers? – Bornholm Lokalforening. Læs mere i
Bornholms Tidende 6. nov 14, Centennial
Bornholms Tidende 10. nov 14

Facebook siden opdateres løbende i Paris

Kirsten M. Anttila, Birgitta ‘My’ Anttila, Klaus Faartoft, Birte Holm Sørense

100 års jubilæet er slut

Workshoppen Creating Vital AFS Returnee Organizations, hvor vi bidrog med et indlæg, var med sine 80+ deltagere den mest besøgte af de 4 samtidige workshops. Vi havde trykt vort indlæg til uddeling.
70+ deltagere skrev sig efterfølgende på vores liste for at blive holdt orienteret om, hvad der videre sker.
Efter Returnee Day mødtes vi med alumni fra Frankrig, USA, Norge og New Zealand og blev enige om at stå sammen, og at vi fra DK udarbejder et Best Practice dokument til drøftelse i feb-mar 2015.
Du kan læse vort indlæg her Flyer AFS Alumni Paris, final Nov4

Støt op omkring AFS netværket
Vær med til at sikre og udbygge netværket, som støtter lokalforeningerne i at være synlige i lokalområdet og uddanner frivillige omkring det lange perspektiv på udvekslingsopholdet.
Indmeld dig på indmeldelse@afsalumni.dk. Det koster kun 50 kr om året (for medlemmer af AFS Interkultur) og giver gratis adgang til AFS Alumnis fyraftensmøder og de andre arrangementer.

Bestyrelsen har konstitueret sig
Ved generalforsamlingen afgik Fleming Friis Larsen og Helga Dalgaard fra bestyrelsen. Suppleanterne Birgitta Anttila og Birte Holm Sørensen blev begge indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af Klaus Faartoft (formand), Peder Sustmann Larsen (kasserer), Kirsten M. Anttila, Birte Holm Sørensen og Birgitta (My) Anttila. Niels Mikkelsen og Marianne I. Carstensen blev valgt som suppleanter. Carsten Buhl blev valgt som revisorsuppleant. Jesper Klinting har indvilliget i at fortsætte som foreningens revisor.

I sin nye bog beretter Leif Davidsen om betydningen af sit AFS år
Den 25. september blev Leif Davidsen interviewet i DR1s Aftenshowet i forbindelse med udgivelsen af sin nyeste bog: Steinbecks Spøgelse. Jagten på en forfatter. Se DR1 Aftenshowet

Bogen er en personlig rejsebog. Den bygger på en 13.000 km lang rejse gennem USA, som Leif Davidsen foretog i USA sammen med sin kone Ulla i 2012. Den beskriver jagten på en forfatter, samtidig med at den tegner et stort og farverigt billede af USA gennem to århundreder. Leif Davidsen beretter ligeledes om, hvordan AFS året i New Jersey blev et afgørende vendepunkt i hans liv.

Generalforsamling og årsmøde er nu afholdt
Læs på AFS Munins jubilæumslegat her på siden hvem der modtog legatet i år.
Bestyrelsens beretning og referat af generalforsamlingen finder du også her på hjemmesiden.
Gå til Facebook-gruppen AFS Alumni DK, meld dig til og følg med i, hvad andre medlemmer og bestyrelsen har på hjerte. Deltag i debatten!

AFS som en ledetråd Jytte Laden Nielsen 14
Tove Videbæk m foto

AFSalumni Nyt Apr 13

Nyt fra Munin Juni 12

Nyt fra Munin Feb 12

Nyt fra Munin Jan 12