Før-julebesøg på Sorø Museum

En enestående chance

Kom til et spændende før-julebesøg på Sorø Museum lørdag den 14. december kl 14 – 16
ved Formidlingschef Ea Stevns Matzon, AFS’er i Californien 1972/73

Siden 2002 har Ea boet og arbejdet i Sorø. De første 11 år som direktør for Sydvestsjællands Museum og de seneste 7 som formidlingschef i Museum Vestsjælland.

Ea har arbejdet en del med internationale projekter, bl.a. som næstformand i bestyrelsen for Destination Viking Association og herigennem også som manager af en af Europarådets certificerede kulturruter, The Viking Route

Ea vil vise os rundt på det lille museum, fortælle om sit arbejde med udstillinger og projekter på kulturområdet, samt fortælle om en spændende karriere og et udsyn, som hun bl.a. kan takke AFS for.

Ea er uddannet cand. mag. i historie og europæisk etnologi, og har desuden et diplom i erhvervs pædagogik, som hun også er lektor i.

Rosangela fra Brasilien besøger Ea, Bente og Linda – alle årgang ’73 fra Danmark

Ea har jævnlig kontakt med sine gamle AFS-venner fra skoleåret, hvor en gruppe mødes hvert år. Billedet er fra årets reunion, hvor Ea, Bente og Linda alle årgang ’73 fra Danmark har besøg af Rosangela fra Brasilien. Alle fire boede i sin tid i det samme område og kørte i den samme bus ved årets afslutning.

Sorø Museum ligger på Storgade 17, 4180 Sorø, og er en afdeling i Museum Vestsjælland. Museet er indrettet i Christian IV’s gamle kro.

Parkeringsforhold (Holbergarkaden)

Facebook


Jeg tilmelder mig besøget på Sorø Museum

14. december 2019 kl. 14-16. Tilmelding senest 7. dec 19.

*
*
*
*