Søg
Close this search box.

Det europæiske samarbejde i AFS

(fra Udblik oktober 2010)
Af Klaus Faartoft, AFSer, medlem at bestyrelsen i AFS Munin
Vidste du, at AFS arbejder aktivt for at skabe et europæisk udvekslingsprogram for unge finansieret af EU? Vidste du, at EFIL afvikler særlige udvekslingsprogrammer samt træningsprogrammer for frivillige med en europæisk dimension? Hvis ikke, så læs mere nedenfor i interviewet med tidligere formand for AFS Interkultur og EFIL, Martin Hjørland.

Martin Hjørland, AFS Interkultur bestyrelse 1996-2003, heraf formand 4 år

Martin, hvad går det europæiske samarbejde i AFS ud på?

AFS har i mere end 40 år haft et formaliseret samarbejde i Europa gennem de europæiske AFS-organisationer’s sammenslutning, EFIL. EFIL har været primus motor for en lang række europæiske initiativer gennem årene. Jeg vil særligt fremhæve EFILs arbejde med at udvide AFS’ arbejde fra udveksling til også at være uddannelse. Man skal huske, at en gang fandtes ordene ”interkulturel forståelse” og ”global oplysning” ikke i AFS. EFIL var i starten bannerfører og med til at sige: Udveksling er godt og er fundamentet for vores aktiviteter, men vi vil ikke nøjes med det – vi vil også sikre at vores stipendiater lærer noget om kultur, kulturforskelle og verdens udfordringer. For eksempel er mange af de aktiviteter, som foregår på AFS Interkulturs før- og efterorienteringer i dag, oprindeligt skabt i EFIL’s regie for mange år siden.

Derudover startede EFIL også alternative udvekslingsprogrammer, f.eks. Faglig Udveksling, som var en stor succes i 1980’erne og 1990’erne. EFIL har igennem mange af årene også været med til at sige til det internationale netværk, at det er vigtigt at AFS når ud i alle afkroge i verden. Således var EFIL med til at støtte AFS’ engagement i Afrika på forskellig vis.

 

Europæiske udvekslingsprogrammer
Hvordan gør EFIL en forskel i dag?

I dag er EFIL en lille men professionel organisation, som gennem de europæiske organisationer arbejder for at forbedre mulighederne for udveksling og opnå interkulturel forståelse i Europa. Mens jeg var formand var arbejdet især fokuseret på at skabe et fælleseuropæisk udvekslingsprogram finansieret af EU for unge mennesker. Mange kender Erasmus-programmet, som har givet mange mange tusinde europæiske universitetsstuderende mulighed for at studere i et andet europæisk land. Tanken var at overføre dette koncept til AFS’ kerneaktivitet, udveksling for 16-18-årige.

AFS lærer EU om udveksling
I 2007 lykkedes det efter mange års slid at skabe politisk opbakning og økonomisk finansiering i Kommissionen til at påbegyndte dette i form af Comenius-programmet. EFIL bød på opgaven – med Youth for Understanding som underleverandør – i skarp konkurrence med øvrige organisationer – og vi vandt! Det betød, at vi skulle gennemføre et pilotprogram med de første ca. 300 udvekslinger (ca. 16-18-årige), som

EU Kommisær Ján Figel og formand for EFIL Roberto Ruffino til EFIL konference i Berlin, som satte fokus på vigtigheden af interkulturel forståelse og udveksling i Europa

gav os en fantastisk mulighed for at selv at bestemme hvordan programmet skulle indrettes. Man skal huske på, at AFS gennem de seneste årtier har opbygget en unik erfaring med at håndtere udveksling for unge på. Og det er ikke noget embedsfolk i EU automatisk er bekendt med. F.eks. lærte EU’s embedsfolk hurtigt vigtigheden at have et netværk af kontaktpersoner, der hurtigt og effektivt kan håndtere uventede situationer for vores stipendiater.

Et spørgsmål til bestyrelsen
Der ligger mange udfordringer for AFS, EFIL og EU forude, men hvis det om 10-20 år bliver en lige så stor succes som Erasmus-programmet for universitetsstuderende har været, vil det betyde, at langt langt flere unge mennesker i Europa får mulighed for at komme på et udvekslingsophold og opnå en større interkulturel forståelse. Og det synes jeg godt AFS kan være stolte af at have medvirket til. Men det vil også betyde ændrede muligheder for AFS i Europa – for hvilken rolle vil AFS Interkultur have i denne sammenhæng? Det vil være et godt spørgsmål at stille sig i AFS Interkulturs bestyrelse.

Uddannelse for europæiske frivillige og ansatte
Er der andre måder, hvorpå EFIL gør en forskel i dag?

Europæiske udvekslingsstuderende på EFIL’s udvekslingsprogram, der lærer om EU-parlamentets arbejde på en ”inden-hjemrejse-orienteringslejr” i Bruxelles

Ja, rigtigt mange. Hvis man tager noget mere håndgribeligt og konkret kan jeg pege på EFILs veludviklede uddannelsesprogram for AFS’ frivillige og ansatte, som supplerer AFS International’s træningsprogrammer på en lang række områder. AFS Interkulturs frivillige har f.eks. mulighed for at få avanceret træning i værtsfamiliehåndtering, interkulturel forståelse, bestyrelsesarbejde og meget mere. Træning som kan øge kvaliteten af AFS Interkulturs aktiviteter her i Danmark. Så jeg vil gerne opfordre alle aktive medlemmer til at tale med de frivillige og ansatte i AFS Interkultur om mulighederne for at deltage i EFILs aktiviteter!

 

Faktaboks
EFIL står for European Federation for Intercultural Learning. Læs mere om EFIL, dens historie, aktiviteter, få nyhedsbreve og meget mere.

Hvordan har AFS Interkultur indflydelse på EFILs arbejde?
EFIL er en forening ligesom AFS Interkultur, som afholder generalforsamling hvert andet år. Medlemmerne er de europæiske organisationer, som vælger EFILs bestyrelse på 7 personer.

Danske medlemmer i EFILs bestyrelse
AFS Interkultur har haft flere danske medlemmer gennem årene, blandt andet Jens Hasfeldt, Lotte Fabrin og Olaf Gerlach Hansen. Senest Martin Hjørland (tidligere Martin Petersen) fra 2003-2009, heraf som formand 2005-2008.

I 2008 afløste grundlægger af EFIL og mangeårig generalsekretær for AFS i Italien, Roberto Ruffino, Martin Hjørland som formand for EFIL

Læs om Comenius programmet