Startside


Tryk på Facebook-logo for at komme
til vores Facebook gruppe. Åbnes på ny side.

Flyer AFS Alumni Paris

Seneste bestyrelsesmøde: 19. aug 2021

Aktiviteter 2021

Tidspunkt Aktivitet Tilmelding senest
14. oktober 2021,
kl. 17-22
Årsmøde og Generalforsamling Dagsorden udsendes ultimo september
30. oktober 2021,
kl. 12-16
Årgangsjubilæer 2020 & 2021, Kastrup Tilmelding ikke længere muligt.


Novo Nordisk har fokus på bekæmpelse af overvægt


Af Steen Rabing
Tredive medlemmer af AFS Alumni fik en spændende aften i Novo Nordisks hovedkvarter den 2. sept. Niels Lund, tidligere AFS’er og nu Vice President i Novo Nordisk, fortalte om den brede og mangesidede indsats, firmaet er involveret i over det meste af verden.

Forskning i ny medicin og produktion af først og fremmest diabetes-medicin kender er for de fleste ensbetydende med Novo. Virksomheden har samtidig meget ambitiøse mål for at være – og blive bæredygtig i sin forskning og hele sin produktionsvirksomhed, fortalte Niels Lund.

Og så orienterede han om de mange mindre kendte projekter, hvor Novo Nordisk i samarbejde med både lande, ngo-organisationer og enkelt byer søger at fremme en bedre udvikling for mennesker. Et af disse gælder bekæmpelse af overvægt, som i store
dele af verden er et voldsomt stigende problem.

En række forudsigelser tegner i disse år et dystert billede af sundhedsforholdene i verden, trods den eventyrlige udvikling på medicinområdet, som Novo Nordisk selv har været førende i.

En tur rundt i hovedkvarterets lyse, åbne arkitektur lettede nok lidt på de mange mørkere analyser af folkesundheden på verdensplan. Arkitekt Henning Larsens tegnestue har stået for

Steen Rabing og Niels Lund

bygningen, som minder om Guggenheim museet i New York, så aftenen gav også her en link mellem AFS – USA – Bagsværd og dansk medicinfremstilling.

Foreningens kasserer, Steen Rabing, takkede Niels Lund for en spændende og oplysende aften.


Årgangsjubilæum 2021, invitationer er udsendt

Vi har den 13. august 2021 sendt invitation til de, der har vist interesse for at deltage i jubilæumsbrunchen 30. oktober, og bedt om at man tilmelder sig og betaler for deltagelsen.
Hvis du også ønsker at deltage, er du velkommen. Læs nedenfor hvordan du tilmelder dig.
Du kan tilmelde dig her


Så er Novo Nordisk klar til at invitere os indenfor

I 2020 måtte vi aflyse mødet på grund af Corona. Den nye dato er torsdag 2. september.
Der er ikke flere pladser


Årsmøde og Generalforsamling 2021

I dag den 4. juli 21 har vi orienteret medlemmerne om, at året Årsmøde og Generalforsamling finder sted 14. oktober kl. 17-22.


Kontingentopkrævning for 2021

Den 28. januar 2021 sendte vi emails ud herom til medlemmerne.


Foreningen har mistet sin revisor

Foreningens revisor Jesper Klinting, ’73 døde 13. januar 2021. Revisorsuppleant Carsten Buhl ’84 er herefter foreningens revisor.

Stipendiat til Maine, USA 1972-73
Nordsjælland Lokalforening, Værtsfamilie 2006-07
Redaktør/redaktionsmedlem for AFS Forum (det hed medlemsbladet dengang) 1976-1980
Bestyrelsesmedlem AFS 1980-86, Revisor for EFIL 1982-2007
AFS IP New Financial Arrangements Task Force 2005-2007
Revisor
IBM Banking Solutions Manager
Cand. polit et art
Valgt første gang: 2009

Bestyrelsen skrev 22. december 2020 til foreningens medlemmer

2020 rinder ud …

Kære medlem,
I betragtning af at kun små grupper må forsamles, giver det desværre stadig ingen mening at planlægge medlemsaktiviteter. Som tidligere nævnt har vi jo allerede 3-4 emner på lager, og dem vil vi invitere til, når vi må forsamles igen.


At arrangere et årgangsjubilæum tager tid! Årgangsjubilæet i 2020 blev jo udskudt til 30. oktober 2021 i Kastrup. I det nye år skal vi i første omgang opspore udvekslingsstudenter, hvis årgang ender på ’1’. Er du én af dem, eller kender du nogen, så orienter os via en e-mail til jubilar2021@afsalumni.dk. Så tager vi kontakt.

Aleksandr Fjordbak Dupont modtog i marts 2019 et rejsestipendie fra os. Han skulle til Japan, og dertil rejser man i begyndelsen af året. Altså skulle han af sted i begyndelse af 2020. Men så kom Coronaen og udsatte hans afrejse. Så blev august målet, men heller ikke det kunne lade sig gøre. Først den 26. november kom Alexandr af sted. Det bliver spændende at høre fra ham.
Mon ikke vi også snart hører fra Catarina Gauguin, som i august rejste til Brasilien? Hende tildelte vi et rejsestipendie i marts i år.

Bestyrelsen har afholdt et enkelt, virtuelt møde siden generalforsamling har aftalt sit næste møde først i januar. Vi ønsker os, at samfundet snart åbner mere op endnu, så vi kan mødes og få mere liv i foreningen igen./span>

Kontingent for 2021 regner vi med at opkræve ultimo januar 2021. Det sender kasserer Steen Rabing en mail om til den tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Klaus Faartoft
formand


Du kan læse opslag fra de foregående år her