Søg
Close this search box.

AFS Alumni DK er en alumne organisation af tidligere AFS udvekslingsstudenter, AFS gæstelærere, tidligere AFS værtsfamilier eller andre, som i årenes løb fra 1950 til nu på forskellig vis har været en del af AFS. Foreningen blev stiftet den 8. oktober 2002 og afholdt 10-års jubilæum i oktober 2012. Læs AFS Munin Jubilæumsskrift 2002-2012.

For mange af AFS Alumni DK’s medlemmer har tilknytningen til AFS og AFS’ oprindelige formål: ‘Fred i Verden’ på forskellig vis præget deres daglige virke gennem årene og dermed det aftryk, de har sat i samfundet, hvad enten det har været i udenrigstjeneste, erhvervsliv, kultur, videnskab, NGO’ere, politik, m.m.

Formål
AFS Alumni DK har som et af sine formål at støtte AFS Interkultur økonomisk, hvilket bl. a. sker gennem en årlig uddeling af to stipendier til kommende udvekslingsstudenter. I kriterierne for tildelingen lægges vægt på, at man fortrinsvis tilgodeser unge, som på grund af indkomst, etnicitet eller som skilsmissebørn har brug for økonomisk støtte for at kunne deltage i AFS skoleprogrammet.

Gennem udlandsopholdet, det frivillige arbejde i lokalforeninger eller i hovedforeningen er der knyttet mange venskaber på kryds og tværs af årgange og interesser. AFS Alumni DK har i flere tilfælde kunnet hjælpe danskere eller udlændinge i ind-og udland bl.a. med at ‘genfinde’ hinanden i kraft af det store personlige netværk.

AFS Alumni Jubilæumslegat
I forbindelse med AFS Interkulturs 50-års jubilæum i 2007 oprettede AFS Munin en jubilæumsfond, som på den årlige generalforsamling uddeler et legat til en frivillig, der har ydet en ekstraordinær indsats i en af AFS Interkulturs lokalforeninger. I 2016 ændredes navnet til AFS Alumni Jubilæumslegat.
Læs mere AFS Alumni Jubilæumslegat

Foreningens historie 

Læs mere her.

CVR 39641887