Webmaster


Klaus Faartoft, Vært 1962, 1990-91, 1991-92, 1994-95
Lokalforening Østerbro 1963-71, Lyngby-Gentofte 1993-96 (formand)
AFS Legatet 1970, 1998 (familien)
Redaktør Tangent 1999-2001 (AFS Interkulturs medlemsblad)
Medlem af AFS Alumni DK 2002-
Medlem af bestyrelsen for AFS Alumni DK: 2007-16, formand 2014-16
Webmaster: 2013-
Civiløkonom, konsulent Business Analytics
webmaster@AFSalumni.dk

Upload af filer
Her kan du uploade filer (også flere ad gangen) til foreningen. Den enkelte fil må må højst være 300 MB. Har du behov for at overføre større filer, så kontakt webmaster@AFSalumni.dk og fortæl, hvad dit behov er.

Den ansvarlige for håndtering af de modtagne filer er klaus@faartoft.dk.

Indtast også din email adresse, så modtager du en kvittering for de filer, du har uploadet.

[wordpress_file_upload maxsize=”300″ createpath=”true” forcefilename=”true” adminmessages=”true” placements=”title/selectbutton+filename/filelist/userdata/uploadbutton/subfolders/captcha/message” uploadtitle=”AFS Alumni’s Dropbox (Upload)” selectbutton=”Vælg fil/Vælg filer” uploadbutton=”Upload Fil/Upload Filer” successmessage=”Fil %filename% er blevet uploaded” warningmessage=”=%dq%Fil %filename% er blevet uploaded, MEN med advarsler” errormessage=”Fil %filename% er IKKE blevet uploaded” waitmessage=”Fil %filename% AFVENTER upload” notify=”true” notifyrecipients=”%userdata1%,klaus@faartoft.dk” notifyheaders=”Reply-To: <webmaster@AFSalumni.dk>,%n%From: AFSalumniDKuploads <webmaster@AFSalumni.dk>” notifysubject=”AFSalumniDK: Fil(er) er blevet uploaded til Dropbox (Uploads)” notifymessage=”Hej %userdata1%,%n%Denne email sendes automatisk til dig, fordi du har uploaded fil(er), jf. ovenfor.%n%%n%Venlig hilsen%n%webmaster@AFSalumni.dk%n%” warningmessagecolors=”#f4f116,#FEF2E7,#633309″ failmessagecolors=”#f300f7,#FFEEEE,#666600″ userdata=”true” userdatalabel=”Indtast din email|t:email|s:left|r:0|a:0|v:1|p:inline|d:|g:0″ dropbox=”true” dropboxpath=”Uploads”]

 

 

Bestilling af ændringer på hjemmesiden

 

TEMP

ÅrgJubi 2021 Tilmeld