Søg
Close this search box.

AFS Munin blev stiftet i 2002. Formålet var enkelt, nemlig at fungere som en støtteforening for AFS Interkultur. Munin navnet kommer fra den af Odins to ravne, der stod for klogskab, hukommelse, indsigt og erfaring. Egenskaber Munins medlemmer besidder.

Det første møde om Munin blev holdt den 20.4.2002 i en lille gruppe bestående af Mogens Petersen, Ina Winther-Groth, Martin Petersen og Fleming Friis Larsen. På mødet drøftedes de praktiske ting i forbindelse med stiftelsen af den nye forening. Vedtægter, medlemskreds, aldersgruppe i forhold til tipsmidler, AFSIs rolle i et tæt samarbejde. Efter flere møder blev der indkaldt til stiftende generalforsamling den 8.10. 2002 på det Kgl. Teater. Her deltog ca. 30, og en bestyrelse blev valgt. Den første bestyrelse havde Fleming Friis Larsen som formand samt Helle Skjerbæk, Gorm Friling, Tage Lysgaard, Aase Klausen og Inge Birkholm som medlemmer.

Fra stiftelsen af AFS Munin har det været højt prioriteret med at godt og tillidsfuldt samarbejde med AFS Interkultur. Vi er jo alle engagerede AFS´ere, så dette samarbejde er helt naturligt, uanset vi er en selvstændig forening. Formanden for AFS Interkultur er derfor født medlem af vor bestyrelse. Det er et samarbejde, vi har glæde af, selvom der undertiden skal diskuteres for at nå fælles forståelse.

Vore traditionelle aktiviteter har været den årlige generalforsamling og årsmøde. Altid med en spændende foredragsholder og et hyggeligt middagssamvær bagefter. Kontakter er fastholdt, og nye bekendtskaber indledt. Herudover har der især i de senere år været afholdt særarrangementer som fx et besøg på Louisiana med Jakob Holt, et arrangement på den amerikanske ambassade, møder i AFS huset med gode foredrag og diskussioner. Koncert på Hindsgavl var en succes i 2010 og blev gentaget i august 2012.

I forbindelse med AFS Interkulturs 50 års jubilæum udgav foreningen et jubilæumsskrift. Ved jubilæet stiftedes et jubilæumsfond, hvorfra foreningen hvert år uddeler et legat til en nyere frivillig, der har ydet en særskilt indsats for AFS Interkultur.

På de sidste generalforsamlinger har der været stærk opbakning til at ændre AFS Munin fra blot at være en støtteforening til at etablere sig som en alumni-forening, der samler alle interesserede AFSere.

Foreningens udvikling er således gået fra udelukkende at være en støtteforening som økonomisk bidrager med stipendier til ansøgere til skoleprogrammet, til en alumni-forening, der indbyder til arrangementer med samfundsrelevante oplæg – oftest af medlemmer af AFS Munin.

10 års jubilæet markeres derfor ved et ændret koncept og navn til AFS Alumni-Munin, samt en ny hjemmeside, som vi forventer, vil øge kredsen af medlemmer. De to tiltag er ikke nok. Derfor planlægger vi – udover en udvidelse af antal af arrangementer, en mentorordning som skal tilbyde AFSere kontakt med AFS Alumni-Munin medlemmer inden for deres faglige område og på den måde bistå i et uddannelses- og karriereforløb på baggrund af mentorens professionelle erfaringer og viden.

Jubilæumsåret markerer også afslutning på et omfattende arkivarbejde, der har været i gang i perioden 2010 – 2012, hvor en arkivgruppe har samlet og registreret et værdifuldt historisk materiale om AFS Interkultur 1949 – 1990. Det er den samme personkreds, der udgjorde redaktionen af AFS Interkulturs jubilæumsskrift i Danmark 1957-2007. Arkivmaterialet er i dag tilgængeligt for interesserede i AFS huset.
Arkivudvalgets endelige rapport 2012
Arkiv Registrant 2012
Billedarkiv, tekst oversigt

I et jubilæumsår ser vi også fremad. Munins medlemskreds er stabil med ca. 150 medlemmer, som trofast betaler det årlige kontingent. Tallet har været det samme de seneste år, og det er ikke tilfredsstillende, når vi kender det store antal af personer, der har deltaget i et AFS program.

Vor ambition i AFS Alumni-Munin er således at tilbyde alle hjemvendte AFSere en mulighed for medlemskab i Alumni-foreningen. Derved bevares de mange ressourcer, der er i organisationen, også for de der ikke ønsker at deltage i det daglige lokalforeningsarbejde grundet travlhed og familie, men alligevel gerne vil bevare tilknytningen til AFS.

AFS Munin stod ved AFS Interkulturs 50 års jubilæum i 2007 for et jubilæumsskrift: ‘Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007’, et skrift der beskriver udviklingen i foreningen under redaktion af Inge Birkholm, Aase Klausen og Helle Skjerbæk.

På generalforsamlingen i 2013 ændrer foreningen navn til AFS Alunni DK.

Download:
Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007 (kan printes)
AFS Munin Jubilæumsskrift 2002-2012

Til at bladre i (bemærk full-screen ikon i nederste, højre hjørne):