Aftenmøder

Med udgangspunkt i at tænke AFS Alumni DK og foreningens medlemmer som et netværk er der taget initiativ til mere fremadrettede aktiviteter med en lidt anden form.
Det er tanken at der skal afholdes ca. fire arrangementer om året og udgangspunktet er at skabe debat ved at lade modsatrettede meninger mødes gennem oplæg fra nuværende og fremtidige Alumni-medlemmer – og andre interesserede.
Arrangementerne vil blive afholdt i AFS-huset, være åbne for alle og blive adviseret i blandt andet AFS Nyt og Nyt fra AFS Alumni DK samt på vores hjemmeside.
Hvert arrangement vil have en moderator til at sætte gang i diskussionen, ligesom der hver gang vil være et element af netværk- og vidensdeling. På nuværende tidspunkt har vi et par arrangementer i støbeskeen, men er meget interesseret i at høre, hvad medlemmerne har af interesser og forslag.

 
 
Aftenmøder foråret 2017
Forårets tema for AFS Alumni bliver Civilsamfundets rolle – frivillige i aktion … med udgangspunkt i AFS egen start, hvor frivillige meldte sig som ambulanceførere og dermed var med til at gøre en (stor) forskel.
Vi kan hver især gøre en forskel, men sammen kan vi gøre mere, og udfordringer er der masser af. At skabe fred og interkulturel forståelse kræver en mangfoldighed af indsatser med anvendelse bl.a. af værktøjer, som vi har fået udviklet via AFS.

Vi opsøger tre initiativer, som opstod i civilsamfundet, og som har ændret verden.

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Tilmelding ligger klar til det kommende arrangement.