Søg
Close this search box.

Denne jubilæumsfond blev stiftet, da AFS i Danmark fejrede sit 50 års jubilæum i 2007.

Fondens formål er ‘fortrinsvis at støtte nyere frivillige i AFS Interkultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, det være sig lokalt, nationalt eller internationalt’.

Se fundatsen her.

 

Nedenfor finder du legatmodtagerne gennem årene. Vi har kaldt det Hall of Fame.

2023

Kathrine Jørgensen var i New Zealand i 2005, og har været meget aktiv som lokalforeningsfrivillig på Fyn, især i Odense lokalforening senest som lokalforeningsformand.

Kathrine er som frivillig på Fyn med til at sprede budskabet om interkulturel læring. Hun er pålidelig og har stor integritet, man kan med andre ord regne med Kathrine! Kathrine går til opgaverne på konstruktiv og rolig vis, også når der er udfordringer. Hun har benene solidt plantet i jorden, og har altid et smil på læben.

Hun er vellidt af alle, og får andre til at føle sig godt tilpas. Hun er nysgerrig og givende – det mærker alle i AFS, som møder hende; udvekslingsstudenter, værtsfamilier, med-frivillige og ansatte. I lokalforeningen er hun en solid klippe, som man kan regne med, og samtidig med det bidrager hun med nyt og hun ser fremad.

Clemens Merker ’16 og Mie Engel Jønsson

2022
Clemens Merker ’16 stødte første gang på AFS i 2015, da hans familie var værtsfamilie for Seya fra Japan. Få måneder efter i starten af 2016 tog han selv på udveksling til Japan.
Efter sin hjemkomst kastede han sig hurtigt over det frivillige arbejde på de nationale lejre. Én lejr tog hurtigt den anden, og han begyndte også at hjælpe lidt til i Ringkøbing Fjord lokalforening. Imens værtede hans familie endnu engang, denne gang João fra Brasilien i 2017.
Efter noget tid kunne han mærke, at han havde brug for mere end ”bare” et par lejre om året, så han begyndte at hjælpe til med at udvikle undervisningsmaterialer. Hans lyst til mere AFS blev for en stund stilnet, da han i 2020 flyttede til København for at studere matematik. Herefter blev han hurtig en del af POK udvalget og Absalon lokalforening (POK= Planlægning og Koordinering). Ved generalforsamlingen i 2021 blev han en del af bestyrelsen som suppleant og året efter valgt ind som bestyrelsesmedlem.
Han kaster sig gerne over det ene AFS-projekt efter det andet, da han selv har fået så meget ud af sit ophold og også i sit frivillige virke får så meget igen.
For ham er AFS er en organisation, der står hans hjerte nær, og han nyder hvert et øjeblik i AFS-regi.

Morten Sørensen og Mie Engel Jønsson
2021 Morten Sørensen har som udvekslingsstudent og værtsbror stor AFS-erfaring trods sine unge alder. Og den erfaring sætter han i den grad i spil, når han som værtskoordinator i AFS Nordsjælland Lokalforening taler med værtsfamilier. Morten har de seneste år været meget engageret i at skabe et stærkere fundament for lokalforeningen, og det er i høj grad hans fortjeneste, at der i år er flere familier, der kan byde udvekslingsstudenter velkomne og få den interkulturelle oplevelse, som han selv oplever at have fået så meget ud af. Han er yderst reflekteret over, hvad hans egne interkulturelle erfaringer har bidraget med, og det er inspirerende at høre ham fortælle om det. Morten er realist, og tager bestik af situationen. Derfor er han heller ikke bange for at tale om lokalforeningens udfordringer, men han gør det med potentialerne for øje og en stædig vedholdenhed.
Signe Skousen, POK og formand Klaus Faartoft
2020 Signe Skousen har været et aktivt medlem af POK (Planlægnings- Og Koordineringsudvalget siden foråret 2019. Hun var i Ecuador 2017-2018 og var værtssøster for Tommaso fra Italien i 2018-2019. Signe har virkelig taget teten i POK og har med stort engagement og et udpræget planlægnings-gen kastet sig over opgaverne. Senest har hun sagt ja til at være koordinerende leder for årets Uddannelsesbazar, samtidig med at hun repræsenterer POK i Formandspanelet.
Thorleif Ravnbak og formand Janni Frandsen
2019 Thorleif Ravnbak er en af de bærende kræfter i Roskilde lokalforening, og har været med til at sikre at lokalforeningen i dag er stabil med god aktivitet på både værte- og sendesiden.
Thorleif har bidraget med et nyt pust til lokalforeningen og ligger en kæmpe indsat som både sende- og værtekoordinator samt kontaktperson.
Derudover har Thorleif og hans familie været værtsfamilie to gange til hhv en pige fra Italien (2015) og en pige fra Belgien (2019). Begge Thorleifs drenge har også været på udveksling med AFS i hhv Argentina og Chile.
Christina Baltzer og Mette Schmidt Holck, Slagelse lokalforening
I marts 2019 blev Slagelse lokalforening stiftet af to lokale ildsjæle, Christina og Mette. Lokalforeningen arbejder på at få skabt interesse og viden om mulighederne i et område, hvor AFS ikke har været aktive i mange år. Slagelse lokalforening har på kort tid formået at rekruttere 9 værtsfamilier til dette års sommerankomst (2019). Christina Baltzer var på udveksling i Costa Rica i 1994. Hendes familie værtede en pige fra Colombia i 1996. Siden da har Christina været kontaktperson og frivillig i lokalforeningen i perioder. Christina værtede en pige fra Frankrig i 2018 og besluttede i den forbindelse at starte AFS Slagelse sammen med Mette. Christina fungerer som værtskoordinator. Mette Schmidt Holck var på udveksling i USA i 2004/2005. Hun har efterfølgende været kontaktperson flere gange. I år er hun kontaktperson for en 18+ deltager fra Holland. Mette er formand for Slagelse lokalforening.
Anja Schmidt, Tønder Lokalforening
2018 Efter at have været værtsmor for en japansk udvekslingsstudent i 2016-2017 gik Anja ind i lokalforenings- arbejdet. Tønder lokalforening har de seneste år kørt for lavt blus. Anja har på rekordtid sat sig ind i lokal- foreningsarbejdet og har allerede i år formået at tiltrække en række nye værtsfamilier, samt at rekruttere nye frivillige til lokalforeningen.

Det var den 10. uddeling af jubilæumslegatet.

Lars Brinkmann, Silkeborg lokalforening og Kirsten M. Anttila
2017 Både i lokalforenings bestyrelse og blandt de øvrige lokalforeningsfrivillige er der mange helt nye kræfter, som det er lykkedes for Lars, som selv er helt ny frivillig, at fastholde og finde passende opgaver til. Tilbage i marts stod Lars på helt bar bund med en helt ny bestyrelse, og på trods af det er Silkeborg blandt de lokalforeninger, der mindre end seks måneder senere er lykkedes med at finde flest værtsfamilier i denne svære sæson. Med Lars i spidsen er det lykkedes for Silkeborg Lokalforening på kort tid at få en slagkraftig lokalforening op at stå, hvor både ung og gammel arbejder sammen om lokalforeningens udfordringer. Lars er manden, der holder dampen oppe i lokalforeningen og finder nye veje til at løse nogle af de udfordringer, som lokalforeningen står over for.
2016 Fondsbestyrelsen motiverer 2016-uddelingen – den 8. – af Jubilæumslegatet således: • Modtageren er tidligere værtsmor. Hun har været en del af succesen på Fyn med at finde 18 værtsfamilier, hvor hun bidrager med ny energi, en positiv tilgang og det at tænke nyt i forhold til værtsfamilie rekrutteringen. Hun er også et meget aktivt medlem af formandspanelet, hvor hun går forrest med at løse opgaverne og bidrager med nyt drive i form af sin positive indstilling og engagement. • Hun er aktiv frivillig i Sydfyn lokalforening er en oplagt og velfortjent kandidat. Hun er altid i godt humør og yder en ikke-ubetydelig indsats. Hun er en gevinst for AFS Interkultur. • Hendes navn er Heidi Leen. • Vi ønsker Heidi tillykke med legatet. Keep up the good work!
Puk Lundgaard Sørensen, Kolding Lokalforening

2015
Fondsbestyrelsen motiverer 2015-uddelingen – den 7. – af Jubilæumslegatet således: • Modtageren af året Munin Jubilæumslegat sad i 2011og ledte på nettet for at finde noget, som hun kunne interessere sig for i fritiden! Hun fandt AFS, og fandt det interkulturelle element tiltrækkende, henvendte sig til AFS sekretariatet, der kanaliserede hende videre til Kolding Lokalforening. Hun skrev til Anne Mengel og fik at vide, at der faktisk var en ledig plads i bestyrelsen. Efterfølgende fandt Puk ud af, at det er der stort set altid! Sådan begyndte det. Siden er det gået stærkt. Nu tror jeg, at det er blevet noget mere end fritidsinteresse!
• Gik med stort engagement ind i arbejdet i lokalforeningen først som næstformand i et års tid og blev i 2013 formand for lokalforeningen.
• Hun blev i 2012 værtsmor for en thailandsk pige.

• Modtageren har udvist stor interesse for en af AFS Interkulturs vigtige indsatser – InterKulturel Læring. Hun deltog – som en ud af to lokalforeningsfrivillige – i Qualified Trainers Workshop i 2013, og har siden 2014 været en del af foreningens Interkulturelle læringsgruppe.
• Hun er som person altid lydhør og interesseret i, hvad der sker i foreningen. Derfor også hendes engagement i IKL-gruppen.
• Modtageren er Puk Lundgaard Sørensen, formand for Kolding lokalforening.

Lisbeth Møllerhøj, Guldborgsund lokalforening og formand Fleming Friis Larsen
2014 Lisbeth Møllerhøj har været en stor drivkraft i dels at udvikle sin egen lokalforening og i forhold til at støtte op om nabolokalforeningerne i det sydsjællandske. Senest er hun trådt ind i Formandspanelet, hvilket i høj grad har været en styrkelse af Formandspanelet. Hun var værtssøster tilbage i 1970’erne for en sommerdeltager fra USA. Har været værtsfamilie 4 gange og sendt 2 sønner ud på udveksling i Schweiz og New Zealand.

2013 

Jubilæumslegatet gik til Britta og Bodil fra Lokalforening Vestjylland. Imponerende lokalforeningsarbejde motiverede årets overrækkelse af AFS Munins jubilæumslegat. Nogle facts om arbejdet i Lokalforening Vestjylland under ledelse af formand Britta Brandt ( fra maj 2012) og Bodil Christensen som næstformand.
Der er 15 stipper i foreningens område, dvs. en stip pr. 1000 indbyggere i Herning og Ikast-Brande.
 
Facebook bruges i rekrutteringen sammen med flyers og opslag hos købmænd og på arbejdspladser. Året byder på en lang række arrangementer. Introdage i august og velkomst og grillfest. Løbende evalueringer og kontakt med værtsfamilier. I oktober mødes alle en søndag formiddag i ishockeyhallen og senere i november julefrokost med pakkespil. Januar byder på bowling og velkomst til SHére og februar mini-ophold og international spisning.
Udflugter til København og Berlin er også på programmet, samt Grand-Prix fest i maj og endelig besøg hos andre foreninger og temamøder som hedder ” Meet the Danish Culture”
Imponerende aktivitet. Så det var med glæde at vi kunne tildele de to ildsjæle årets legat.

Maria Brønnum, koordinator for 18+ udvalget
2012 Modtageren blev Maria Brønnum, der er koordinator for 18+ udvalget, som har 13 deltagere. Hun blev koordinator for 18+ i september 2010, så hun har fungeret som koordinator i to år nu. Maria reagerede på et opslag på nettet – frivilligjob.dk, hvor AFS Interkultur søgte medlemmer til 18+ udvalget. Hun har ikke selv været ude og rejse med AFS Interkultur, men går op i foreningen og særligt 18+ området med liv og sjæl. Inden Maria kom til som 18+ udvalgskoordinator havde 18+ udvalget været nødlidende i et par år. Det havde været uden en fast koordinator og faste udvalgsmedlemmer, det er derfor så tydeligt, at Maria har gjort en kæmpe forskel på 18+ området, så der i dag er en kontinuerlig og fast frivilliginvolvering igen.
Stefan Plohmann, Århus lokalforening
2011 Stefan er dygtig til at organisere og har 190 medlemmer i lokalforeningen og den værter 17 udvekslingsstuderende i år. Stefan kom ind i arbejdet i 2009 efter hans datter var i Indien med AFS. Han er et kreativt menneske og en igangsætter. Stefan ser vigtigheden i at uddelegere og få nye frivillige ind i arbejdet. Han deler erfaringer ud med rund hånd på årets uddannelsesbazar og har været god i supportsager og haft poster som pr-ansvarlig, sendeansvarlig og næstformand før han overtog formandsposten. Han har humor og er let at samarbejde med i alle henseender.
Lise Engemann, Ålborg Lokalforening

2010

Munins Jubilæumslegat blev tildelt Lise Engemann for hendes udsædvanlige indsats for at aktivere Ålborg Lokalforening.

Heini Asmann, Midtsjælland lokalforening
2009 Første legatmodtager blev Heini Asmann, formand for Midtsjælland lokalforening. Heini var AFS stipendiat i Malaysia i 1987. Han blev lokalforeningsformand i 2007 og har siden gjort en stor indsats for at få gang i lokalforeningens arbejde, som var gået i stå. Det har allerede givet gode resultater, bl.a. har der været et stort antal udenlandske AFS stipendiater i området sidste år og i år. Heini var indstillet til legatet af bestyrelsen for AFS Interkultur.