Søg
Close this search box.

Jubilæumsåret markerer også afslutning på et omfattende arkivarbejde, der har været i gang i perioden 2010 – 2012, hvor en arkivgruppe har samlet og registreret et værdifuldt historisk materiale om AFS Interkultur 1949-1990. Det er den samme personkreds, der udgjorde redaktionen af AFS Interkulturs jubilæumsskrift i Danmark 1957-2007. Arkivmaterialet er i dag tilgængeligt for interesserede i AFS huset. Se Arkivgruppens rapport nederst på siden. 

I et jubilæumsår ser vi også fremad. AFS Alumni DK’s medlemskreds er stabil med ca. 150 medlemmer, som trofast betaler det årlige kontingent. Tallet har været det samme de seneste år, og det er ikke tilfredsstillende, når vi kender det store antal af personer, der har deltaget i et AFS program.

Vor ambition i AFS Alumni DK  er således at tilbyde alle hjemvendte AFSere en mulighed for medlemskab i Alumni-foreningen. Derved bevares de mange ressourcer, der er i organisationen, også for de der ikke ønsker at deltage i det daglige lokalforeningsarbejde grundet travlhed og familie, men alligevel gerne vil bevare tilknytningen til AFS.

AFS Alumni DK stod ved AFS Interkulturs 50 års jubilæum i 2007 for et jubilæumsskrift: ‘Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007’, et skrift der beskriver udviklingen i foreningen under redaktion af Inge Birkholm, Aase Klausen og Helle Skjerbæk.

Arkivudvalgets endelige rapport 2012
Arkiv Registrant 2012
Billedarkiv, tekst oversigt