Søg
Close this search box.

Årsmøde og Generalforsamling 2023

Referaterne er klar. Læs dem her.
 

2023 10 04 Afs Alumni årsmøde 009 2023 10 04 Afs Alumni årsmøde 006

Med Leifs tilladelse har vi indsat denne beretning, som jo også er aktuel i forbindelse med årgang ´63s 60 års jubilæum i år. Tænk at AFS’erne blev anklaget for at mobbe Præsident Kennedy!!

Mit skoleår i USA 1962-63

 – skrevet i anledning af 50-året (2013) for mit USA-ophold!

Vi har ’opsnappet’ denne spændende beretning fra Leif Andersen, som var på udveksling i Minnesota. Han skriver:

… beretning er skrevet på baggrund af skrivelser, instruktioner, indbydelser, programmer, brochurer, skoleblade, skolens årbog, avisudklip, fotos, dias (som jeg har scannet, hvorfor kvaliteten ikke er helt tilfredsstillende) og personlige erindringer samt oplysninger fundet på nettet. Jeg førte ingen form for dagbog under mit USA-ophold, men syntes, det kunne være interessant, her i 50-året for mine mange fantastiske oplevelser i 1962-63, at fortælle om disse.

Leif Andersen er indforstået med denne deling af rapporten.

Læs den her.

Leif Andersen 1962 63, Prom

Poul Nielson om oliekrisen i 1973

19. apr 23

Poul Nielson medbragte lysbilleder til at illustrere sit udvekslingsophold på Long Island udfor Manhattan. Han vandt sammen med en klassekammerat en debattør-konkurrence, og det er givetvis kommet ham til gode i hans voksne liv. Hans værtsbror blev senere en verdensberømt dirigent. Og Poul selv brev også – om end ikke verdensberørt – så dog internationalt kendt på højt niveau og med tætte kontakter i cirkler, som borgere, som de er flest, ikke har indsigt i.

Der er meget at skrive om fra Poul Nielsons vej fra tanken om at uddanne sig som maskinarbejder til slutposten som EU-kommissær.

Poul fortalte om sin vej ind i det danske, politiske system, om at blive valgt ind i Folketinget i flere omgange, og sin jobsituation de gange, hvor han ikke blev genvalgt. Han startede i Ringkøbingkredsen og var i mange år efterfølgende opstillet i Fredericia. Det beskriver han i sine erindringer En hel Nielson. En efterfølger hertil er i tankerne, men ikke skrevet.

Thøger Kirk om Klimaindsats og klimamodstand 23

Forleden var Thøger Kirk så vores gæst på et af vores aftenmøder. Spændende at høre om hans AFS ophold, hans præsentation af aktuelle klimaudfordringer, samt det efterfølgende besøg i TV Avisens studie lige før de gik i luften!

Læs Helle Skjerbæks rapport fra aftenen.

Rejsebrev modtaget fra Adam 28. feb 23

Festtaler Mauro Lucardi '92

Kort rapport fra AFS Årgangsjubilæum 29. oktober 2022

Mød dem du ikke kender endnu og lær noget nyt, fra dem, om dem og om dig selv,
og der hvor du kommer fra.

AFS årgangsjubilæum – det 7. i rækken blev afholdt på Restaurant Kastrup Strandpark lørdag med 39 glade AFS’ere repræsenterende i alt 11 årgange fra ’62–’12!

 

Christian Brøndum årgang ’72 skriver om gensynet.
Mauro Lucardi, der var udvekslingsstudent i Fuglebjerg (ved Næstved) fra Argentina i 1991/92 og har boet i Danmark siden 2003, berettede om sit første møde med Danmark og afsluttede sin spændende tale med at reflektere over ungdommen 2022.

Læs det hele og se fotos her

Årsmøde og Generalforsamling 2022

Referaterne er klar. Læs dem her.
 

 

Cirkusrevyen 2022

Vores gruppe lagde ud med socialt samvær udenfor hos Peter Liep’s Hus. Vejret var helt i top og blev suppleret af, at restaurantens nye ejere samtidig afholdt åbningsreception og i den anledning tilbød gæsterne bobler. Det nød vi godt af.
Efter middagen dér, morede vi os over revyen og dens satire over det forgangne år. Der er en god fornyelse i gang mht. skuespillere. Merete Mærkedahl er et scoop

Presse- og programbilleder af Cirkusrevyen 2022. Foto: Henrik Petit

Besøget hos Raoul Wallenberg Instituttet, Lund, 1. juni 2022

Af Jette Rye Schmidt ’81
Efter mange forsøg lykkedes det at få en aftalte i stand med Morten Kjærum’75. som den 1. juni tog imod på Raoul Wallenberg Instituttet i Lund. Her fortalte han os om sit arbejde med menneskerettigheder og vejen dertil, hvor bl.a. hans AFS-ophold med besøg i en inuitsamfund har haft betydning.

Morten har arbejdet i Center for Menneskerettigheder i Danmark, i EU’s agentur for grundlæggende rettigheder og nu på Raoul Wallenberg Instituttet i Lund. Arbejdet har udviklet sig fra at være med menneskerettigheder på det overordnede plan i form af evidensbaseret menneskerettighedsrådgivning til EU til nu, hvor Raoul Wallenberg Instituttet bl.a. arbejder med implementering af menneskerettigheder i det nære. F.eks i Lund, som er første menneskerettighedsby i Norden eller på et hospital i Göteborg, hvor menneskerettighedstilgangen blev brugt ved gennemgang af producerer og arbejdsgange.

Raoul Wallenberg Instituttet har regionale kontorer i Stockholm, Nairobi, Harare, Jakarta, Beijing og Phnom Pen og er medarrangør af en verdens konference med FN i Sydkorea hvert år.

Det var et par rigtig spændende timer.

 

Morten Kjærum’75
Morten Kjærum og Kirsten M. Anttila

Stå til søs …. med AFS
21. maj 2022

” Dejligt tur, regn, sprudlende guide, gode historier, gensyn med gamle kendinge og festlig spisning på Reffen.”
”Tak for en supertilrettelagt dag. ”´
”Tak for fine fotos og dejlig dag på vandet med en fin guide, hyggeligt selskab og festlig afslutning på Reffen.”
” Det var dejligt at være med i fællesskabet.’”
” Tak for en dejlig dag.”
”Tak for hyggelige timer og også for fine fotos.”
’’ En rigtig fin tur og flotte fotos.’’
”Tak for indsatsen.”

6 stipper deltog
En luksus-yacht
Vores kyndige guide Carsten Buhl
Den lille havfrue fra søsiden
Dronningeskibet Dannebrog
Frokosten indtages på Reffen (streetfood)

Besøget hos LIFE, Kgs. Lyngby
16. marts 2022

LIFE FONDEN – Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. 

Christian Cherry ’90, er underviser og formidlingskonsulent i LIFE. Sammen med AFS Alumni inviterer han dig til et aftenarrangement hos LIFE i Lyngby. har arbejdet på DR Vejret 2016-2020, og er uddannet lærer med linjefag i Geografi og Religion. Har arbejdet i Life siden 2021.

Læs hvordan besøget gik

 

Christian Cherry ’90

John F. Kennedy addressing AFS students in 1963

In celebration of Presidents’ Day on Feb 21, let’s revisit the speech President John F. Kennedy gave on July 18, 1963 when he addressed AFSers at the White House. (AFS Communications & Marketing)
www.youtube.com/watch?v=7E_NWV7LGrw

2021

Stemningsrapport fra Årgangsjubilæet 30. okt 21

Niels Ditlevsen ’61 har efter årgangsjubilæet beskrevet sit møde med andre udvekslingsstudenter fra sin årgang og om det life change, som udvekslingsåret blev for ham. Læs Niels’ rapport

Velkommen næste år – også selvom du ikke er jubilar. Datoen er lørdag 29. oktober, og stedet er Kastrup.

Læs om Årgangsjubilæum 2021 her

 

Årsmøde og generalforsamling 2021

Referat Årsmøde og Generalforsamling 2021

 

Hvem blev modtager af AFS Alumni Jubilæumslegat i 2021?

 Det kan du læse om her.
 

Novo Nordisk har fokus på bekæmpelse af overvægt
Af Steen Rabing
Tredive medlemmer af AFS Alumni fik en spændende aften i Novo Nordisks hovedkvarter den 2. sept. Niels Lund, tidligere AFS’er og nu Vice President i Novo Nordisk, fortalte om den brede og mangesidede indsats, firmaet er involveret i over det meste af verden.

Forskning i ny medicin og produktion af først og fremmest diabetes-medicin kender er for de fleste ensbetydende med Novo. Virksomheden har samtidig meget ambitiøse mål for at være – og blive bæredygtig i sin forskning og hele sin produktionsvirksomhed, fortalte Niels Lund.

Og så orienterede han om de mange mindre kendte projekter, hvor Novo Nordisk i samarbejde med både lande, ngo-organisationer og enkelt byer søger at fremme en bedre udvikling for mennesker. Et af disse gælder bekæmpelse af overvægt, som i store
dele af verden er et voldsomt stigende problem.

En række forudsigelser tegner i disse år et dystert billede af sundhedsforholdene i verden, trods den eventyrlige udvikling på medicinområdet, som Novo Nordisk selv har været førende i.

En tur rundt i hovedkvarterets lyse, åbne arkitektur lettede nok lidt på de mange mørkere analyser af folkesundheden på verdensplan. Arkitekt Henning Larsens tegnestue har stået for

Steen Rabing og Niels Lund

bygningen, som minder om Guggenheim museet i New York, så aftenen gav også her en link mellem AFS – USA – Bagsværd og dansk medicinfremstilling.

Foreningens kasserer, Steen Rabing, takkede Niels Lund for en spændende og oplysende aften.


Årgangsjubilæum 2021, invitationer er udsendt

Vi har den 13. august 2021 sendt invitation til de, der har vist interesse for at deltage i jubilæumsbrunchen 30. oktober, og bedt om at man tilmelder sig og betaler for deltagelsen.
Hvis du også ønsker at deltage, er du velkommen. Læs nedenfor hvordan du tilmelder dig.
Du kan tilmelde dig her


Så er Novo Nordisk klar til at invitere os indenfor


I 2020 måtte vi aflyse mødet på grund af Corona. Den nye dato er torsdag 2. september.
Der er ikke flere pladser


Årsmøde og Generalforsamling 2021

I dag den 4. juli 21 har vi orienteret medlemmerne om, at året Årsmøde og Generalforsamling finder sted 14. oktober kl. 17-22.


Kontingentopkrævning for 2021

Den 28. januar 2021 sendte vi emails ud herom til medlemmerne.


Foreningen har mistet sin revisor

Foreningens revisor Jesper Klinting, ’73 døde 13. januar 2021. Revisorsuppleant Carsten Buhl ’84 er herefter foreningens revisor.

Stipendiat til Maine, USA 1972-73
Nordsjælland Lokalforening, Værtsfamilie 2006-07
Redaktør/redaktionsmedlem for AFS Forum (det hed medlemsbladet dengang) 1976-1980
Bestyrelsesmedlem AFS 1980-86, Revisor for EFIL 1982-2007
AFS IP New Financial Arrangements Task Force 2005-2007
Revisor
IBM Banking Solutions Manager
Cand. polit et art
Valgt første gang: 2009

2020
Bestyrelsen skrev 22. december 2020 til foreningens medlemmer

2020 rinder ud …

Kære medlem,
I betragtning af at kun små grupper må forsamles, giver det desværre stadig ingen mening at planlægge medlemsaktiviteter. Som tidligere nævnt har vi jo allerede 3-4 emner på lager, og dem vil vi invitere til, når vi må forsamles igen.


At arrangere et årgangsjubilæum tager tid! Årgangsjubilæet i 2020 blev jo udskudt til 30. oktober 2021 i Kastrup. I det nye år skal vi i første omgang opspore udvekslingsstudenter, hvis årgang ender på ’1’. Er du én af dem, eller kender du nogen, så orienter os via en e-mail til . Så tager vi kontakt.

Aleksandr Fjordbak Dupont modtog i marts 2019 et rejsestipendie fra os. Han skulle til Japan, og dertil rejser man i begyndelsen af året. Altså skulle han af sted i begyndelse af 2020. Men så kom Coronaen og udsatte hans afrejse. Så blev august målet, men heller ikke det kunne lade sig gøre. Først den 26. november kom Alexandr af sted. Det bliver spændende at høre fra ham.
Mon ikke vi også snart hører fra Catarina Gauguin, som i august rejste til Brasilien? Hende tildelte vi et rejsestipendie i marts i år.

Bestyrelsen har afholdt et enkelt, virtuelt møde siden generalforsamling har aftalt sit næste møde først i januar. Vi ønsker os, at samfundet snart åbner mere op endnu, så vi kan mødes og få mere liv i
foreningen igen./span>

Kontingent for 2021 regner vi med at opkræve ultimo januar 2021. Det sender kasserer Steen Rabing en mail om til den tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Klaus Faartoft
formand

 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig

Ved generalforsamlingen 1. oktober 20 afgik Lili Ochsner som medlem af bestyrelsen.

På sit første møde i går besluttede bestyrelsen, at Steen Rabing fortsætter som kasserer, og at Klaus Faartoft fortsætter som formand. Liisa Theilgaard, som er nyvalgt til bestyrelsen, indtrådte i nogle af vore udvalg. Se hele bestyrelsen og udvalgene (nederst).

Bestyrelsens møde i går var virtuelt i lyset af det skærpede fokus, der er på Corona-situationen Så regn med, at der ikke bliver medlemsmøder lige med det første.

Vil du række ud til dit netværk?

Kære medlem,
Det er som regel gået tidligere udvekslingsstudenter godt i livet. Det har blandt andet indebåret at sidde i gode jobs og tage store økonomiske beslutninger. Derfor henvender vi os til netop dig.

Som du kan læse i vedlagte brev fra bestyrelsesformanden for og generalsekretæren i AFS Interkultur er man uforskyldt – på grund af Covid 19 – kommet i en svær økonomisk situation. Vi har derfor aftalt med AFS Interkultur at sende brevet ud til jer medlemmer med håbet om, at nogle af jer – måske blot nogle få – via jeres netværk kunne anvise veje til personer, der på vegne af fonde eller virksomheder kan se vigtigheden af, at danske unge fortsat bliver klædt på til at møde og agere i en verden med mange kulturer. Fonde eller virksomheder, som på den baggrund vil donere midler til AFS Interkultur.

Læs brevet Kender du personer i fonde eller virksomheder ….og kontakt generalsekretær , hvis du kan vise en vej.Årsmøde og generalforsamling 2020:

Hvem blev modtager af AFS Alumni Jubilæumslegat i 2020?
Det kan du læse om her.

<span= style=”font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Referat af Årsmøde og Generalforsamling 2020Årgangsjubilæum 2020: Det er nu, du skal tilmelde dig!

Kære AFS’er,
Vi har tidligere orienteret om årets Årgangsjubilæum, og 65 har vist interesse for at deltage den 1. oktober i Kastrup – nær lufthavnen.

I disse dage beder vi de interesserede om at tilmelde sig, så vi ved, hvilken aftale vi skal lave med restauranten.

De seneste år har vi oplevet, at tidligere deltagere syntes, at det havde været så hyggeligt, at de aftalte at mødes igen året efter. De brugte simpelthen Årgangsjubilæet som deres venue. Det er du og dine også velkomne til at gøre. Du er også velkommen til bare at deltage.

Den rigtige og egentlige invitation inkl. information om, hvordan vi forholder os til Covid-19, finder du i Invitation AFS årgangsjubilæum 2020 . Det er tilmeldingen i denne fil, der gælder med deadline 15. september for tilmelding og betaling.

Vi ser frem til at møde rigtig mange AFS’ere 31. oktober.

Venlig hilsen
AFS Alumni DK
Jubilæumsudvalget

PS. Har du spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os påOrientering om dato Generalforsamling 2020


Vi har 16. juli 20 pr. email orienteret medlemmerne om, at årsmøde og generalforsamling finder sted 1. oktober 20. Information om stedet for afholdelsen fremkommer i september.


De seneste rejsebreve fra stipendiemodtagere 2. april 20

• Chebella Thalund, Costa Rica 2019-20. Hjem i utide på grund af Corona virus;
Nyt
• Sofie Maagaard Christensen, Costa Rica, 2018-19
• Victoria Bøgeløv, USA, 2018-19

Læs dem her


Corona:

AFS Intl har besluttet at afbryde alle programmer

Amalie Ferdinand skrev i vores Facebook-gruppe: 2. april 20
“Kære AFS Alumni
AFS er globalt i gang med en kæmpe opgave for at få udvekslingsstudenterne sikkert hjem fra hele verden, som I kan læse i politikken er der bl.a. booket eget fly.
Det er en bekostelig omgang for AFS organisationerne i hele verden.
Jeg vil derfor som medlem af AFS Internationals Board of Trustees opfordre jer til at donere til AFS Covid19 fond, hvis I har mulighed for det. Det behøver ikke være meget, alle økonomiske bidrag hjælper i den nuværende situation.
Donationer kan ske her: https://afs.org/donate/”

AFS Alumni DK bakker op 10. april 20
Bestyrelsen for AFS Alumni DK har besluttet at bidrage med 3.000 kr. til AFS Covid19 fond.

Fra email til de frivillige i AFS Interkultur 15. marts 20
“AFS har fulgt nøje med i udbredelsen af COVID-19 på tværs af vores globale netværk, sammen med sundhedseksperter og myndigheder. Da virussen nu har nået pandemisk udbredelse, og når regeringer indfører forskellige restriktioner (herunder midlertidig lukning af skoler, annullering af store begivenheder og begrænsning af rejser), har vi truffet den svære og nødvendige beslutning at afslutte igangværende AFS-programmer før tid, og hjemsende alle vores deltagere, herunder også udvekslingsstudenter i Danmark, til deres hjemlande og familier, så snart det er muligt og forsvarligt.

Du skal vide, at dette ikke er en beslutning, der har været let at træffe, og det piner os, at denne hidtil utænkelige handling nu er nødvendig. Det er ikke længere et spørgsmål om Udenrigsministeriets fortolkning af, om hjemrejse-opfordringen også gælder vores deltagere. Nu har AFS International besluttet at afbryde alle programmer, og det er vi som partner-organisation forpligtet til at følge. Men vi er overbeviste om, at vi dermed gør, hvad der er bedst for vores deltagere og værtsfamilier, samt for vores frivillige.
Sikkerheden og trivsel for alle, der er involveret i AFS er altid vores højeste prioritet.

Bemærk venligst, at vi vil sende deltagerne hjem, så snart det er sikkert og muligt at gøre. Vi arbejder på at planlægge deltagernes afrejser i løbet af den kommende tid og vil holde dig orienteret, så du kan støtte og hjælpe så godt som muligt i denne proces.

Fortsæt med at følge alle sikkerhedsregler for at reducere risikoen for infektion.

Tak for dit utrættelige engagement i AFS. Ingen af vores programmer ville være muligt uden frivillige som dig, især i vanskelige tider som denne.

Pas på dig selv og vid, at vi vil komme godt igennem denne situation sammen.”


Hvem arbejder i foreningens udvalg?

Få overblikket her


Invitationer sendt ud til to arrangementer

Se i tabellen ovenfor og følg linkene til tilmeldingsside og beskrivelse af Eventyret om Novo Nordisk, Bagsværd og Cirkusrevyen 2020


Nu er året rindet ud
– og 2020 dukket op. Tak for det gamle år, og tak for din opbakning.

Foreningen kan se tilbage på et år, hvor vi inviterede til 5 arrangementer samt årsmøde og generalforsamling. 158 deltagere tilsammen var med til de spændende arrangementer. Her skal specielt nævnes Stå til søs med AFS og Årgangsjubilæet, som begge afholdtes i samarbejde med AFS Interkultur.

På Facebook melder flere og flere sig til, og deltagerne dér er hurtige til at læse nye opslag. 246 følgere er der i dag. Der går som regel blot en dag, så har de første 150 læst opslaget?. Den interesse sætter vi stor pris på. Sammen med foreningens 132 medlemmer er det således 376+ personer, der løbende følger med i foreningens liv (der er nok nogle dobbeltgængere). Hertil kommer de efterhånden mange årgangsjubilarer, som vi lejlighedsvis skriver til.

Årgangsjubilæumsudvalget 2019:
Kirsten M. Anttila ’56, Klaus Faartoft AFSer, Anja Foverskov ’79, Jette Bargmann ’59

Alle vores aktiviteter er i 2019 blevet afholdt uden for AFS Huset på Nordre Fasanvej. Det har ligget i aktiviteternes natur. Men der er også det praktiske forhold, at halvdelen af mødelokalet Cigaren på 1. sal på Nordre Fasanvej er blevet inddraget til kontor. Det efterlader ikke den plads, der er nødvendig for at afholde medlemsmøder. Vi har stadig behov for at have adgang til et mødelokale. Hvis du kender til et sted, hører vi gerne (). Adgang til parkering og offentlige transportmidler har høj prioritet.

Vi vil også gerne holde møder udenfor Sjælland og kan stille med tilmeldingssystem og evt. talere. Men vi har også brug for et par lokale ankerpersoner og ildsjæle, der kan bringe deltagere frem og skaffe mødelokalet. Er du én sådan én? Så kom frem.

Foreningen eksisterer kun i kraft af din interesse og det fællesskab, der kommer ud af det. Som du ved, går stort set hele kontingentindtægten til de rejsestipendier, som foreningen årligt uddeler. Senest har vi tildelt stipendier til Chebella Thalund (Costa Rica) og Aleksandr Fjorbak-Dupont (Japan).

Godt Nytår!

2019
 
 

 

Vi lærte mere om klassikerne:
Antvorskov Kloster, Chr. IV’s kro, Holberg og Absalon

Ea Stevns Matzon ’73 er en formidabel formidler. Vi kom gennem Danmarks historie stort set lige siden vikingetiden! Vi hørte om de store klostre, som afløste hinanden og om, hvorfor de blev bygget netop i Sorø samt det andet store universitet i 1500-tallet: Sorø Akademi.

Gennem Ea’s 17 år på museet er det, som oprindelig var Chr. IV’s gamle kro i Sorø, blevet renoveret og er meget smukt. Bestemt et besøg værd.

Fotos fra dagen

Madam Blå serie med høkasse
Arnold P. Møllers arbejdsbord fra hans læretid i Sorø!
Der lyttes …
Ea Stevns Matzon

Tekst og foto: Klaus Faartoft
Næste år – i 2020 – er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det er der mange, der planlægger at fejre. Sorø Museum arbejder på en udstilling med fokus på danskhed. Mon ikke vi skal arrangere et medlemsmøde dér?

Ea stopper i sit job er ved årsskiftet – men ikke helt.


Bestyrelsen har konstitueret sig
På sit første møde forleden besluttede bestyrelsen, at Steen Rabing fortsætter som kasserer og Klaus Faartoft overtager formandsposten. Mie Engel Jønsson, som er nyvalgt til bestyrelsen, indtrådte i nogle af vore udvalg

Vi vil fortsat lade lysten drive værket og uddelegere mest muligt ansvar til grupper af frivillige, som har lyst til at engagere sig i arbejdet.

Vi vil via hjemmesiden, direkte mails og Facebook-gruppen søge at informere bedst muligt om aktiviteter og resultater.

Har du idéer til aktiviteter, hører bestyrelsen gerne herom!

Se hele bestyrelsen her.

Har du ikke læst Bestyrelsens beretning endnu, så læs den her

Rapport fra AFS Årgangsjubilæum 2019, 26. oktober 2019

Årgangsjubilæum folder

Der gik ikke mange sekunder, før snakken var i gang: “Hvor var du?, Hvad laver du nu?, og Hvad har du lavet i mellemtiden?”

Hans-Henrik Holm ’69 holdt en morsom festtale, og vi har et foto fra den football træning, han nævnte i sin tale.

Hans-Henrik har en bedstefarskole, som Berlingske har skrevet en artikel om.

Læs mere her


Rapport fra Årsmøde og Generalforsamling, 3. oktober 2019

Årsmødet …

AFS Alumni Jubilæumsfond, ekstraordinært 2 portioner
Den ene gik til Slagelse lokalforening med ildsjælene Christina Baltzer og Mette Schmidt Holck, som på et halvt år har sat gang i Slagelse lokalforening.

Thorleif Ravnbak og Janni Frandsen

Den anden portion gik til Thorleif Ravnbak, som har bidraget med et nyt pust til
lokalforeningen og lagt en kæmpe indsats som både sende- og værtekoordinator samt kontaktperson.

Læs motiveringerne her.

1 dollar i Bolivars. Inflationen var sidste år 4.400%, så der skal mange sedler til. Man tæller ikke, men vejer?

Spændende og vidende indlæg
Hovedtaleren Carsten Buhl, ’84 holdt et meget spændende og vidende indlæg med titlen ”Det har Venezuela betydet for mig – og det betyder det i dag”.

Carsten har gode historier og masser af humoristisk sans. Billedsiden var imponerende.


Generalforsamlingen …

På Generalforsamlingen ændredes bestyrelsens sammensætning.
3 afgik fra bestyrelsen:

Kirsten M. Anttila sagde tak til Anne Gade-Nielsen
Kirsten M. Anttila holdt en afskedstale for Janni Frandsen
Anna Malena Gilstón, var ikke til stede

Valg til bestyrelsen endte således:

Steen Rabing ’66, USA genvalgt,
Mie Engel Jønsson ’85, Frankrig, nyvalgt
Klaus Faartoft , AFSer, nyvalgt

Birte Holm Sørensen ’64, USA blev genvalgt som suppleant.
Jesper Klinting blev genvalgt som revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant.


Læs mere i referaterne.

Nu kan du tilmelde dig

Årsmøde og Generalforsamling


Vi starter med fælles spisning, derefter Årsmøde og afslutter aftenen med Generalforsamlingen.

Carsten Buhl, ’84 er hovetaler


Mød op! Tilmeld dig her.


Rapport fra Cirkusrevyen


29. aug 19

Vejret var med os …
15 glade middagsgæster på Peter Liep’s Hus
Göran & Kirsten Anttila, Christian Oldenburg, Birte Holm Sørensen, Aase Faartoft
Vi startede en time før middagen med drinks og mingling. Der var dækket op til os udenfor med god udsigt.
Ruth & Søren Jensen, USA; Ole Gårdbo Jensen, Inge Trolle Larsen

Det var virkelig en dejlig aften?Tak for den dejligste aften i jeres selskab i går.Mange tak for planlægning og udførelse.. + godt vejr
Revyen-starter
Göran Anttila med lånte fjer

Fotos: Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft

Skal du med næste år?

Mon ikke Ulf Pilgaard bliver fejret behørigt i sin sidste, 40. sæson?

Skriv til , at du ønsker at blive orienteret herom, når tiden er inde!


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Er du mon jubilar i år?

Ved ikke? Så check her og meld dig til!


Sådan gik det,

da AFS ‘stod til søs’ i Københavns Havn


Det var gråt i gråt og bygevejr, da 60 deltagere stod ud i Københavns havn med el-båden ”Den lille Havfrue” i søndags. Heldigvis er Havfruen overdækket. Det var nyttigt.

Læs mere


Hvordan gik turen ‘Gennem gaderne på Nørrebro’?

Deltagerne havde to meget spændende timer sammen med Garbi Schmidt og efterfølgende to timer på Café Maroc, hvor det udviklede sig til mere end spisning.

Læs selv mere


Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie

Nu er der lukket for tilmelding til arrangementet den 9. maj: “Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie.”
24 har meldt, at de forventningsfulde tropper op for at lytte til Garbi Schmidts fortællinger om denne bydels indvandrerhistorie, og næsten alle deltager bagefter i middagen på Cafe Maroc, hvor indehaveren Zia har dækket op med marokkanske delikatesser.


2018
 
 


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Årgangsjubilæet 2019 finder sted den 26. oktober 2019 kl. 12–16 på Restaurant Kastrup Strandpark.
Er du jubilar, tidligere chaperone, eller af andre grunde er interesseret i at deltage, kan du allerede nu tilkendegive dette
her.
 
 
 
 
Tak til Årgangsjubilæumsudvalget 2018!

Jeanette Thomsen, Birgitte Matthiesen, Kirsten M. Anttila, Beate Ørskov, Lili Ochsner Thomas Berg Nielsen og Klaus Faartoft. (Anne Gade-Nielsen var ikke til stede).


Se fotos fra dagen, og læs festtalen samt nye beskrivelser af AFS-oplevelsen.

AFS Alumni DKs Jubilæumslegat 2018 er uddelt

og gik til Anja Schmidt, Tønder Lokalforening

 
Anja Schmidt, Tønder Lokalforening

Efter at have været værtsmor for en japansk udvekslingsstudent i 2016-2017 gik Anja ind i lokalforenings- arbejdet. Tønder lokalforening har de seneste år kørt for lavt blus. Anja har på rekordtid sat sig ind i lokal- foreningsarbejdet og har allerede i år formået at tiltrække en række nye værtsfamilier, samt at rekruttere nye frivillige til lokalforeningen.

Det var den 10. uddeling af jubilæumslegatet.

AFS årgangsjubilæum 2018

Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 12-16

Kære AFS jubilar Tiden går, klokken slår, hvem er jubilar i år?

Det er nu på 4. år vi arrangerer et årgangsjubilæum. Denne gang indbyder vi returnees, som har jubilæum i 2018, samt andre med tilknytning til AFS, til at deltage i et bruncharrangement på:

Restaurant Kastrup Strandpark
Kastrup Strandpark 1
2770 Kastrup

Vi har booket to dejlige lokaler med udsigt til Øresund. Prisen for arrangementet er 300 kr. inkl. velkomstdrink, juice, kaffe/te m.m. dog ekskl. vin/øl.
Restauranten ligger 200 meter fra Den Blå Planet og 12 minutters gang fra metroen (Kastrup St., tag M2 mod Lufthavnen). Fri parkering.

Der har allerede været stor interesse for at deltage, og eftersom vi kun har plads til 70 deltagere, bedes du tilmelde dig nedenfor senest 1. oktober.

Vi glæder os til at mødes med jer lørdag den 27. oktober. Naturligvis er der intet i vejen for at fortsætte festen ude i byen efterfølgende, men vil foreslå, at man i gruppen selv finder frem til et passende sted, om det skulle være aktuelt.

For de af jer, der bor uden for hovedstadsområdet og gerne vil overnatte, tilbyder vi overnatning hos nogle af medlemmerne af AFS Alumni DK i Københavnsområdet. Desuden har flere udtrykt ønske om at give eller få et lift. Hvis du måtte være interesseret i et af disse ønsker, er det muligt at angive det på tilmeldingen.

Med AFS hilsen
Jubilæumsgruppen/AFS Alumni DK

’Vi higer og søger AFS jubilarer’… men ikke alle er fundet!! Hvis du kender nogen fra din egen eller andre årgange, hvor jubilæumsårstallet er angivet i ballonerne ovenfor, så videresend endelig denne invitation ?
I perioden 1949 – 1990 brugte AFS hjemkomståret som årgangsbetegnelse, men fra 1990 og frem sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS gælder startåret. Er du i tvivl, er du alligevel velkommen.

Tilmeldingsfrist udløbet


AFS Interkultur fyldte 60 år i 2017
I forbindelse med jubilæumsåret besluttede vi sammen med AFS Interkultur, at vi i AFS Alumni DK kontaktede en række AFSere, der repræsenterede mange forskellige årgange.

Hvad kom der ud af det?


Se
Mennesker i Kunsten på Davids Samling.

Kom til rundvisning på den fantastiske samling af islamisk kunst i Davids Samling
onsdag den 2. maj kl 16 – eller kl 17. Og angiv venligst i tilmeldingen, også at du er
parat til at flytte til det modsatte klokkeslæt, hvis det er nødvendigt på grund af for
få tilmeldte til at fylde begge rundvisninger.

Davids Samling er en perle for kunstinteresserede. Her findes en meget stor samling af islamisk kunst fra hele verden. Udover franske, nederlandske og danske guldalder-malerier – ikke mindst Vilhelm Hammershøj, samt porcelæn og klassisk møbel- kunst. Bestyrelsen har aftalt med museet, at vi kan få en rundvisning i særudstillingen om Menneskefiguren i islamisk kunst – Folk, fyrster og hellige mænd – altså den kunst, der punkterer myten om, at islamisk kunst ikke måtte vise menneskers ansigter.

Der kan deltage 10 personer i hver rundvisning. Og prisen er 60 kr pr deltager, som betales på forhånd.

Meld hurtigt til, hvis du er interesseret – og angiv dit foretrukne tidspunkt. Der er altså kun 20 pladser på to adskilte rundvisninger.

Vil du deltage? Der er 20 pladser. Læs Steen Rabings referat her

Når du tilmelder dig, vil du straks modtage en bekræftelsesmail, som også indeholder anvisning på betaling af deltagerprisen.

Davids Samling ligger i Kronprinsessegade 30, og nås lettest med Metro til Kgs Nytorv eller til Nørreport. Gåafstanden er næsten ens.

Kontaktperson: Steen Rabing, e-mail:

Efter rundvisningen …..

I Sølvgade 2 – ikke langt fra Davids Samling, ligger Ristorante Cafe Leo.
Læs mere om Ristorante Cafe Leo

Her kan du efter rundvisningen få en kop kaffe/the eller lidt aftensmad. Det kunne være hyggeligt at mødes der for en stund.

Du må selv bestille bord, tlf. 33 15 40 20 – og gør det hurtigt!


Med udgangspunkt i tv-serien ’Liberty’ inviterer vi til aftenmøde, hvor
Bjørn Førde, AFSer 1966-67, Delaware, USA fortæller om

Myter og realiteter om dansk udviklingssamarbejde

Mødet finder sted tirsdag den 24. april 2018 kl 19.15-21 i AFS Huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg.

Bjørn Førde

Bjørn Førde startede i Mellemfolkeligt Samvirke i 1975. Som medarbejder i oplysnings-afdelingen rejste han første gang rundt og besøgte udsendte frivillige i 1980; i starten af 90’erne var han landekoordinator i Zimbabwe; og i årene 1995-2002 var han generalsekretær for MS.

Derefter var han chef for FN i Botswana, og senere direktør for UNDPs Oslo Governance Centre. I årene 2011-16 var han direktør for Institut for Flerpartisamarbejde, etableret af Folketinget i 2010.

Vil du deltage? Der er 20 pladser. Læs Marie Tøstesens referat her


Læs mere om Førde 4 Dialogue

Venlig hilsen
Bestyrelsen for AFS Alumni DK
Kirsten M. Anttila,

På foto til højre ses Bjørns datter Thea med barn på ryggen, sammen med sin bedste ven Luca, som Bjørn i øvrigt besøger i Zimbabwe om en uges tid.

Torsdag 30. aug 2018: Cirkusrevyen 2018
De sidste tre år har vi været 25-30 medlemmer med ledsagere, som overværede Cirkusrevyen. Lige nu har vi 30 billetter på hånden til forestillingen torsdag 30. aug 2018, kl. 20.

Skuespillerne i Cirkusrevyen 2018

Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 380 kr./person (den pris vi selv køber til).

Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.

Så længe vi har billetter til rådighed, vil vi sende en e-mail med det kontonummer, du skal indbetale til. Også her gælder først til mølle. Smøler du med betalingen, kan du risikere ikke at være blandt de 30. Billetterne vil ikke blive sendt til dig, men udleveret på dagen, lige før forestillingen efter nærmere aftale (mail herom engang i august).

Modtager vi din mail, når der er udsolgt, vil vi give dig svar herom.

Læs mere om Cirkusrevyen

Vil du med?
Så følg linket nedenfor og anfør:
• Antal billetter du vil købe
• Om du/I er interesserede i at deltage i en fælles spisning på Bakken inden forestillingen – Vi har i sinde at finde et nyt spisested, hvor akustikken er bedre, så det er lettere at føre samtaler.

Tilmeldingsfrist udløbet

Venlig hilsen
Bestyrelsen for AFS Alumni DK
Birte Holm Sørensen,

Referat fra

Inside DR-byen med Michael Christiansen
formand for bestyrelsen i DR og AFSer.

Af Fleming Friis Larsen. Fotos:

Efter dejlige sandwiches og forfriskninger indledte Michael et spændende indlæg om struktur og udfordringer i DR.

Steen Rabing byder velkommen

En tour de force, hvor mange ting kom frem og belyste de konkurrencemæssige udfordringer, DR har som en public service organisation funderet i radioloven fra 1920 og kun lidt ændret i ordlyden.

En oplagt Michael Christiansen fortæller om koncertsalen

Michael gav udviklingen fra at være et monopol til en spiller i konkurrence med især TV 2.
Den politiske vinkel om påstået venstreorienteret organ kom også med i diskussionen og TV 2 var større end DR i begyndelsen, men nu har DR overhalet TV 2.
DR og TV 2 sidder på 75% af al TV-sening i Danmark, og DR er fortsat det mest troværdige organ viser målinger..sådan opfattes det af seerne og lytterne. Netflix omsætter for 46,5 mia. årligt og DR´s budget er omkring 4 mia. Viser noget om fremtidens formidling.

Licensen bør afskaffes, idet unge mennesker ikke ser flow tv men streamer via PC mv.

Udsnit af deltagere: Ole Albæk, Fleming Friis Larsen, Tage Lysgaard, Uffe Gravers Pedersen,
og Kirsten M. Anttila

Der er konstant undersøgelser om hvem der ser hvad og BBC er langt fremme med algoritmer om seervaner og tilbud.

En superfin aften og tak til bestyrelsen for et højt niveau arrangement hvor vi mødte Michael “unplugged”

Besøg i DR Byen

Kom til aftenmøde i DR Byen med DRs bestyrelsesformand – AFS’er, Michael Christiansen.

Bestyrelsen vil gerne invitere til et besøg i DR Byen onsdag den 7. februar 2018, mellem kl 17:15 og 19:30.

Michael Christiansen,
Foto: Lars Schmidt

Vi har fået en aftale med DRs bestyrelsesformand, som var AFS’er i USA i 1962-63, Michael Christiansen, at han vil være vært for os i DR Byen.

Michael Christiansen vil uden tvivl fortælle os om sit liv i den noget stormomsuste stol i DRs bestyrelse – ikke mindst netop nu, hvor regeringens udspil til forhandlingerne om et nyt Medieforlig er på vej. Måske er det kommet den 7. februar. Men vores aftale med ham om, hvad hans emne vil være, er ikke mere fast, end han kan trække trådene tilbage til sine 16 år som direktør for Det kongelige Teater eller livet som embedsmand i ministerierne.

Newsroom
Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Mens Michael Christiansen fortæller vil DR og han byde os på drikkevarer og snacks.

Og de sidste tre kvarter op til kl. 19:30 vil han vise os rundt i DR-Byen.

På selve dagen skal deltagerne møde os i DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C, ved receptionen kl 17:15. Vi skal af sikkerhedsgrunde have navnemærkater på tøjet – navneliste har vi tilsendt DR, når tilmeldefristen er nået.

Der kan parkeres på DR Byens p-plads, mod betaling. 15 kr. pr time. Men det er reelt lettest at anvende metroen, som kører lige til døren (station ‘DR Byen’).

Vi kan maksimalt være 30 deltagere ved dette aftenmøde, som er gratis for deltagerne.

Mødet er fuldtegnet

Kontaktperson: Steen Rabing,

Rapport fra

Besøg i Trafiktårnet for AFS Alumni

Af Helle Skjerbæk

Onsdag d. 17. januar kl. 17-19 var vi inviteret til endnu et spændende arrangement i AFS-Alumni – et besøg i Trafiktårnet på Carsten Niebuhrs Gade 49, tæt på Fisketorvet i København.

Vores vært var AFS’er Jacob Langebæk Hegner, AFS i New Zealand i 1993-94, som er ansat i Vejdirektoratet.
Vi blev lukket ind gennem de dobbelte døre og fik tildelt adgangskort. Sikkerheden skal være i top, når man arbejder med så vitale områder som overvågning af togdrift og trafikken på statsvejnettet.

Trafiktårnet er en flot bygning med 9 etager. I midten er der et åbent rum gennem alle etagerne, med trapper udenom. (Der er heldigvis også elevator!). Et pendul fastgjort i loftet svinger rundt over gulvet i stuen.

Tårnet blev taget i brug i 2016 og rummer kontorer og kontrolcentre for både Banedanmark og Vejdirektoratet. Som noget nyt arbejder 10 ansatte fra Københavns Kommune også i Trafiktårnet. Det har givet mulighed for et bedre samarbejde om løsning af byens trafikproblemer.

Vores første stop var i S-togs kontrolcentret på 8. sal,hvor en kollega til Jacob fra Banedanmark fortalte engageret om det meget avancerede system. Vi kunne følge med på de store skærme, hvor vi bl.a. kunne se, hvor mange S-tog der kørte til tiden, og hvilke tog der var forsinket. Der var heldigvis meget få forsinkelser. Vi fik oplyst, at Danmark mht. præcision på tognettet kun overgås af Tyskland (Japan er nr. 3). Vi lærte også, at det kun er endestationerne på S-togsnettet, hvor togene står om natten (Hillerød og Høje Taastrup), der i fagsproget er ”stationer”. Alle de andre stationer er kun ”trinbræt”.

Derefter besøgte vi Vejdirektoratets Trafikcenter på 3. sal, hvor et stort antal skærme viste trafikken på udvalgte steder i Danmark.

Så fik vi lov at sidde ned i mødelokalet, mens Jacob fortalte mere om sit arbejde og viste power point plancher med oplysninger om de meget store og forskelligartede opgaver, som centret løser.

Statsvejene udgør kun en mindre del af det samlede vejnet, men har næsten halvdelen af biltrafikken, som i øvrigt er steget med 30% på motorvejene i de seneste 6 år.

En meget kendt og anvendt del af opgaverne er trafikradioen, som begyndte at sende trafikmeldinger i 1982, og som hele 79 % bruger, især i vinterperioden, hvor den nu suppleres af oplysninger på nettet og apps.

Til sidst fortalte Jacob om, hvordan han i sit arbejde har kunnet trække på noget af det, han lærte i løbet af sit AFS-år.

Vi blev alle sammen klogere på et område, som de færreste af os vidste ret meget om på forhånd.

Besøg i Vejdirektoratets Trafikcenter

Onsdag 17. januar 2018, kl. 17.00-19.00

Trafiktårnet har siden 2015 ligget på Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V. Her huserer bl.a. Trafikcentret, som døgnet rundt, året rundt overvåger, styrer og informerer trafikken på motorveje og større veje i hele Danmark.

På besøget vil Jacob Langebæk Hegner, AFS i New Zealand i 1993-94 og bestyrelsesmedlem i AFS Interkultur i 00’erne, fortælle om Trafikcentrets arbejde og fremvise kontrolrummet, samt det runde Trafiktårn ved Dybbølsbro st.

Der vil efterfølgende være tid til en god snak over en kop kaffe.


Læs om tidligere afholdte arrangementer
 
 

 
2017
 
 
 
 

Dato for Generalforsamling og Årsmøde

tirsdag 31. oktober 2017 kl. 18
 
Generalforsamlingen finder sted i AFS Huset og efterfølges af Årsmødet, hvor vi igen uddeler vort Jubilæumslegat til en nyere frivillig i AFS Interkultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Vi inviterer også en hovedtaler til at fortælle os om et aktuelt emne.

Jeg opfordrer dig til at deltage i møderne og derved bakke op om foreningen. Markér datoen i din kalender og husk, at vi starter med en let servering kl. 17.

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS årgangsjubilæum 2017

Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 – 15.00


11. aug 2017
 
Kære AFS jubilar
Sidste frist for tilmelding til årgangsjubilæet er nu fredag den 15. september!!! Vi håber rigtig mange kan deltage og ser frem til at fejre jer i oktober.
 
Med AFS hilsen
Jubilæumsgruppen/AFS Alumni DK

 
 

Kære AFS jubilar
Tiden går, klokken slår, hvem er jubilar i år?

Vi indbyder returnees, som har jubilæum i 2017 samt andre med tilknytning til AFS, til vores bruncharrangement på:

Restaurant Julian – Nationalmuseet
Ny Vestergade 10, 1471 København K

Vi har fået et fint tilbud på en brunch buffet til 295,- kr. inkl. velkomstdrink, juice, kaffe/te m.m. dog ekskl. vin/øl.

Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig ved at klikke på nedenstående tilmeldingslink senest 15. september. Vi vil godt bede om, at du betaler ved samme lejlighed. Anvisninger herpå fremgår af tilmeldingsskemaet.

Udover AFS Alumni DKs formand, Niels Mikkelsen, årgang ’67 – 50 års jubilar, har yderligere tre AFS jubilarer givet tilsagn om at sige et par ord: Anna Malena Gilston ’92 – 25 års jubilar, Lis Bastian ’77 – 40 års jubilar, samt Else Johansen Schultz ’57 – 60 års jubilar. Vi glæder os til at mødes med rigtig mange lørdag den 28. oktober. Naturligvis er der intet i vejen for at fortsætte festen ude i byen efterfølgende.

For de af jer, der bor uden for hovedstadsområdet og gerne vil overnatte, tilbyder vi overnatning hos nogle af medlemmerne af AFS Alumni DK i Københavnsområdet.

Med AFS hilsen

Jubilæumsgruppen/AFS Alumni DK Klik her for Tilmelding

’Vi higer og søger AFS jubilarer’…
men ikke alle er fundet!! Hvis du kender nogen fra din egen eller andre årgange, hvor jubilæumsårstallet er angivet i ballonerne ovenfor, så videresend endelig denne invitation ?

I perioden 1949 – 1990 brugte AFS hjemkomståret som årgangsbetegnelse, men fra 1990 og frem sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS gælder startåret. Er du i tvivl, er du alligevel velkommen.

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi har modtaget fra Daniel Obst, President & CEO, AFS Intercultural Programs (via AFS Interkultur):

AFS Alumni Journey to Ghana, 12 – 20 OCTOBER 2017
A portion of the proceeds will benefit the AFS Africa Scholarships, which provide financial assistance to lower-income, high-performing AFS students traveling to and from Africa on an AFS program. This donation may be eligible for tax deduction in your country. The cost of the trip is 6,950 USD, which includes a contribution of at least 1,000 USD to the scholarship fund. The package price includes accommodation in 5-star hotels, all meals, local transportation in a comfortable tour bus, professional tour guides, and all special events. This initiative is intended to support the AFS fundraising efforts and to build our Network-wide donor base.

The AFS Alumni Journey will go beyond any usual vacation—from historic castles to Ghana’s beautiful coast, from fascinating cocoa factories to vibrant local communities, from “talking drums” and virgin forests to private dinners with local educators and business leaders. Plus, the tour participants will be invited to a celebration of the 50th anniversary of AFS Ghana with the AFS Board Chair Vishahka Desai, AFS President Daniel Obst, staff, volunteers and AFS alumni from around the world. It is a great opportunity for the tour participants to reconnect with friends, share their personal AFS stories, learn about AFS’s impact on the world and find out more about plans to broaden our reach and deepen our impact going forward.

My colleagues at INT are working closely with AFS GHA on putting together an exciting itinerary. Read more about AFS Alumni Journey in Ghana 2017

For more information contact Anna Treyer-Simakova at or +1-212-209-0927.
 

 

Vi har noget, der skal fejres

I år er det 60 år siden, den danske AFS-forening blev stiftet den 8. oktober 1957. Det skal fejres!

Der er …
• Jubilæums montre
• Arkivet
• Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007
• Redaktionsgruppen
• Arkivarbejdet afsluttes
• Et arkiv skal være levende

Dette og meget mere, kan du læse om her

 

 


Civilsamfundets rolle – frivillige i aktion

Stemningsrapport fra Alumni arrangementet i Nivå


Tekst: Janni Frandsen, Fotos af: Klaus Faartoft, Göran Anttila, Jørgen Meibom, Bjarne Juul & Janni Frandsen

Den 20. maj mødtes 32 personer med tilknytning til AFS Alumni ved Nivaagaard teglværks Ringovn i Nivaa på Nordsjælland. Dagen var bygget op af flere elementer, først med et besøg i Ringovnen, dernæst frokost på Nivaagaard malerisamling og sluttelig med en rundvisning i Nivaagaard Park, hvor rhododendronbuskene så fint var ved at blomstre.
Der var så at sige, ”lagt i ovnen” til en spændende dag…

Nivaagaard Teglværks Ringovn Vi blev budt velkommen af Jørgen Berthelsen (Bestyrelsesformand og AFS´er), som startede med at fortælle lidt historie om selve ovnen og området. Han fortalte, hvorledes de lokale og naturen blev berørt af arbejdet på teglværket, fx. er søerne i området alle teglværksgrave.

Det første fredede industrimonument i Danmark
Ringovnen blev opfundet af tyskeren Friedrich Hoffmann, og var på det tidspunkt en banebrydende opfindelse. Ovnen i Nivaa var i drift fra 1870 til 1967. Efter 1967 hvor den blev slukket henfaldt den stille og roligt, og først i starten af 1980´erne var der en gruppe frivillige, som satte sig for at den skulle bevares for eftertiden. Ovnen blev fredet i 1984, og var det første fredede industrimonument i Danmark. Ringovnen i Nivaa er den eneste bevarede i Danmark, og der findes kun et par stykker mere i resten af Europa. Nivaagaard teglværks ringovn er i dag en selvejende institution, og de fik ejerskabet overdraget af Fonden Den Hageske Stiftelse, som vi skal vende tilbage til senere.

20.000 sten om dagen
Selve ovnen er bygget af mursten lavet af bornholmsk chamotte-ler, fordi denne typer ler netop kan modstå den varme og temperatur, som de ”almindelige” mursten skulle brændes ved. Det nytter jo ikke at have en ovn, som selv smelter ved for høj en varmepåvirkning.
Sæson for brænding af sten var 1. maj til 29. september, og da produktionen var på sit højeste, blev der brændt 20.000 sten om dagen. Stenene fra Nivagaard teglværk var de klassiske gule sten, og Nivaagaard teglværk har bl.a. leveret sten til Grundtvigskirken i Bispebjerg, København.

Skjult på ”brænderloftet”
Udover at være i produktion under verdenskrigene, spillede Nivaagaards teglværk også en særlig rolle under 2. verdenskrig. Som et led i jødeflugten i oktober 1943 var Nivaagaard et stop på vejen til Sverige for ca. et par hundrede jøder, hvoraf flere af dem, har været tilbage i Nivaa, og fortælle om deres oplevelser. De blev skjult på ”brænderloftet”, og lokalbefolkningen sørgede for mad og andre fornødenheder før den risikable tur til fiskerbåden, og turen over Øresund blev igangsat.

Med fortællingen om et civilsamfund med frivillige bærende kræfter, som var med til sikre andre menneskeliv, var formiddagen blevet til middag, og det var tid til en lille gåtur hen til vores frokostarrangement.

[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=”5583,5600,5591,5589,5725,5594,5593,5592,5724,5587,5595,5587″ img_size=”3072×2048″ onclick=”link_no” speed=”3000″ autoplay=”yes” partial_view=”yes” wrap=”yes” title=”Nivaagaard Teglværks Ringovn”][/vc_column][/vc_row]

Frokost og rundvisning i Nivaagaard Park Frokosten blev indtaget i godt selskab på caféen i Nivaagaards Malerisamling, hvor der blev serveret en ”venskabs-platte” i tapas format.

[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=”5630,5631,5632,5633″ img_size=”3072×2048″ onclick=”link_no” speed=”3000″ autoplay=”yes” wrap=”yes” title=”Nivaagaard, frokosten”][/vc_column][/vc_row]

Rhododendronparken
Sluttelig blev det tid til en rundvisning i Nivaagaard Park, og den blev indledt med en fortælling om slægten Hage særligt Alfred Hage og sønnen Johannes Hage som har sat deres aftryk på forholdene på Nivaagaard og i Nivå i dag. Fortæller og rundviser var Jørgen Hage, direktør for Fonden Den Hageske Stiftelse. Alfred Hage købte i 1859 Nivaagaard og de omliggende områder bl.a. Teglværket, og ved hans død blev gården overtaget af sønnen Johannes. Johannes havde bl.a. en stor kunst og malerisamling, som det er muligt at besøge i dag på Nivaagaards Malerisamling. Johannes Hage havde ingen livsarvinger, hvorfor han oprettede en fond, som han gjorde til universalarving, som efterfølgende har gjort at offenligheden kan nyde både kunst og park.

På turen rundt i parken blev der udforsket hemmelige veje igennem de blomstende rhododendronbuske, og nydt en skøn udsigt fra toppen af parkhøjene, før arrangementet endte. En god og lærerig dag i godt selskab! Der vil blive lagt flere fotos ind på vores facebookgruppe, hvor du også er velkommen til at lægge de foto op, som du eventuelt har taget.

Mere om Ringovnen target=”_blank”
Mere om Nivaagaards Malerisamling
Mere om Nivaagaards Park
 

[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=”5645,5646,5650,5649,5648,5647,5644,5643,5651″ img_size=”3072×2048″ onclick=”link_no” speed=”3000″ autoplay=”yes” wrap=”yes” title=”Nivaagaards Rhododendron Park”][/vc_column][/vc_row]

 

 

 

 

 

Stemningsrapport fra aftenmøde 22. marts 2017

Af Anne Gade Nielsen. Fotos Klaus Faartoft
Josephine er fra årgang 83-84 og var med AFS i Massachusetts.
Josephine, som har to ældre søstre, der også har være afsted med AFS, sagde indledningsvist, at hendes år med AFS havde lagt fundamentet for resten af hendes liv.

På spørgsmål om, hvad hendes år med AFS helt konkret har betyder for hende, svarede Josephine, at det har givet hende en åbenhed og en nysgerrighed over for andre mennesker, også dem der tænker anderledes end hende selv.

Josephine har bl.a. en fortid i Fagbevægelsen og arbejdede i nogle år, inden hun kom med i Alternativet, med nogle ideer om en tænketank uden dog at kunne få andre i Fagbevægelsen med på disse ideer. Med egne ord, startede Josephine sin karriere i Alternativet, da hun i 2013 blev kontaktet af Rasmus Nordqvist, som inviterede hende til et møde for at høre nærmere om projektet. At gå ”rigtigt” ind i Alternativet kostede mange overvejelser, fortæller Josephine, idet hende holdning var og stadig er, at går man ind i et sådant projekt så gør man det 100 %. En anden overvejelse var, at hun risikerede at miste sit job i Fagbevægelsen, hvis hun gik ind i politik. Det sidste skete heldigvis ikke.
Den åbenhed, nysgerrighed og respekt for andre, som Josephine indledningsvist nævnte, at AFS året har givet hende, har fulgt hende ind i Alternativets politiske laboratorier, hvor hun nævner, at hendes dogmeregel altid har været at holde en ordentlig tone og have respekt for andre.

Herefter fortalte Josephine om Alternatives opbygning og svarede på spørgsmål fra ”salen”. Bl.a. lød et spørgsmål om hun aktivt havde brugt det at være tidligere AFS´er på Christiansborg og evt. talt med andre politikere, som også er tidligere AFS´ere. Til det måtte Josephine svare nej, og AFS Alumni kunne så til gengæld informere hende om, hvilke nuværende eller tidligere politikere der er AFS´ere.

Et andet spørgsmål gik på selve det at arbejde på Christiansborg, og hvordan man bliver modtaget dels som ny politiker og dels som nyt parti. Her kunne Josephine fortælle,

Klik på foto og se flere detaljer

at hun som person er blevet meget fint modtaget og har fået stor hjælp af sine ordfører-kolleger. Derimod er det langt sværere at få fodfæste som nyt parti, ligesom det er er meget svært at komme i medierne med politiske budskaber.

Afslutningsvis nævnte Josephine, at det var til meget stor inspiration at arbejde sammen med de mange engagerede frivillige i valgkampen.

Alt i alt, endnu en spændende aften i AFS Alumni regi.

 

 

 

Sidste chance for tilmelding til Cirkusrevyen 2017

Vil du med, skal du tilmelde dig senest på torsdag. Vent derfor ikke med at tilmelde dig til en dejlig aften i selskab med de gode skuespillere og – ikke mindst – alumne-vennerne!

Tilmeldingsfrist udløbet

Fotos af Kirsten M. Anttila er fra middagen i 2016.


Cirkusrevyen 2017

De sidste tre år har vi været 25-30 medlemmer med ledsagere, som overværede Cirkusrevyen. Lige nu har vi 40 billetter på hånden til forestillingen torsdag 17. aug 2017, kl. 20.

Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 375 kr./person (den pris vi selv køber til).

Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.

Så længe vi har billetter til rådighed, vil vi sende en e-mail med det kontonummer, du skal indbetale til. Også her gælder først til mølle. Smøler du med betalingen, kan du risikere ikke at være blandt de 40. Billetterne vil ikke blive sendt til dig, men udleveret på dagen, lige før forestillingen efter nærmere aftale (mail herom engang i august).

Modtager vi din mail, når der er udsolgt, vil vi give dig svar herom.

Læs mere om Cirkusrevyen

Vil du med?
Så udfyld formularen nedenfor og anfør:
• Antal billetter du vil købe
• Om du/I er interesserede i at deltage i en fælles spisning på Bakken inden forestillingen – Vi agter at bestille bord på Restaurant Bøgely, som var en god ramme for spisningen sidste år. www.boegelybakken.dk.

Tilmeldingsfrist udløbet

Venlig hilsen
Bestyrelsen for AFS Alumni DK

 

 

 

Rapport fra Aftenmøde i Huset 15. februar 2017

Af Birte Holm Sørensen. Fotos Klaus Faartoft
12 AFS Alumni medlemmer blev budt velkomne først af My, som indledte med at fortælle, at hun kendte Ida fra Pigegarden, som de begge er medlemmer af!

Ida Bjørn Jensen
My byder velkommen

Ida var AFS’er i Ungarn, men er vokset op i en AFS værtefamilie, som havde den første udvekslings- student, da Ida var 10 år – og har haft mange siden enten helårs eller som mellemstation i forbindelse med flytninger.
Ida voksede op et sted, hvor den eneste under- holdning var håndbold; så de lavede en koncert forening; det førte senere til festival deltagelse og en uddannelse i Music Management. Derefter blev Ida ‘booker’ i huset – og nu er hun ansat (booker er den der bestemmer, hvem der kommer og spiller, og som har styr på aftalerne).

Huset var oprindeligt en værktøjsfabrik, som var lukket og blev besat sidst i 60erne; senere blev den overtaget af Københavns kommune.

Huset rummer 4.500 kvadratmeter i fire etager i tre bygninger – samt det løse i form af mellemetager. Det drives under Københavns Kommune, og har en lille administration samt en stor skare af frivillige. De frivillige kommer hovedsageligt for at deltage i Husets sociale liv, lære at stå i bar, være hjælper på teaterscenen, drive jazz cafe, passe biograf, etc. Huset har et samarbejde med Det Internationale hus og har mange udenlandske studerende som frivillige, således at det også er et internationalt miljø!
Man spænder også bredt aldersmæssigt, idet Jazz Cafeen drives af ældre frivillige – incl. Tove som vi mødte.

Vi startede i kælderen, hvor Lyrik cafeen holder til. Der er nu Lyrik, Poetry slam, stand up og lignende.
Derefter gik vi op i Musik cafeen hvor Tøsedrengene og næsten alle de musikere, vi hører, er startet med at spille.

Musik Cafeen

Nede i Biografen sad vi i de mange forskellige polstrede stole, som må være fundet på loppetorve! Biografen stiler efter at blive den sidste biograf i Danmark som viser film på rulle – men de kan også det digitale! Også den drives af frivillige. Her kan man lære at være filmfremviser. Der vises specielle og smalle film. Biografen lejes ud til ambassader, firmaer og mindre foreninger. Prisen efter formåen, således at firmaer og ambassader betaler, hvad det koster og andre det, de formår!

Udsmykning på trappe
Udsmykning på trappe

Husets Biograf viser hver måned filmen The Room, som de mener er kult, fordi det er den dårligste film, der findes!! De viser også – eller udfører også Big Labowski drink-a-long!!

Nedenunder ligger Jazz Cafeen som styres med hård hånd af Tove, en smart, ældre frivillig. De var ved at gøre klar til aftenens arrangement.

I stueetagen ligger Bastard cafe, hvor flere 100 hver aften spiller brætspil.

Sidst gik vi over i det, der tidligere var Spisehuset. Her har, efter at Spisehuset lukkede, været gourmet restaurant, Goth natklub, Restauranten Rub og Stub, samt en efterfølger drevet af Dansk Flygtningehjælp. Lige nu venter Huset spændt på, hvem der næste gang overtager køkken og lokaler!

Niels og Ida

Generelt om Huset må man sige, at det er rummeligt og spænder bredt. Huset har en kommunikations-medarbejder og er aktiv på de sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram). Huset er en smelte-digel, hvor der er plads til alle typer.

For at styre stedet skal man være rummelig, men også have organisationstalent.

Aftenen sluttedes af med formand Niels’ begejstrede tale, han overrakte vinen og et års medlemskab til AFS Alumni.

Læs mere om Det internationale Hus

 
 
 
Aftenmøder foråret 2017
Forårets tema for AFS Alumni bliver Civilsamfundets rolle – frivillige i aktion … med udgangspunkt i AFS egen start, hvor frivillige meldte sig som ambulanceførere og dermed var med til at gøre en (stor) forskel.
Vi kan hver især gøre en forskel, men sammen kan vi gøre mere, og udfordringer er der masser af. At skabe fred og interkulturel forståelse kræver en mangfoldighed af indsatser med anvendelse bl.a. af værktøjer, som vi har fået udviklet via AFS.

Vi opsøger tre initiativer, som opstod i civilsamfundet, og som har ændret verden.

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Tilmelding ligger klar til de kommende arrangementer.

 

 

Onsdag 22. marts 2017 kl. 19-21, “Min vej til Alternativet”
Josephine Focks AFS oplevelse har ledt til et personligt, politisk engagement – og nogle af de erfaringer, hun fik under opholdet, har været til nytte med starten af og arbejdet i Alternativet.
Det folkelige initiativ, som satte gang i Alternativet, har paralleller andre steder – i det danske samfund og i andre lande.Josephine Fock

AFS’er 1983/84 i Massachusetts, USA
Cand. jur.
Medlem af Folketinget for Alternativet. Valgt i Østjylland
Gruppeforkvinde
Ordfører for finans og økonomi
Ordfører for asyl og integration


Tilmelding her senest tirsdag 28. februar 17

 

 

 

 

 

Lørdag 20. maj 2017 kl. 10–15 Nivaagaard Teglværks

Ringovn, frokost, samt rundvisning i Nivaagaard Rhododendron Park


Jørgen Berthelsen
AFS’er 1962/63 i Connecticut, USA
Pensioneret overlæge fra Føde- og kvindeafdelingen, Hillerød Sygehus
Formand for bestyrelsen i Nivaagaard Teglværks Ringovn.

Hoffmanns cirkulære ringovn revolutionerede teglværksindustrien, da den kom frem i 1860-erne. Nivaagaards Ringovn fra 1870 er den eneste tilbageværende cirkulære ringovn i Danmark. Den blev reddet fra undergang i 1985 af en gruppe frivillige, der stadig sørger for den og bemander teglværksmuseet omkring den. Ringovnen blev slukket i 1967, men inden da nåede den at blive redningen for Jøder, der i oktober 1943 flygtede mod Sverige. Ved besøget kommer vi ind gennem ovnens mere end 100 m lange brændkammer og op på brænderloftet og tørreloftets maleriske trækonstruktioner. Vi hører/ser også om teglværksdriften, dengang den stadig var et håndværk.

Fra Ringovnen kører eller går vi over til Nivaagaards Malerisamling, hvor vi indtager en let frokost i cafeen.

Rundvisning i Nivaagaards Park
Efter frokosten vil direktør for Fonden Den Hageske Stiftelse, Jørgen Hage, vise os rundt i Nivaagaards smukke rhododendron park, der blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet. Netop i slutningen af maj står de over 4000 rhododendron i fuldt flor. Undervejs vil Jørgen Hage ligeledes berette lidt om både Nivaagaards og parkens historie.

Tilmeldingsfrist udløbet.


Læs mere om Nivaagaards Park

 

 

Rapport fra

Nytårskur 6. januar 2017 i Cigaren

Af Kirsten M. Anttila, Fotos: Klaus Faartoft
AFS Interkulturs bestyrelse havde inviteret alle med tilknytning til AFS til Nytårskur for at skyde foreningens 60 års jubilæum godt i gang. Et jubilæum, der markerer de 60 år, der er gået, siden American Field Service in Denmark blev etableret i 1957.

Henved 40 havde taget imod indbydelsen, hvor Ebbe Jørgensen, formand for AFS Interkultur, bød velkommen med en velkomsttale, hvor han bl.a. understregede vigtigheden af fortsat at arbejde for AFS’ oprindelige formål: ’Fred i verden’. Ebbe inviterede desuden alle til at bidrage med ideer til aktiviteter, der gennem 2017 kan være med til at markere jubilæet.

Helle Skjerbæk ’64 gav et spændende og engageret indblik i det store arbejde hun, Inge Birkholm ’55 og Aase Bromann Klausen ’55 (Inge og Aase var desværre forhindrede i at deltage) havde udført i forbindelse med at registrere og ajourføre foreningens historie fra 1957 og frem. Inge og Aase havde fx stået som kontorledere i i alt 17 år af foreningens historie. De tre i arkivgruppen overdrog deres flotte arbejde til AFS Interkultur ved AFS Alumni DKs 10 års jubilæum i 2012. I den forbindelse appellerede Helle til, at andre vil fortsætte og ajourføre arkivet.

Kirsten M. Anttila ’56 AFS Alumni DK’s bestyrelse, repræsenterede den eneste AFS’er fra den 97 personer store gruppe af AFS’ere, der var på skoleophold i USA i perioden 1948-1957. Kirsten informerede bl.a. om AFS Alumni DKs årgangsjubilæum, der i 2017 fejres den 28. oktober, hvor vi i Alumni DK har brug for hjælp til at finde frem til de mange jubilarer.

Amalie Ferdinand, Ulrik Wehner
Sanne Nadri og Anette Bauer
Anne Lippert
Eva Nygaard, Lokalforening Aalborg
Helle Skjerbæk ’64, Kirsten M. Anttila ’56
Marie-Louise Jacobs
Birte Holm Sørensen ’64
Janni Frandsen, Tom E. Thomsen

 

 

28. oktober 2017 Invitation til Årgangsjubilæum 2017

Kære AFS jubilarer i 2017
Sæt X i kalenderen ud for den 28. oktober 2017
Læs mere her

Fra Årgangsjubilæum 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

GODT NYTÅR til alle AFS-alumni og andre venner af foreningen

– og lidt om 2017


AFS har i mere end et par menneskealdre udvekslet unge og udviklet masser af kompetencer, for at fremme fred og interkulturel forståelse.
AFS Alumni er et åbent forum for alle AFS’ere – og for andre, som også gerne vil arbejde for fred og interkulturel forståelse.
Generelt vil vi gerne støtte AFS Interkultur, når der bliver kaldt på os. Vi vil gerne skaffe flere midler til stipendier, og vi vil uddele vores årlige hæderspris til en aktiv i AFS Interkultur.
Vi deltager også i 2017 i AFS Interkulturs generalforsamling og i den traditionelle glögg-aften, men herudover satser vi på egne arrangementer, som kan udvide vores – og andres – horisont.
Nedenfor kan du læse lidt om året som er gået, samt årets kommende aktiviteter i foreningen. Næste “Nyt fra AFS Alumni” vil have mere information om de kommende aftenmøder.
Du vil også kunne læse mere om de kommende aktiviteter i vores facebookgruppe når informationerne er tilgængelige.

Med de bedste ønsker for 2017 for jer og for AFS!
Hilsner fra bestyrelsen i AFS Alumni
Bjarke, Birte, Kirsten, Janni, Anne, Jytte og Niels

Aftenmøder

I 2016 havde vi tre forrygende aftenmøder med Ole Lønsmann Poulsen om Indien, Asger Ryhl med rundvisning i FN-byen og intro til FN Women, og med Laura og Thomas Tufte om Brasilien.
Aftenmøde-udvalget håber at kunne indbyde til lige så berigende aftenmøder i 2017 . Planlægningen er godt i gang, og der vil komme mere information snarest.
Har du idéer til oplægsholdere, er du altid velkommen til at byde ind.

Aktiviteter uden for København

Af praktiske grunde har vi hidtil mest fungeret i “Cigaren” i AFS huset på Frederiksberg. Men vi vil gerne have deltagelse fra hele landet – og vi hjælper gerne med overnatning, skulle det være nødvendigt for at kunne møde op i Cigaren.
I forbindelse med kulturby-aktiviteterne i Aarhus i 2017, håber vi at kunne skabe et interkulturelt arrangement i Smilets By – og herudover er vi åbne for flere aktiviteter uden for Hovedstaden.
 
 
 
  
  
  
2016

 
  

Generalforsamling & Årsmøde 2016 – Årgangsjubilæer

Vores Årsmødedeltagere fik også et spændende indlæg af Tove Videbæk, og vi planlægger igen i 2017 at holde generalforsamling og Årsmøde med et væsentligt indlæg tirsdag den 31. oktober 2017 i Cigaren.
Vi vil også forsætte vores sociale arrangementer som Cirkusrevyen, rundvisninger som Byvandring på Vesterbro m.v. Årgangsjubilæum afholdes den 28. oktober 2017. Sæt derfor kryds allerede nu.

AFS Interkultur 60 år i 2017

Da vi ser os som et supplement til AFS Interkultur med vores identitet funderet i Dansk AFS’ fortid, føler vi et særligt behov for at fortsætte arkivets fastholdelse af AFS’ historie til glæde for senere generationer.
I forbindelse med 60 års jubilæet i 2017 graver vi i arkivet – og håber at kunne glæde med et gensyn med udvalgte dele af Dansk AFS’ historie.

Internationalt

Internationalt skubber vi på for at skabe øget fokus på de uudnyttede ressourcer hos de mange returnees og tidligere aktive – i tæt samarbejde med en tilsvarende fransk organisation, Cercle des Amis de AFS.
Senest har vi jo sparret med et returnee-udvalg nedsat af AFS International, hvor vi især har givet praktiske input fra vores og Cercles arbejde.

AFS Alumni DKs bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Mikkelsen som formand, Bjarke Rix Rasmussen som kasserer og Birte Sørensen som sekretær, og med Kirsten M. Anttila, Janni Frandsen, Anne Gade Nielsen og Jytte Tholstrup Svendsen som tovholdere på en række opgaver. Andreas Mønsted repræsenterer AFS Interkultur i AFS Alumni’s bestyrelse – en støtte som vi er meget glade for.
Vi vil lade lysten drive værket og uddelegere mest muligt ansvar til grupper af frivillige, som har lyst til at engagere sig i arbejdet.
Vi vil via hjemmesiden, direkte mails og Facebook-gruppen søge at informere bedst muligt om aktiviteter og resultater.
Har du idéer til aktiviteter, hører bestyrelsen gerne herom!

 

 

 

 

 

Referaterne fra Generalforsamling og Årsmøde
er klar til læsning

Lokalet summede ….

Af Nikolaj Schomacker (Bolivia 1986)
For enden af Sankt Jørgens Sø, i restaurant Cassiopeia, mødtes små 50 mennesker, der alle havde en ting til fælles – alle har været involveret i AFS, enten som udvekslingsstudent, som værtsfamilie, som ansat eller som frivillig. For mange var det en kombination af flere ting.

1966 Steen Rabing Christensen, 1966 Hans Schiønnemann
1976 Lars Clausen, 1976 Ib Lynggaard, 1956 Paul Verner Skærved
1986 Anne Marie Andersen, 1986 Dorte Østergård Thomsen, 1986 Susan Holm
1986 Marc Jørgensen, 1986 Christian Dinesen

Årsagen til denne forsamling, lørdag formiddag d. 29. oktober, skyldtes at AFS Alumni ønskede at fejre alle dem, som i år er jubilar. Det kunne være 10 år og helt op til 60 år. Så det var ikke helt ubetydelige fortællinger, der gemte sig i de fremmødtes erindringer.

Gensynsglæde
Allerede ved velkomsten, som fandt sted i underetagen, i et hjørne af selve Planetariet, stod det lysende klart – dagen ville byde på mange historier og en masse snak.
Nogen havde ikke set hinanden siden de selv havde været afsted som udvekslingsstudenter, andre siden de stoppede som frivillige i AFS. Og lokalet summede af lige netop den stemning, som er til stede når gamle bekendtskaber mødes efter flere års adskillelse. Det er en stemning, der er svær at beskrive med ord – den skal opleves.
Da velkomsten og den værste gensynsglæde var vel overstået, gik vi op i restauranten, hvor der var gjort klar til Brunch. Der var etableret fem borde, som var inddelt i årgange. Da årgang 1986 var repræsenteret i stor stil, var de inddelt over tre borde.

Festtalerne
Fra Jubilæumsudvalget takkede Kirsten M. Anttila (USA 1956), alle fremmødte. Da to af festtalerne havde meldt afbud, opfordrede hun til, at andre kunne tage ordet hvis de havde noget på hjerte. Det var der så flere der benyttede sig af. Men før dette indviede Paul Verner Skærved (USA 1956), talerrækken. Han fortalte bl.a. om, hvordan hans skolelærer havde opfordret ham til at tage ud at rejse med AFS. Anden taler var Regitze Meyer (USA 1966), som malerisk fortalte om en flyvetur til Las Vegas. Helge Nørrungs tale (USA 1966), handlede om det at tage afsted i en politisk anspændt tid.
Fra udvekslingshistorier til en historie om livet mange år efter udvekslingsåret, kom Beate Ørskov (USA 1968) med. Da hun var ansat på AFS kontoret, fik hun en opringning fra en gammel AFS ven, der var i Danmark og ønskede at mødes med hende. Det var som om tiden havde stået stille, ”vi snakkede bare, som vi altid havde gjort”, fortalte Beate. Taler nummer fem handlede om livet som frivillig. Det var Peter Henriksen (Spanien 1986), der indviede os i, hvor meget mere et udvekslingsår er, end bare det år vi er afsted eller er værtsfamilie. Sidste tale tog Hanne Hougaard Led (Brasilien 1986), og omhandlede en historie om, hvordan hun havnede i skolens kor.
Undervejs og ind i mellem de mange taler, var der en lystig summen og udviklinger af adresser og mobil nr. Flere byttede plads og bord for også at kunne nå at tale med alle de andre, som de også kendte, men ikke havde set i mange år. Cassiopeia emmede af den ingrediens, der vel bedst kan beskrives som gensynsglæde.
Da programmet var slut og de mange årgange forlod forsamlingen, var det med en følelsen af, at vi lige havde været sammen med nogle mennesker vi i den grad har en samhørighed og et ubeskriveligt fællesskab med, trods vi ikke har set hinanden i en menneskealder.

Fortsatte i byen
En gruppe på små 15-20 mennesker fortsatte videre ud i det Københavnske natteliv. Referatet herfra vil ganske enkelt fylde for meget, men der blev fortalt gamle historier om alt – om skoleuniformer i Sydamerika, om hvordan vi som frivillige gennemførte alt lige fra udveksling til fundraising, og om hvordan vores AFS oplevelse konstant påvirker den måde vi i dag både tænker og handler. Det er ganske enkelt en gave.
 

 

 

 
Årgangsjubilæet er afsluttet

Det var en rigtig hyggelig og festlig dag!

Ved Årgangsjubilæet var Paul Verner Skærved ’56 festtaler, og følgende talere fremførte spontane, festlige indlæg: Regitze Meyer ’66, Beate Ørskov Nielsen ’ 68, Peter Henriksen ’86, Hanne Hougaard Led ’86, Helge Nørrung ’66.
Kirsten M. Anttila ’56 åbnede Årgangsjubilæet, Nikolaj Schomacker ’86 var toastmaster og Niels Mikkelsen ’67 lukkede.
Fotos: Bjarne Juul og Klaus Faartoft

 

1956 Bente Spang Hedegaard, 1956,Ole Askehave, 1956 Kirsten Hergaard, 1955 Aase Klausen, 1956 Kirsten M. Anttila, 1955 Inge Birkholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem modtog AFS Alumni Jubilæumslegat 2016?

Heidi Leen

Læs mere her

Rapport fra byvandring på Vesterbro 27. sep 16
 
Sådan gik det …
En oplagt Birgitta My Anttila ’93 førte sidst på dagen os byvandrere igennem det centale Vesterbro og gjorde os meget klogere på dette kvarter i byen. Fra Hovedbanen gik vi gennem det hårde kvarter over i hipsterkvarteret, og vi kom forbi kendte gadenavne som Gasværksvej, Skydebanevej, Saxogade og den fra 2. verdenskrig kendte Stjerne Radio.

Byvandrerne
Søndre Boulevard
Gadedør i Istedgade

Lars serverede saftige flæskestegsburgere i den grå kødby og fortalte om Fixelancen, Mændenes Hjem og Skyen, som alle er tilbud til kvarterets narkomaner. Vi hørte også om en planlagt åbning af en cykel IKEA.

Agnete Bjørlig, Jernbanecafeen
Birgitta My Anttila, Byvandringsguide

Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Kommer der mon en fortsættelses-vandring? Jeg tror, at der er mere at fortælle.
 
 
Nyt fra jubilæumsudvalget (18. sep)
Nu er invitationen sendt ud til jubilarerne Læs indbydelsen


 
 

  
  
 

 

 
Dato for Generalforsamling og Årsmøde i 2016
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 6. oktober 2016 kl. 18 i AFS Huset og efterfølges af Årsmødet, hvor vi igen uddeler vort Jubilæumslegat til en nyere frivillig i AFS Interkultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Vi inviterer også en hovedtaler til at fortælle os om et aktuelt emne.Jeg opfordrer dig til at deltage i møderne og derved bakke op om foreningen. Markér datoen i din kalender og husk, at vi starter med en let servering kl. 17.Generalforsamlingen indkaldes med minimum 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
 

 

Klaus Faartoft og Amalie Ferdinand

Folkemødet på Bornholm
AFSere mødtes til fotosession fredag 17. jun kl. 14.50 på Cirkuspladsen.Det regnede (også) kl. 14.50, da vores fotosession fandt sted. To nåede frem. Amalie Ferdinand var den første.

 
 

 

 

 

Aftenmødet om BRIK-landet Brasilien
Som forventet blev det en spændende med oplagte indlægsholdere Laura og Thomas. Laura Tufte indledte om Verden set med unge brasilianeres øjne og Thomas Tufte gik videre med Brasilien i en skiftende verden. Der der livlig debat undervejs.
28 deltagere.

Mødeleder Niels Mikkelsen
Udsnit af tilhørere

 

Laura Tufte
Thomas Tufte

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Kort nyt fra Odense
Af Klaus Faartoft. Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur

Niels Mikkelsen, præsenterer AFS Alumni DK for deltagerne
Amalie Ferdinand takker af som formand i AFS Interkultur

På AFS Interkulturs generalforsamling den 16. april i Odense deltog vi med formanden Klaus Faartoft og bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Niels et indlæg om, hvad der sker i AFS Alumni DK for tiden: Aftenmøder, samler tidligere udvekslingsstudenter, som sammen kan fejre deres årgangsjubilæer, uddeling af Jubilæumslegat samt to rejsestipendier.

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Så blev AFS Galatti Award 2015 overrakt til Ingrid Bason…….
Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur
Det skete på generalforsamlingen i AFS Interkultur forleden. Ingrid fik allerede tildelt hæderen sidst i 2015.

Galatti Award 2015 modtager Ingrid Bason sammen med Amalie Ferdinand
AFS Galatti Award 2015

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Invitation til
Aftenmøde Find tilmelding nederst på sidenTorsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00-21.00
i Cigaren, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg

Thomas Tufte
Laura Tufte

Aftenens tema er BRIK-landet Brasilien
Laura Tufte indleder om
Verden set med unge brasilianeres øjne

og Thomas Tufte går videre med
Brasilien i en skiftende verden

Vil du med? Så læs videre og tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

Hvert minut
bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje

Kort referat fra aftenmødet Kvinder og kvinders værdAf Birgitta My Anttila
Vel mødt til alle medlemmer der deltog ved AFS Alumni aftenmødet i FN Byen med Asger Ryhl.

Det 5. af FN’s 17 verdensmål: Gender Equality

Asger var med AFS i Kenya i ´82 og har de sidste 21 år arbejdet for FN, særligt med kvinders rettigheder, der er grundlaget for al udvikling globalt. Og der sker fremskridt, fortalte Asger, der med egne ord er ufatteligt stolt over sit arbejde. Der er nu stadig plads til forbedringer, vidste du fx at 1/3 af alle kvinder i løbet af livet vil blive udsat for vold? At 1/5 af alle kvinder vil blive udsat for seksuel vold og at overgrebene flere steder i verden ikke er kriminelle? Og at hvert minut bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje?

Asger Ryhl

Mere kage til kvinder såvel som mænd .
Med Asgers ord, så har vi alt at vinde og intet at tabe ved ligestilling og lige rettigheder. Ligestilling betyder ikke at mænd skal afgive halvdelen af kagen, men at kvinder får adgang til også at lave kage, og med Asgers ord, ja så bliver der bare endnu mere kage til endnu flere.Vi var 39 deltagere.Vi ses til næste arrangement.

Deltagerne kunne …
… ikke være på ét foto

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Aftenmøde Torsdag den 7. april 2016 kl. 17.45-21.00
i FN Byen, Marmorvej 51, København Ø.
Mødet omfatter først en rundvisning i FN Byen, hvorefter Asger Ryhl indleder om emnet Kvinder og kvinders værd

FN Byen, foto Adam Mørk

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

AFS Interkultur skifter formand i april 2016
Amalie Ferdinand, formand for AFS Interkultur orienterer:

Amalie Ferdinand

Da jeg er kommet ind i den internationale bestyrelse for AFS – Board of Trustees – stopper jeg som formand for AFS Interkultur i forbindelse med generalforsamlingen i april.Jeg har været rigtig glad for og stolt over at være formand for AFS Interkultur. Det har været nogle spændende og udfordrende år. Jeg ved, at AFS Interkultur er i en god gænge, så jeg føler, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre.Samtidig glæder jeg mig til at begynde et nyt kapitel i mit AFS-liv i den internationale bestyrelse. Jeg tager mit engagement og min forståelse af AFS, frivillighed, interkulturel forståelse med mig – og håber at kunne bringe nogle nye og anderledes perspektiver ind på den internationale scene i AFS.
Hvilke danske AFSere har tidligere siddet i AFS Board of Trustees?
Albert Gjedde ( 1973-78)
Fleming Friis Larsen (1979-81)
Ole Albæk Pedersen(1982-88)
Nicolas Nemery (1990-91)
Niels Lund 1994-96)Hvem er AFS Board of Trustees?

 
 

 

Referat af aftenmødet: Indien – en stormagt på vej? er klar
Læs det her

Ole Lønsmann Poulsen

  
 

 

Holdet plus James Price. Januar 2016. Fotograf Henrik Petit

 
 

 

 
Cirkusrevyen 2016
Vi har 50 billetter på hånden til forestillingen torsdag 25. aug 2016, kl. 20. Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 360 kr./person (den pris vi selv køber til). Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.
Vil du med?
Så læs videre her

 
 

 

 

 
 
  
 

 

 

Årgangsjubilæer 2016

Jubilæumsplakat

Interesseret?
Hvis ja, planlægger vi et AFS årgangsjubilæum 2016 lørdag den 29. oktober.
Mere information og mulighed for at melde tilbage i vedlagte fil.Kender du en jubilar? Så hjælp gerne med at sprede budskabet.AFS jubilæumsplakat 2016 E-mail

 
 

 

 

 
 
 

Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen

Ole Lønsmann Poulsen

Indien – en stormagt på vej?
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19-21 i AFS-Huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg
Vi fortsætter vore fyraftensmøder i 2016 og starter med Indien, som hører til BRIK-landene. Ambassadør Ole Lønsmann Poulsens sidste chefpost var netop i Indien, og han kommer og delagtiggør os i sin vurdering af Indiens rolle i verden.
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Velkommen i 2016!
Det høje aktivitetsniveau fortsætter. Der være fyraftensmøder og – i lighed med de foregående år – en samlet tur i Cirkusrevyen sidst i august. Andre aktiviteter er i støbeskeen og vil blive annonceret i den kommende tid. Generalforsamlingen bliver torsdag 6. oktober i AFS-Huset.Antallet af deltagere på vores Facebook gruppe er 125. Mon ikke flere kommer til i 2016? Hvis du vil være med, finder du os her https://www.facebook.com/groups/82372943478/Internationalt er der sket meget. Efter vores workshop i Paris på AFS Centennial i november 2014 har AFS Board of Trustees nedsat arbejdsgruppen Alumni Engagement Work Group, hvor vi har været repræsenteret via formanden den franske alumni organisation Cercle des Amis AFS.

Vincenzo Morlini, Marximilien Marxer, ?

Arbejdsgruppen planlægger at udgive en rapport først på året med sine anbefalinger til co-eksistens med eksisterende og kommende AFS alumni organisationer. Vi værtede seminaret i København i maj og franskmændene værtede seminaret i november, hvor også indonesiske alumni var repræsenteret. Det næste seminar er planlagt til september – formentlig i Tyskland.Repræsentanter for bestyrelserne i AFS Interkultur og vores egen bestyrelse mødtes med præsidenten for AFS Intercultural Programs, Vincenzo Morlini under hans besøg i København i oktober. Sådanne møder ansigt til ansigt er vigtige for det løbende arbejde. Efterfølgende deltog Vincenzo som bekendt i en mindehøjtidelighed i Alsace for den i 1914 først faldne ambulancefører (foto),Danmark har i mange år været involveret i og taget initiativer i det internationale AFS arbejde. Læs om hvilke danske AFSere, der har siddet i EFILS bestyrelse, på https://www.afsalumni.dk/efil-european-federation-for-intercultural-learning/Tak for din opbakning i 2015.På bestyrelsens vegne
Klaus Faartoft
Formand, AFS Alumni DK
 
 
2015 
 

Ingrid Bason, Silkeborg lokalforening

AFS Galatti Award 2015
Den 5. december 2015, på den internationale Volunteer Day tildeltes Ingrid Bason ’65, Silkeborg lokalforening den prestigefyldte AFS Galatti Award 2015 i kategorien Outstanding Volunteer Service. Se videoen Volunteerism in 2015: An interview with Vincenzo Morlini
Vi ønsker Ingrid hjerteligt tillykke!To danskere har tidligere modtaget AFS Galatti Award: Birger Nissen 1991 og Lis Beyer Iversen 1996.
 
 

 

 

 
 
 

AFS alumni reunion, Strassbourg
Cercle des amis AFS samlede 5-6. dec 2015 140 personer til reunion i Strassbourg, Frankrig, hvor der netop i den weekend var julemarkedet St. Nicolas. De foregående år har møderne fundet sted i Paris, Lille, Marseilles, og Nantes. Næste år i december går turen til Nice. Deltagerne kom fra alle regioner i Frankrig. Formand Klaus Faartoft deltog. Læs mere AFS alumni reunion, Strassbourg dec 15

 
 
 
Rapport fra 2. AFS Alumni seminar, Paris 28-29. nov 2015
På dette 2. internationale alumni seminar deltog bestyrelsen for Cercle des Amis,

Champs-Elysées, Dec 15

France (Cda) samt Michel Antoine, FR, fire medlemmer fra AFS Alumni DK, samt en repræsentant fra Indonesien, Avanti Sukma, udvekslingsstudent i Italien 2010-11:
• Både i Frankrig, Indonesien og Danmark er ‘AFS’ et magisk ord, der åbner døre.
• I alle lande er der problemer med at finde tidligere programdeltagere
• Vi drøftede løbende ajourføring af Helpful Guidelines – en vejledning i, hvordan man kan komme i gang med en AFS alumni forening, baseret på erfaringer i Danmark og Frankrig. Vi har i AFS Alumni DK samlet og redigeret materialet sammen med Cercle des Amis. AFS Alumni Helpful Guidelines FINAL ver 1
• Vi drøftede den Interim Report, udarbejdet af den ’Alumni Engagement Work Group’, som under Board of Trustees ser på mulighederne for, hvordan og under hvilke(n) form(er) AFS Alumnis kan oprettes Worldwide.
• Der var enighed om at bakke op om systemet World Café, afløseren for Global Link, som et godt initiativ.
• Cercle des Amis præsenterede en database, specielt udviklet til deres medlemmer. Et rigtig godt redskab i det daglige arbejde.Der var en god og tillidsfuld stemning. Som ved det første seminar i København i maj bragte vi omkostningerne ned ved at være indkvarteret privat hos vore franske værter. På trods af en pakket agenda, var der tid til socialt samvær ved måltider og hos værterne.Et tredje AFS alumni seminar planlægges afholdt i september 2016. Planen er at invitere én eller forhåbentlig flere AFS Alumni organisationer.Mandag den 30. oktober mødte Michèle Ruffat fra Cda og Klaus Faartoft præsidenten for CITÈ Internationale Universitaire de Paris, Marcel Pochard for at drøfte, hvordan de og vi genskaber kontakten til potentielle alumni medlemmer. Det er svært!

Klaus Faartoft og Marcel Pochard, CITÉ, Paris

Kontakten med Marcel Pochard var tilvejebragt i oktober af Jeanette Thomsen, som havde mødt Marcel Pochard og hans kone Anne (AFSer i USA i 1962-63) på den franske ambassade i København! Emnet på mødet i København var ’The International Student City of Copenhagen’. Læs mere om den her http://iscc.nu/

Marcel Antoine
Michelle Ruffat, Janie Blanchard, Françoise Szigeti, Avanti Sukma

 

Niels Mikkelsen, Francoise Perraud, Kirsten M. Anttila, Olivier Vuillod, Maximilien Marxer
Olivier Vuillod, Francoise Perraud, Bruno Poisson, Kirsten M. Anttila og Birgitta My Anttila

 
 

 

 

 
 
  
 

 

 

 
 
 

From Trenches To Bridges
Richard Neville Hall var den første amerikanske ambulancefører, der faldt under 1. Verdenskrig.Den 3. november 2015 afsløredes en mindeplade for ham

Vincenzo Morlini, AFS Intl; Maximilien Marxer, Cercle des Amis AFS

ved en højtidelighed på militærkirkegården i Moosch i Alsace, hvor også Vincenzo Morlini,
AFS Internationals President (tv) deltog. Maximilien Marxer (th) er formand for vores søsterorganisation Cercle des Amis AFS. Vi har givet er symbolsk beløb til minde¬pladen på €100.Vincenzo Morlini skriver:
What a great AFS event in Alsace! FROM TRENCHES TO BRIDGES. 200 AFS students from more than 40 countries reflecting about peace and intercultural dialogue on the battle fields of WW1. Together with French authorities, AFS FRA, AFS GER, AFS SUI, many volunteers, staff, returnees of the “cercle des Amis de AFS”, the Council of Europe, the Embassy of the USA, Mick Van DeBerg we honored RICHARD HALL, the first AFS ambulance driver who lost his life on duty in 1915. Richard rests in peace in the cemetery of Moosch. A plaque to remember his sacrifice was inaugurated, in presence of many members of the Hall family, who came here from the US.
We all renewed our commitment for a more just and peaceful world.
GREAT AFS DAYS IN ALSACE. Thank you very much Philippe Choukroun for making this happen.
Se fotoreportage her
Klik på billederne for at se de næste.
 
 

 

AFS president Vincenzo Morlini i Danmark
Her i weekenden var AFS’ president, italieneren Vicenzo Morlini på besøg i Danmark.

Vincenzo Morlini, president, AFS smmen med bestyrelsen for AFS Alumni DK

Lørdag-søndag deltog han i AFS Interkulturs UddannelsesBazar i Silkeborg, hvor 200 unge var samlet. I fredags mødte han repræsentanter for Alumni-bestyrelsen, samt formand og generalsekretær fra AFS Interkultur for at udveksle synspunkter.På et efterfølgende medlemsmøde i AFS Huset fortalte Vincenzo, at man i 2015 har udvekslet 12.691 unge, som var ude i tilsammen 98.121 personmåneder. Af de 19 deltagere i mødet kom de 10 her fra foreningen.
Vicenzo fortalte om det nye udvekslingsprogram, Sentio for unge over 18 år. Det er et sende- og værteprogram, hvor unge kan udføre frivilligt arbejde eller gå på højskole.
 
 

 

 

Next AFS Alumni Seminar in Paris, November 28/29, 2015
Are you coming?By Maximilien Marxer, chairman for Cercle des Amis AFS
Dear AFS’er,
We have done an AFS Alumni Survey a couple weeks ago and we got 19 answers from all over the world. Every answer showed an interest to communicate all together, to share AFS experience and to meet, in order to create a strong, active and dynamic AFS Alumni network.Some countries have different type of organization of AFS Alumni, more or less related with National offices, but we are working hardly to reinforce our network together.Two existing and strong AFS Alumni Organizations, (AFS Alumni DK, Denmark and The Cercle des Amis AFS, France) have already met in Denmark last May. We have been exchanging our experience, ways of running AFS Alumni network and our relations with the national Offices, as well with AFS New York.Next meeting will be in Paris, on November 28/29, 2015.It is important that AFS Alumni from other countries participate to this meeting.The objective of this meeting is:

  • To know each other and share our AFS experience
  • To present the different national AFS Alumni Organization and activities in order to get ideas from each others to reinforce it (welcoming of young returnees, events, newsletter, database.
    •  If you don’t have any structured Organization today, to take advantage from us, (we have prepared a tool kit for the new AFS Alumni Organization)
  • To exchange about potential common events,
  • To organize a common communication with AFS New York

If it is too complicated for you to come to Paris, we might organize some Skype conference during those 2 days.
The meeting will be held at the French AFS Office at Fontenay-sous-bois.Calendar is a follows:Friday 27
Arrivals at your “host family”Saturday 28
Morning 9-12: Presentation of each countries organization and activities
Lunch at 12:30 (on the Cercle des amis AFS)
Afternoon 14-17: Relations with NY, World Café, establishment of a global database
18 up to … Diner all together(Estimated cost is 45 euros/person).Sunday 29
9-10 : Debriefing
10-12 : Common events for 2016: Where, Goal, Subject, Date and Steering committee
Lunch at 12:00
Afternoon: Departure to your own country or you may stay for a few days. Paris is a wonderful cityOf course, we will host you on an AFS tradition.So, you don’t have to worry about accommodations. You may come on Friday 27, it will be a pleasure to know you betterSoyez les bienvenus à Paris! Want to participate
Invite
 
 

 

Så er generalforsamlingen afsluttet
AFS Alumni DK, Bestyrelsens beretning 2015

Bestyrelsen i AFS Alumni DK, sep 15: Fra venstre: Birgitta My Anttila, Marianne I. Carstensen, Birte Holm Sørensen, Amalie Ferdinand, Kirsten M. Anttila, Klaus Faartoft, Peder Sustmann Larsen, Niels Mikkelsen

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Året i fotos

Opdatering af Facebook i Paris
Bernie Cheyne og Kirsten Anttila

 

Arnel Saljic, Fokus på asyl
Arnel Saljic, Fokus på asyl
Niels Mikkelsen

 

Henrik Lerche
Carsten Buhl, Trine Fjalland, Jytte Tholstrup Svendsen, Helge Nørrung, Vibeke Dalbro, Jeanette Thomsen.
Fyraftensmøde med Henrik Lerche, februar 2015
Henrik Øe
Kirsten M. Anttila, Niels Brun Hansen, Birte Holm Sørensen, Niels Lund under fyraftensmøde med Henrik Øe

 

Intl Alumni Seminar, København maj 15
AFS alumni på Folkemødet på Bornholm, juni 2015
Louise Groth Michelsen og Signe Nielsen
Klaus Carsten Pedersen
Et smukt farvel af Lars Bredo Rahbek i Politiken
Stephen Galatti og Ole Flemming Christensen (th)
In Commemoration of Richard Neville Hall, first American ambulance driver to be killed in World War 1. Moosch Military Cemetery, Alsace, France.
Roberto Ruffino, at AFS Centennial

Alumni Engagement Work Group Interim Report

Why does AFS need an alumni network?
What are the reasons for AFS alumni to remain connected to this important organization and successful global community?

Forsiden af Interim Report

Vedlagte rapport er ‘a giant step’ i forhold til, hvor vi stod i oktober sidste år.
Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe under AFS Board of Trustees har udarbejdet her i 2015. Den er inspireret af talrige opfordringer under AFS Centennial i Paris i november 2014 samt af indlæggene på den workshop, hvor vi sammen med alumni repræsentanter fra Frankrig, USA, og Japan holdt vore indlæg (Creating Vital AFS Returnee Organizations).Vi har kontakt til BoT-udvalget AFS Alumni Engagement Work Group via Cercle des Amis. Vi har leveret en del input til de møder, der har været afholdt; her har vejledningen Helpful Guidelines været et bidrag til arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen stiller sig indtil videre tilsyne¬ladende meget positive overfor at promovere oprettelsen af alumnegrupper nationalt som internationalt.Vi forventer at indsatserne udmønter sig i formalisering af et AFS Alumni Worldwide.Af fodnoten på rapportens første side fremgår det, at man ønsker rapporten drøftet overalt i AFS netværket:’Although this is an interim report to the BoT, it is intended for a broader audience since it will be distributed to Partner Board Chairs and Partner Directors. We hope it will stimulate broader discussion in the AFS Network so that we receive comments and suggestions from various sources at the Network Meeting and thereafter.’Det er baggrunden for at vi giver dig mulighed for at læse og give din mening til kende. Det bedste vi har til en sådan dialog er vores Facebook gruppe, som du finder på https://www.facebook.com/groups/82372943478/Har du brug for at få direkte kontakt, så skriv til – og i AFS Alumni DK – har meget brug for din mening og tilbagemelding. Så læs rapporten og skriv på Facebook! AFS Alumni Engagement – Interim Report, med dansk introduktion
Efterårshilsner
Bestyrelsen for AFS Alumni DK

Hvor er AFS på vej hen?
Mød præsidenten for AFS International Dr. Vincenzo Morlini. Han har været AFS deltager til USA tilbage i 1965-66 og vil fortælle om sin karrierer fra udvekslingsstudent gennem Apple og tilbage til AFS og som præsident for AFS International.

Vincenzo Morlini

Vincenzo Morlini vil sætte AFS i et perspektiv fra han først stiftede kendskab til AFS og som han oplever AFS idag og hvor han ser AFS på vej hen.Der vil være rig lejlighed til at drøfte AFS både internationalt og i Danmark.Vi begynder med oplæg og diskussion, og efterfølgende vil der være mulighed for socialt samvær over lidt til maven og ganen.Mødet er for medlemmer af såvel AFS Interkultur som AFS Alumni DK.
Hvornår? 30. oktober klokken 17:00
Hvor? AFS-huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 FrederiksbergVil du med? Tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

It’s All About AFS!
På Årsmødet den 8. oktober tager hovedtaleren Lars Bredo Rahbek udgangspunkt i ovenstående emne.

Lars Bredo Rahbek

AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.Lars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus.Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD).I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015. Du kan læse artiklen her
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Runde fødselsdage, studenterjubilæer, AFS jubilæum?
Er du en 5’er?

Fra Jubilæumsgruppen på vegne af AFS Alumni DK
I AFS Alumni DK tænker vi på noget helt nyt, nemlig på at fejre AFS jubilæer. Vi indbyder derfor alle returnees og andre med tilknytning til AFS, som har jubilæum i 2015, til et frokostarrangement i København den 31. oktober 2015.Tre AFS jubilarer har givet tilsagn om at holde et par korte festtaler: Nell Rasmussen, ’65 – 50 års AFS jubilar, Morten Kjærum ’ 75 – 40 års AFS jubilar og Jon Thorgaard ’85 – 30 års jubilar.Desværre er de lister, vi har over mulige jubilarer ret ufuldstændige, så hvis du kender nogle returnees fra din egen eller andre årgange, værtsfamilier eller andre, som kan sætte et ’5er årstal i forhold til deres AFS oplevelse, så tøv ikke med at gøre dem opmærksom på denne mulighed for at mødes.I perioden 1949 – 1990 brugte AFS hjemkomståret, som årgangsbetegnelse. Fra 1990 og frem har det været sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS har vi valgt at bruge startåret.
Læs mere her
 

 

 
 
 
Rapport fra Fyraftensmødet
Hvordan hjælper man en folkelig opstand på vej?
Af Birgitta My Anttila
Årets sidste fyraftensmøde blev afholdt den 2. september. Klaus Carsten Pedersen (’62 USA) sad som direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab i årene 1987-2013 og fortalte om sine erfaringer fra denne position under Baltikums løsrivelse fra USSR.

Tilhørere
Tilhørere

Ud over et kort rids af de
baltiske landes historie fra 12-1300 tallet og frem fik vi en spændende beretning om initiativer, interessenter og erfaringer fra den første spæde fødsel af de tre nye demokratiske stater Estland, Letland og Litauen. Klaus fortalte engageret om Det Udenrigspolitiske Selskab og andre nøglepersoners rolle og engagement i tiden op til selvstændigheden, alt krydret med små anekdoter om personer og forhandlinger undervejs. Dette fyraftensmøde afsluttede vor tematik om Rusland og Østeuropa i denne omgang, vel mødt i 2016 med nye tematikker og fyraftensmøder med inspirerende AFS’ere.

 

 
 
 

Et smukt farvel til min japanske mor
Af Lars Bredo Rahbek ’80I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015.

Du kan læse artiklen her
Et smukt farvel

A BEAUTIFUL FAREWELL TO MY JAPANESE MOTHER – finalLars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus. Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD). ‘AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.
 
 

 

 

 
 
  

Spred budskabet! Der er mange teenagefamilier, der endnu ikke kender AFS – desværre.

Du er blevet godkendt som udvekslingsstudent, og dine papirer er sendt til dit værtsland. Nu venter du bare på at modtage beskeden: der er en familie ude i verden, som har åbnet deres hjem for dig. Er ventetiden lang? Tænker du meget over det? Ja, mon ikke!

Bliv værtsfamilie

De udenlandske unge, der skal til Danmark i det kommende skoleår, er i nøjagtig samme situation. Hvis du kender nogen, der kender nogen, der vil åbne deres hjem, så bed dem læse mere her

 

 

 

 

 

Thought-provoking …
Initiative … The Potential Quality
Three years ago, AFS started its alumni program, using this column as clearing house, with the belief that someday you will be running AFS chapters, having students in your homes, and, yes, even taking your place on the AFS Board of Director, because all of us are idealistic enough to hope that AFS will be

Our World, October 1961

stronger than ever 20 to 30 years from now. And at that time you as an AFSer (just as the ambulance drivers today) will be responsible for the direction of AFS.
But what can the returnee do now? A recent letter from a returnee complains that he is not used, overlooked, not recognized as an ardent supporter. This is why we formed a returnee alumni organization, and as pointed out three years ago (and repeated now for the 1961 returnees and those of you who care to reconsider) it is “Up to You”.
….
Like any association in which the members have a voice, the relationship of AFS to its returnees is reciprocal. You were selected for AFS for the promise you held for your foster family, for the program, and as a returnee. You invest in us in the belief that AFS has something to offer the world. Our growth depends on initiative. We wait to see that promise fulfilled.

By Mary Sherman Chesnut, ’52, U.S. Returnee Secretary
Appeared in Our World, October 1961, p. 22

Photo (front page): President Frondizi (Argentina) entertains an AFSer’s question

 

Blev udvekslingsstudent i stat, han havde betalt for at undgå
Politiken bragte 4. jan 15 et debatindlæg om ‘at indrette sig efter værtslandet’.
Udveksling ER en vare i dag.
Læs relaterede artikler

 

Steven Galatti

The Galatti Award for outstanding volunteer service, Winners 2014
Established in 1983, the Galatti Award for Outstanding Volunteer Service honors AFS Volunteers whose commitment and exceptional dedication have advanced the mission and goals of AFS Hvem modtog prisen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
  
Året går på hæld
Tak for opbakning og interesse for aktiviteterne i AFS Alumni DK. Ved årsskiftet er vi 131 medlemmer!

 

AFS’ 100 års jubilæum blev fejret i Paris

i begyndelsen af november, og 25 danske deltog. Vi medsender et par fotos,

Bernie Cheyne og Kirsten M. Anttila

som viser bestyrelsen i arbejde en morgen med at ajourføre Facebooksiden med fotos fra dagen før. En rigtig AFS ambulance var der også, og efter 58 år mødte Kirsten M. Anttila mødte sin AFS-veninde Bernie fra New Zealand, begge udvekslingsstudenter USA 55/56.

 

Vi har allerede nogle datoer klar for 2015. Generalforsamling og årsmøde: torsdag 8. oktober 2015 kl. 15-20 i AFS Huset. Fælles tur til Folkemødet på Bornholm 12.-14. juni, samt billetter til Cirkusrevyen torsdag 27. august for de interesserede. Mere information følger i 2015.


Antallet af medlemmer på vores Facebook-gruppe er nu oppe på 99 – en gevaldig stigning i løbet af efteråret. Vores deltagelse i 100 års jubilæet har naturligvis præget siden. Men vi vil gerne have endnu flere med – også til at kommentere opslagene. Er du allerede på Facebook, så tilmeld dig gruppen AFS Alumni DK.

Tak for din opbakning i 2014.

Jeg ønsker dig og dine en Rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Klaus
Formand, AFS Alumni DK

 

Referater fra generalforsamling og årsmøde …
… er klar til læsning Referater

 

100 års jubilæet også fejret i Danmark
Nærmere betegnet af – ja, hvem ellers? – Bornholm Lokalforening. Læs mere i
Bornholms Tidende 6. nov 14, Centennial
Bornholms Tidende 10. nov 14

Facebook siden opdateres løbende i Paris

Kirsten M. Anttila, Birgitta ‘My’ Anttila, Klaus Faartoft, Birte Holm Sørense

100 års jubilæet er slut

Workshoppen Creating Vital AFS Returnee Organizations, hvor vi bidrog med et indlæg, var med sine 80+ deltagere den mest besøgte af de 4 samtidige workshops. Vi havde trykt vort indlæg til uddeling.
70+ deltagere skrev sig efterfølgende på vores liste for at blive holdt orienteret om, hvad der videre sker.
Efter Returnee Day mødtes vi med alumni fra Frankrig, USA, Norge og New Zealand og blev enige om at stå sammen, og at vi fra DK udarbejder et Best Practice dokument til drøftelse i feb-mar 2015.
Du kan læse vort indlæg her Flyer AFS Alumni Paris, final Nov4

Støt op omkring AFS netværket
Vær med til at sikre og udbygge netværket, som støtter lokalforeningerne i at være synlige i lokalområdet og uddanner frivillige omkring det lange perspektiv på udvekslingsopholdet.
Indmeld dig på . Det koster kun 50 kr om året (for medlemmer af AFS Interkultur) og giver gratis adgang til AFS Alumnis fyraftensmøder og de andre arrangementer.

Bestyrelsen har konstitueret sig
Ved generalforsamlingen afgik Fleming Friis Larsen og Helga Dalgaard fra bestyrelsen. Suppleanterne Birgitta Anttila og Birte Holm Sørensen blev begge indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af Klaus Faartoft (formand), Peder Sustmann Larsen (kasserer), Kirsten M. Anttila, Birte Holm Sørensen og Birgitta (My) Anttila. Niels Mikkelsen og Marianne I. Carstensen blev valgt som suppleanter. Carsten Buhl blev valgt som revisorsuppleant. Jesper Klinting har indvilliget i at fortsætte som foreningens revisor.

I sin nye bog beretter Leif Davidsen om betydningen af sit AFS år
Den 25. september blev Leif Davidsen interviewet i DR1s Aftenshowet i forbindelse med udgivelsen af sin nyeste bog: Steinbecks Spøgelse. Jagten på en forfatter. Se DR1 Aftenshowet

Bogen er en personlig rejsebog. Den bygger på en 13.000 km lang rejse gennem USA, som Leif Davidsen foretog i USA sammen med sin kone Ulla i 2012. Den beskriver jagten på en forfatter, samtidig med at den tegner et stort og farverigt billede af USA gennem to århundreder. Leif Davidsen beretter ligeledes om, hvordan AFS året i New Jersey blev et afgørende vendepunkt i hans liv.

Generalforsamling og årsmøde er nu afholdt
Læs på AFS Munins jubilæumslegat her på siden hvem der modtog legatet i år.
Bestyrelsens beretning og referat af generalforsamlingen finder du også her på hjemmesiden.
Gå til Facebook-gruppen AFS Alumni DK, meld dig til og følg med i, hvad andre medlemmer og bestyrelsen har på hjerte. Deltag i debatten!

AFS som en ledetråd Jytte Laden Nielsen 14
Tove Videbæk m foto

AFSalumni Nyt Apr 13

Nyt fra Munin Juni 12

Nyt fra Munin Feb 12

Nyt fra Munin Jan 12

Forleden var Thøger Kirk så vores gæst på et af vores aftenmøder. Spændende at høre om hans AFS ophold, hans præsentation af aktuelle klimaudfordringer, samt det efterfølgende besøg i TV Avisens studie lige før de gik i luften!

Læs Helle Skjerbæks rapport fra aftenen.

Mit skoleår i USA 1962-63

 – skrevet i anledning af 50-året (2013) for mit USA-ophold!

Vi har ’opsnappet’ denne spændende beretning fra Leif Andersen, som var på udveksling i Minnesota. Han skriver:

… beretning er skrevet på baggrund af skrivelser, instruktioner, indbydelser, programmer, brochurer, skoleblade, skolens årbog, avisudklip, fotos, dias (som jeg har scannet, hvorfor kvaliteten ikke er helt tilfredsstillende) og personlige erindringer samt oplysninger fundet på nettet. Jeg førte ingen form for dagbog under mit USA-ophold, men syntes, det kunne være interessant, her i 50-året for mine mange fantastiske oplevelser i 1962-63, at fortælle om disse.

Leif Andersen er indforstået med denne deling af rapporten.

Læs den her.

Leif Andersen 1962 63, Prom