Søg
Close this search box.

 

 

 

 

 

Jubilæumsudstilling 2017 i AFS-Huset

Tekst: Helle Skjerbæk, Fotos: Klaus Faartoft

I år er det 60 år siden, den danske AFS-forening blev stiftet den 8. oktober 1957.

Det skal fejres!

Jubilæums montre
Et af bidragene er en lille jubilæumsudstilling i AFS-huset.
I en montre i ”Cigaren” på 1. sal kan man resten af året se dokumenter, billeder og andet materiale, som fortæller om AFS’ historie i Danmark.

Hylde i Jubilæums montre

Materialet til udstillingen er lånt fra AFS’ arkiv. Vi er nemlig så heldige, at vores forening har et historisk arkiv. Arkivet befinder sig også på 1. sal i AFS-huset. Det er der nok mange, som ikke ved, for arkivet findes i et særskilt rum bag en aflåst dør, og hidtil har intet røbet, at de vigtigste dokumenter fra vores forenings historie opbevares her.

Arkivet
Nu er der sat et lille skilt på døren. Men døren bliver ved med at være låst – for at undgå, at dokumenter bliver fjernet, eller taget ud og sat tilbage et forkert sted, så de ikke kan findes igen.
Derfor kan du heller ikke låne dokumenter med hjem, men hvis du er interesseret, kan du få adgang til arkivlokalet efter henvendelse i Sekretariatet i stuen og læse i materialerne på stedet.

Det er ikke småting, vores forening gemmer i arkivet. Bestyrelsesprotokoller, medlemsblade, avisartikler, jubilæumsskrifter, fotos fra masser af AFS-begivenheder og meget mere.

Det er umuligt at få plads til 60 års historie i en enkelt lille montre.
Derfor har vi, der har lavet udstillingen, udvalgt nogle temaer, især med fokus på ”gamle dage”:

Jubilæums montre

Hylde 1: Begyndelsen – Historien – Jubilæer
Hylde 2: Kontakten til medlemmerne – Medlemsblade i årenes løb
Hylde 3: AFS og mangfoldigheden – forskellige programmer og andre aktiviteter (konferencer mv.)
Hylde 4: AFS – på andet end papir: sweatshirts, rygsæk, kuffertmærke


Oven på montren findes:
– En introduktion til udstillingen
– En oversigt over de oplysninger om de enkelte materialer, som findes på hver hylde i montren
– En kopi af Registranten, som er en indholdsfortegnelse for hele arkivet

Registranten med bilag findes i arkivlokalet, men kan også ses på Rapport fra AFS Munins arkivgruppe 2010-12

Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007
Der er mange spændende og historisk interessante materialer i udstillingen, men hvis vi skal vælge at omtale et enkelt dokument, må det blive Jubilæumsskrift for AFS i Danmark 1957-2007, som blev udarbejdet til foreningens 50 års jubilæum i 2007.

AFS 50 år, jubilæumsskrift,
Her fortælles levende om både forhistorien og om stiftelsen af ”American Field Service i Danmark”, som vores forening hed dengang.
Hovedindholdet er 26 personlige bidrag fra AFS’ere, fra forskellige årgange i løbet af de 50 år og fra forskellige programmer – danske og udenlandske stipendiater, værtsfamilier m.fl. Tilsammen afspejler artiklerne AFS’ mangfoldighed og viser, hvor stor betydning AFS har haft for deltagerne, både i årets løb og senere i livet.
Desuden kan du i kort form læse de vigtigste oplysninger om AFS’ historie i Danmark i de første 50 år.

Redaktionsgruppen
Redaktionsgruppen bestod af 5 tidligere AFS’ere: Inge Birkholm, Aase Klausen og Helle Skjerbæk havde ansvaret for indhold og redigering, mens Jørn Lundvang og Susanne Grenaae stod for den grafiske tilrettelæggelse.
Jubilæumsskriftet kan som nævnt ovenfor læses på AFS Alumni DKs hjemmeside. Det findes også stadig på papir. Læs det, hvis du vil vide mere om vores forening!

Arkivet er etableret i 2010-2012 af en Arkivgruppe, som bestod af Inge Birkholm, Aase Klausen og Helle Skjerbæk.

Arkivudvalget 2010-12: Helle Skjerbæk, Inge Birkholm og Aase B. Klausen

Gruppen blev nedsat af AFS Munin – i dag AFS Alumni DK. Vi har alle tre været medlemmer af bestyrelsen fra etableringen i 2002 frem til 2008/2010.
Det var et stort og vanskeligt arbejde. Gruppen skulle både gennemgå og sortere et meget stort materiale, skabe et arkivsystem og placere materialet systematisk i arkivrummet. Interesserede kan læse mere herom i Rapport fra AFS Munins arkivgruppe 2010-12 på AFS Alumni DKs hjemmeside.

Arkivarbejdet afsluttes
Arkivet blev afleveret i brugbar stand med opdatering til 2012, men det betyder ikke, at arkivarbejdet er afsluttet. I gruppens rapport er omtalt flere områder, hvor der er brug for supplerende arbejde, og en række anbefalinger for fremtiden – samt et ønske om, at andre i AFS vil bære stafetten videre og fortsætte arbejdet med arkivspørgsmålene.

Udsnit af Arkivet

Den gamle arkivgruppe har også lavet jubilæumsudstillingen i AFS-huset. Vi håber, udstillingen kan give større indsigt i og interesse for vores forenings historie, og at den forhåbentlig også kan skabe en bredere interesse for at vedligeholde og opdatere vores arkiv i fremtiden.

Et arkiv bliver aldrig ”færdigt”
Det skal holdes løbende ved lige for at bevare sin værdi og brugbarhed i praksis. – Og et godt arkiv er den bedste hjælp til at huske historien og lære af den, så vores gode forening kan udvikle sig og blive endnu bedre i fremtiden.

Vi ønsker TIL LYKKE med de 60 år til AFS i Danmark! Og alt godt i foreningens næste 60 år!
På vegne af den gamle arkivgruppe

Helle Skjerbæk