Bestyrelse, revision og udvalg

Efter generalforsamlingen oktober 2021

Bestyrelse
Klaus Faartoft
Vært 1962, 1990-91, 1991-92, 1994-95
Lokalforening Østerbro 1963-71, Lyngby-Gentofte 1993-96 (formand)
AFS Legatet 1970, 1998 (familien)
Redaktør Tangent 1999-2001 (AFS Interkulturs medlemsblad)
Medlem af AFS Alumni DK 2002-
Medlem af bestyrelsen for AFS Alumni DK: 2007-16, formand 2014-16
Webmaster: 2013-
Civiløkonom, konsulent Business Analytics
Valgt første gang 2007
klaus@faartoft.dk
Kasserer
Liisa Deth Theilgaard
Stipendiat 1979-80 i Shrewsbury, New Jersey.
Frivillig i AFS på Island midt i 80’erne.
Cand.mag. i dansk og finsk, Bacc.philol.Isl. i islandsk.
Har arbejdet med ordbøger i forlagsbranchen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i mange år. Skriver nu på ph.d.-afhandling.
Valgt første gang: 2020
liisa.theilgaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Birte Holm Sørensen
Stipendiat 1963-64
Vært 1962-63
Lokalforening Lyngby, Østerbro
AFS Bestyrelse 1969-74
Læge, Speciallæge i Pædiatri, MPH International Health
Ansat i Danida og Verdensbanken
Valgt første gang: 2010
birsor@dadlnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Kirsten M. Anttila
Stipendiat 1955-56, Syracuse, New York
Vært 1957
Aarhus og Odense Lokalforening
Sende-mor Letland
Cand pæd., lærer
Lærer på Iringa Girls’ Secondary School, Tanzania 1969-71
Senior konsulent DLH, DPU. CVU, UCC 1997–2010
Dansk koordinator: European Schools Project 1987–2006
Partner/koordinator i 4 EU Comenius efteruddannelsesprojekter 1997-2005
Valgt første gang: 2007
kirsten.m.anttila@get2net.dk
Bestyrelsesmedlem
Jytte Tholstrup Svendsen
Jytte Tholstrup Svendsen, værtsforældre fra 1980 – 1995, på diverse programmer
Bestyrelsen i Østerbro/Gentofte.
Formand Østerbro/Gentofte 1985
Ansat i IBM/Lexmark 1968 – 2007, administration, sælger, salgschef
Ansat i Børnehjælpsdagen, 2007 – 2014, adm. direktør
Konsulent på diverse opgaver, 2015 –
Mentor i Kvinfo, 2012 –
Mentor i Lær for Livet
Bestyrelsesmedlem i En Procent Er Nok
Valgt første gang: 2021
jsvendsej@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Repræsentant fra AFS Interkultur
Marie Louise Jacobs
Udvekslingsstudent i USA 2005-2006
Frivillig i AFS Interkultur fra 2006
Koordinator af Helårssendeudvalget 2010-2013
Medlem af den nationale bestyrelse fra 2014
Næstformand i bestyrelsen siden 2016
Uddannet jurist fra Københavns Universitet, 2015
Fuldmægtig i Skatteministeriets Departement, 2015
Suppleant
Mie Engel Jønsson
Stipendiat 1984-85 i Frankrig
Vært 2009 og 2011
Frivillig i lokalforening Hillerød fra 2008 – 2013
Sende-mor (USA, Brasilien og Italien)
Bachelor fra Sorbonne-Langues Etrangères Appliquées 1994 (Sprog/Jura/økonomi)
Ansat i Folkekirken siden 1998 (Dansk kirke i udlandet, Folkekirkens institut for præsteuddannelse, Hillerød provsti og Frederiksberg provsti).
Valgt første gang: 2019
Mieengel@icloud.com
Suppleant
Solveig Engberg
Udvekslingsstudent i Ungarn 1991-1992
Værtssøster for udvekslingsstudent fra Mexico 1992-1993
Frivillig i AFS Sydfyn Lokalforening 1992-1996
Frivillig i AFS Interkultur fra 1996-2006
Koordinator for Helårsværteudvalget 1999-2001
Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium, 2003
Ansat v. Danes Worldwide og Den Danske Sommerskolen 2004-2021
Valgt første gang: 2021
sol.engberg@gmail.com

 
 

Revision
Revisor
Carsten Buhl
Stipendiat til Venezuela 1983-84
Frederiksborg Amts Lokalforening
Værtsfamilie flere gange fra 2000 og frem
Bestyrelsesmedlem AFS 1985-89Uddannet Cand.Merc.
Har arbejdet med marketing for Carlsberg samt i konsulent branchen
Valgt første gang: 2014
carstenbuhl@hotmail.com
Revisorsuppleant
Tom E. Thomsen
Værtsfamilie 1991 og 1993
Lokalt bestyrelsesarbejde Absalon 1988-99
Regnskabsfører/souschef AFS-kontoret 2006-18
Kontorleder AFS-kontoret 2012
Nationalt bestyrelsesarbejde, næstformand 2019-21
Lokalt bestyrelsesarbejde Roskilde 2021-
Valgt første gang: 2021
tom.e.thomsen@gmail.com


Udvalgene

Bestyrelsen har nedsat disse udvalg:

Aftenmødeudvalget Kirsten M. Anttila, Solveig Engberg, Ea Stevns Matzon
Stipendieudvalget Mie Engel Jønsson, Liisa Theilgaard
Årgangsjubilæum Kirsten M. Anttila, Liisa Theilgaard, Solveig Engberg, Jette Rye Schmidt
Cirkusrevyen Birte Holm Sørensen
Facebook admin Mie Engel Jønsson, Solveig Engberg
Markedsføring Jytte Tholstrup Svendsen
Hjemmeside Klaus Faartoft


Arkivudvalget har vi besluttet ikke at bemande i foreningsåret. Har du materialer, som du vil overdrage til arkivet, så kontakt Klaus@Faartoft.dk.