Søg
Close this search box.


Af Steen Rabing
Tredive medlemmer af AFS Alumni fik en spændende aften i Novo Nordisks hovedkvarter den 2. sept. Niels Lund, tidligere AFS’er og nu Vice President i Novo Nordisk, fortalte om den brede og mangesidede indsats, firmaet er involveret i over det meste af verden.

Forskning i ny medicin og produktion af først og fremmest diabetes-medicin kender er for de fleste ensbetydende med Novo. Virksomheden har samtidig meget ambitiøse mål for at være – og blive bæredygtig i sin forskning og hele sin produktionsvirksomhed, fortalte Niels Lund.

Og så orienterede han om de mange mindre kendte projekter, hvor Novo Nordisk i samarbejde med både lande, ngo-organisationer og enkelt byer søger at fremme en bedre udvikling for mennesker. Et af disse gælder bekæmpelse af overvægt, som i store
dele af verden er et voldsomt stigende problem.

En række forudsigelser tegner i disse år et dystert billede af sundhedsforholdene i verden, trods den eventyrlige udvikling på medicinområdet, som Novo Nordisk selv har været førende i.

En tur rundt i hovedkvarterets lyse, åbne arkitektur lettede nok lidt på de mange mørkere analyser af folkesundheden på verdensplan. Arkitekt Henning Larsens tegnestue har stået for

Steen Rabing og Niels Lund

bygningen, som minder om Guggenheim museet i New York, så aftenen gav også her en link mellem AFS – USA – Bagsværd og dansk medicinfremstilling.

Foreningens kasserer, Steen Rabing, takkede Niels Lund for en spændende og oplysende aften.


Vice President i Novo Nordisk, Niels Lund (AFS’er i 1983-84, formand for AFS Interkultur 1991-94) og AFS Alumni inviterer Jer til et aftenarrangement på Novo Nordisk i Bagsværd. Vi har gjort det før, men Coronarestriktioner forhindrede dengang gennemførelse.


Niels Lund vil fortælle om det virksomhedseventyr, som Novo Nordisk er. Han vil beskrive, hvordan man arbejder på at blive en bæredygtig virksomhed ved at være stærkt på det sociale, det miljømæssige og det finansielle område.

Niels kan gøre det på baggrund af en arbejdskarriere, der spænder fra Mærsk, UNICEF, Dansk Ungdoms Fællesråd og Verdensbanken – og til Novo. Her har han gennem den seneste halve snes år haft ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor Novo gennem et globalt samarbejde med UNICEF søger at forebygge svær overvægt i børn og konkret samarbejder med 25 større byer verden over om forebyggelse af diabetes.

Niels byder på en sandwich og fortæller om sit arbejde. Ligesom han viser lidt af Novos hovedkvartersbygning frem.

Hvornår? Aftenmødet finder sted torsdag den 2. september kl. 18-20

Hvor? Det sker hos Novo Nordisk i Bagsværd, Krogshøjvej – bygning NN1

Pris: Gratis for medlemmer, der har betalt for 2021, og 50 kr. for ikke-medlemmer. Indbetal gerne på forhånd på MobilePay 24906. Anfør Novo og dit navn.

Tilmelding Meld dig til allerede nu – og senest fredag 20. august 2021. Vi kan kun rumme cirka 30 personer.

Parkering Der er gode parkeringsmuligheder på Kroghøjsvej (på modsat side af NN1) samt i det store parkeringshus, der ligger på bagsiden af bygningen. Parkering er gratis.

Der er ikke flere pladser!