Startside


Tryk på Facebook-logo for at komme
til vores Facebook gruppe. Åbnes på ny side.

Flyer AFS Alumni Paris

Seneste bestyrelsesmøde: 14. januar 2021

Aktiviteter 2021

Tidspunkt Aktivitet Tilmelding senest
30. oktober 2021,
kl. 12-16
Årgangsjubilæer 2020 & 2021, Kastrup Du kan vise interesse for at deltage her
26. august 2021,
kl. 20
Cirkusrevyen 28 deltagere


Foreningen har mistet sin revisor

Foreningens revisor Jesper Klinting, ’73 døde 13. januar 2021. Revisorsuppleant Carsten Buhl ’84 er herefter foreningens revisor.

Stipendiat til Maine, USA 1972-73
Nordsjælland Lokalforening, Værtsfamilie 2006-07
Redaktør/redaktionsmedlem for AFS Forum (det hed medlemsbladet dengang) 1976-1980
Bestyrelsesmedlem AFS 1980-86, Revisor for EFIL 1982-2007
AFS IP New Financial Arrangements Task Force 2005-2007
Revisor
IBM Banking Solutions Manager
Cand. polit et art
Valgt første gang: 2009

Bestyrelsen skrev 22. december 2020 til foreningens medlemmer

2020 rinder ud …

Kære medlem,
I betragtning af at kun små grupper må forsamles, giver det desværre stadig ingen mening at planlægge medlemsaktiviteter. Som tidligere nævnt har vi jo allerede 3-4 emner på lager, og dem vil vi invitere til, når vi må forsamles igen.


At arrangere et årgangsjubilæum tager tid! Årgangsjubilæet i 2020 blev jo udskudt til 30. oktober 2021 i Kastrup. I det nye år skal vi i første omgang opspore udvekslingsstudenter, hvis årgang ender på ’1’. Er du én af dem, eller kender du nogen, så orienter os via en e-mail til jubilar2021@afsalumni.dk. Så tager vi kontakt.

Aleksandr Fjordbak Dupont modtog i marts 2019 et rejsestipendie fra os. Han skulle til Japan, og dertil rejser man i begyndelsen af året. Altså skulle han af sted i begyndelse af 2020. Men så kom Coronaen og udsatte hans afrejse. Så blev august målet, men heller ikke det kunne lade sig gøre. Først den 26. november kom Alexandr af sted. Det bliver spændende at høre fra ham.
Mon ikke vi også snart hører fra Catarina Gauguin, som i august rejste til Brasilien? Hende tildelte vi et rejsestipendie i marts i år.

Bestyrelsen har afholdt et enkelt, virtuelt møde siden generalforsamling har aftalt sit næste møde først i januar. Vi ønsker os, at samfundet snart åbner mere op endnu, så vi kan mødes og få mere liv i foreningen igen./span>

Kontingent for 2021 regner vi med at opkræve ultimo januar 2021. Det sender kasserer Steen Rabing en mail om til den tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Klaus Faartoft
formand

Bestyrelsen har konstitueret sig

Ved generalforsamlingen 1. oktober 20 afgik Lili Ochsner som medlem af bestyrelsen.

På sit første møde i går besluttede bestyrelsen, at Steen Rabing fortsætter som kasserer, og at Klaus Faartoft fortsætter som formand. Liisa Theilgaard, som er nyvalgt til bestyrelsen, indtrådte i nogle af vore udvalg. Se hele bestyrelsen og udvalgene (nederst).

Bestyrelsens møde i går var virtuelt i lyset af det skærpede fokus, der er på Corona-situationen Så regn med, at der ikke bliver medlemsmøder lige med det første.

Vil du række ud til dit netværk?

Kære medlem,
Det er som regel gået tidligere udvekslingsstudenter godt i livet. Det har blandt andet indebåret at sidde i gode jobs og tage store økonomiske beslutninger. Derfor henvender vi os til netop dig.

Som du kan læse i vedlagte brev fra bestyrelsesformanden for og generalsekretæren i AFS Interkultur er man uforskyldt – på grund af Covid 19 – kommet i en svær økonomisk situation. Vi har derfor aftalt med AFS Interkultur at sende brevet ud til jer medlemmer med håbet om, at nogle af jer – måske blot nogle få – via jeres netværk kunne anvise veje til personer, der på vegne af fonde eller virksomheder kan se vigtigheden af, at danske unge fortsat bliver klædt på til at møde og agere i en verden med mange kulturer. Fonde eller virksomheder, som på den baggrund vil donere midler til AFS Interkultur.

Læs brevet Kender du personer i fonde eller virksomheder ….og kontakt generalsekretær Ulrik.wehner@afs.org, hvis du kan vise en vej.Årsmøde og generalforsamling 2020:

Det kan du læse om her.

Referat af Årsmøde og Generalforsamling 2020Årgangsjubilæum 2020: Det er nu, du skal tilmelde dig!

Kære AFS’er,
Vi har tidligere orienteret om årets Årgangsjubilæum, og 65 har vist interesse for at deltage den 1. oktober i Kastrup – nær lufthavnen.

I disse dage beder vi de interesserede om at tilmelde sig, så vi ved, hvilken aftale vi skal lave med restauranten.

De seneste år har vi oplevet, at tidligere deltagere syntes, at det havde været så hyggeligt, at de aftalte at mødes igen året efter. De brugte simpelthen Årgangsjubilæet som deres venue. Det er du og dine også velkomne til at gøre. Du er også velkommen til bare at deltage.

Den rigtige og egentlige invitation inkl. information om, hvordan vi forholder os til Covid-19, finder du i Invitation AFS årgangsjubilæum 2020 . Det er tilmeldingen i denne fil, der gælder med deadline 15. september for tilmelding og betaling.

Vi ser frem til at møde rigtig mange AFS’ere 31. oktober.

Venlig hilsen
AFS Alumni DK
Jubilæumsudvalget

PS. Har du spørgsmål, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på jubilar2020@afsalumni.dkOrientering om dato Generalforsamling 2020


Vi har 16. juli 20 pr. email orienteret medlemmerne om, at årsmøde og generalforsamling finder sted 1. oktober 20. Information om stedet for afholdelsen fremkommer i september.


De seneste rejsebreve fra stipendiemodtagere 2. april 20

• Chebella Thalund, Costa Rica 2019-20. Hjem i utide på grund af Corona virus;
Nyt
• Sofie Maagaard Christensen, Costa Rica, 2018-19
• Victoria Bøgeløv, USA, 2018-19

Læs dem her


Corona:

AFS Intl har besluttet at afbryde alle programmer

Amalie Ferdinand skrev i vores Facebook-gruppe: 2. april 20
“Kære AFS Alumni
AFS er globalt i gang med en kæmpe opgave for at få udvekslingsstudenterne sikkert hjem fra hele verden, som I kan læse i politikken er der bl.a. booket eget fly.
Det er en bekostelig omgang for AFS organisationerne i hele verden.
Jeg vil derfor som medlem af AFS Internationals Board of Trustees opfordre jer til at donere til AFS Covid19 fond, hvis I har mulighed for det. Det behøver ikke være meget, alle økonomiske bidrag hjælper i den nuværende situation.
Donationer kan ske her: https://afs.org/donate/”

AFS Alumni DK bakker op 10. april 20
Bestyrelsen for AFS Alumni DK har besluttet at bidrage med 3.000 kr. til AFS Covid19 fond.

Fra email til de frivillige i AFS Interkultur 15. marts 20
“AFS har fulgt nøje med i udbredelsen af COVID-19 på tværs af vores globale netværk, sammen med sundhedseksperter og myndigheder. Da virussen nu har nået pandemisk udbredelse, og når regeringer indfører forskellige restriktioner (herunder midlertidig lukning af skoler, annullering af store begivenheder og begrænsning af rejser), har vi truffet den svære og nødvendige beslutning at afslutte igangværende AFS-programmer før tid, og hjemsende alle vores deltagere, herunder også udvekslingsstudenter i Danmark, til deres hjemlande og familier, så snart det er muligt og forsvarligt.

Du skal vide, at dette ikke er en beslutning, der har været let at træffe, og det piner os, at denne hidtil utænkelige handling nu er nødvendig. Det er ikke længere et spørgsmål om Udenrigsministeriets fortolkning af, om hjemrejse-opfordringen også gælder vores deltagere. Nu har AFS International besluttet at afbryde alle programmer, og det er vi som partner-organisation forpligtet til at følge. Men vi er overbeviste om, at vi dermed gør, hvad der er bedst for vores deltagere og værtsfamilier, samt for vores frivillige.
Sikkerheden og trivsel for alle, der er involveret i AFS er altid vores højeste prioritet.

Bemærk venligst, at vi vil sende deltagerne hjem, så snart det er sikkert og muligt at gøre. Vi arbejder på at planlægge deltagernes afrejser i løbet af den kommende tid og vil holde dig orienteret, så du kan støtte og hjælpe så godt som muligt i denne proces.

Fortsæt med at følge alle sikkerhedsregler for at reducere risikoen for infektion.

Tak for dit utrættelige engagement i AFS. Ingen af vores programmer ville være muligt uden frivillige som dig, især i vanskelige tider som denne.

Pas på dig selv og vid, at vi vil komme godt igennem denne situation sammen.”


Hvem arbejder i foreningens udvalg?

Få overblikket her


Invitationer sendt ud til to arrangementer

Se i tabellen ovenfor og følg linkene til tilmeldingsside og beskrivelse af Eventyret om Novo Nordisk, Bagsværd og Cirkusrevyen 2020


Nu er året rindet ud
– og 2020 dukket op. Tak for det gamle år, og tak for din opbakning.

Foreningen kan se tilbage på et år, hvor vi inviterede til 5 arrangementer samt årsmøde og generalforsamling. 158 deltagere tilsammen var med til de spændende arrangementer. Her skal specielt nævnes Stå til søs med AFS og Årgangsjubilæet, som begge afholdtes i samarbejde med AFS Interkultur.

På Facebook melder flere og flere sig til, og deltagerne dér er hurtige til at læse nye opslag. 246 følgere er der i dag. Der går som regel blot en dag, så har de første 150 læst opslaget?. Den interesse sætter vi stor pris på. Sammen med foreningens 132 medlemmer er det således 376+ personer, der løbende følger med i foreningens liv (der er nok nogle dobbeltgængere). Hertil kommer de efterhånden mange årgangsjubilarer, som vi lejlighedsvis skriver til.

Årgangsjubilæumsudvalget 2019:
Kirsten M. Anttila ’56, Klaus Faartoft AFSer, Anja Foverskov ’79, Jette Bargmann ’59

Alle vores aktiviteter er i 2019 blevet afholdt uden for AFS Huset på Nordre Fasanvej. Det har ligget i aktiviteternes natur. Men der er også det praktiske forhold, at halvdelen af mødelokalet Cigaren på 1. sal på Nordre Fasanvej er blevet inddraget til kontor. Det efterlader ikke den plads, der er nødvendig for at afholde medlemsmøder. Vi har stadig behov for at have adgang til et mødelokale. Hvis du kender til et sted, hører vi gerne (kirsten@anttila.dk). Adgang til parkering og offentlige transportmidler har høj prioritet.

Vi vil også gerne holde møder udenfor Sjælland og kan stille med tilmeldingssystem og evt. talere. Men vi har også brug for et par lokale ankerpersoner og ildsjæle, der kan bringe deltagere frem og skaffe mødelokalet. Er du én sådan én? Så kom frem.

Foreningen eksisterer kun i kraft af din interesse og det fællesskab, der kommer ud af det. Som du ved, går stort set hele kontingentindtægten til de rejsestipendier, som foreningen årligt uddeler. Senest har vi tildelt stipendier til Chebella Thalund (Costa Rica) og Aleksandr Fjorbak-Dupont (Japan).

Godt Nytår!


Vi lærte mere om klassikerne:
Antvorskov Kloster, Chr. IV’s kro, Holberg og Absalon

Ea Stevns Matzon ’73 er en formidabel formidler. Vi kom gennem Danmarks historie stort set lige siden vikingetiden! Vi hørte om de store klostre, som afløste hinanden og om, hvorfor de blev bygget netop i Sorø samt det andet store universitet i 1500-tallet: Sorø Akademi.

Gennem Ea’s 17 år på museet er det, som oprindelig var Chr. IV’s gamle kro i Sorø, blevet renoveret og er meget smukt. Bestemt et besøg værd.

Fotos fra dagen

Madam Blå serie med høkasse

Arnold P. Møllers arbejdsbord fra hans læretid i Sorø!

Der lyttes …

Ea Stevns Matzon

Tekst og foto: Klaus Faartoft
Næste år – i 2020 – er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det er der mange, der planlægger at fejre. Sorø Museum arbejder på en udstilling med fokus på danskhed. Mon ikke vi skal arrangere et medlemsmøde dér?

Ea stopper i sit job er ved årsskiftet – men ikke helt.


Bestyrelsen har konstitueret sig
På sit første møde forleden besluttede bestyrelsen, at Steen Rabing fortsætter som kasserer og Klaus Faartoft overtager formandsposten. Mie Engel Jønsson, som er nyvalgt til bestyrelsen, indtrådte i nogle af vore udvalg

Vi vil fortsat lade lysten drive værket og uddelegere mest muligt ansvar til grupper af frivillige, som har lyst til at engagere sig i arbejdet.

Vi vil via hjemmesiden, direkte mails og Facebook-gruppen søge at informere bedst muligt om aktiviteter og resultater.

Har du idéer til aktiviteter, hører bestyrelsen gerne herom!

Se hele bestyrelsen her.

Har du ikke læst Bestyrelsens beretning endnu, så læs den her

Rapport fra AFS Årgangsjubilæum 2019, 26. oktober 2019

Årgangsjubilæum folder

Der gik ikke mange sekunder, før snakken var i gang: “Hvor var du?, Hvad laver du nu?, og Hvad har du lavet i mellemtiden?”

Hans-Henrik Holm ’69 holdt en morsom festtale, og vi har et foto fra den football træning, han nævnte i sin tale.

Hans-Henrik har en bedstefarskole, som Berlingske har skrevet en artikel om.

Læs mere her


Rapport fra Årsmøde og Generalforsamling, 3. oktober 2019

Årsmødet …

AFS Alumni Jubilæumsfond, ekstraordinært 2 portioner
Den ene gik til Slagelse lokalforening med ildsjælene Christina Baltzer og Mette Schmidt Holck, som på et halvt år har sat gang i Slagelse lokalforening.

Thorleif Ravnbak og Janni Frandsen

Den anden portion gik til Thorleif Ravnbak, som har bidraget med et nyt pust til
lokalforeningen og lagt en kæmpe indsats som både sende- og værtekoordinator samt kontaktperson.

Læs motiveringerne her.

1 dollar i Bolivars. Inflationen var sidste år 4.400%, så der skal mange sedler til. Man tæller ikke, men vejer?

Spændende og vidende indlæg
Hovedtaleren Carsten Buhl, ’84 holdt et meget spændende og vidende indlæg med titlen ”Det har Venezuela betydet for mig – og det betyder det i dag”.

Carsten har gode historier og masser af humoristisk sans. Billedsiden var imponerende.


Generalforsamlingen …

På Generalforsamlingen ændredes bestyrelsens sammensætning.
3 afgik fra bestyrelsen:

Kirsten M. Anttila sagde tak til Anne Gade-Nielsen

Kirsten M. Anttila holdt en afskedstale for Janni Frandsen

Anna Malena Gilstón, var ikke til stede

Valg til bestyrelsen endte således:

Steen Rabing ’66, USA genvalgt,
Mie Engel Jønsson ’85, Frankrig, nyvalgt
Klaus Faartoft , AFSer, nyvalgt

Birte Holm Sørensen ’64, USA blev genvalgt som suppleant.
Jesper Klinting blev genvalgt som revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant.


Læs mere i referaterne.

Nu kan du tilmelde dig

Årsmøde og Generalforsamling


Vi starter med fælles spisning, derefter Årsmøde og afslutter aftenen med Generalforsamlingen.

Carsten Buhl, ’84 er hovetaler


Mød op! Tilmeld dig her.


Rapport fra Cirkusrevyen


29. aug 19

Vejret var med os …

15 glade middagsgæster på Peter Liep’s Hus

Göran & Kirsten Anttila, Christian Oldenburg, Birte Holm Sørensen, Aase Faartoft

Vi startede en time før middagen med drinks og mingling. Der var dækket op til os udenfor med god udsigt.

Ruth & Søren Jensen, USA; Ole Gårdbo Jensen, Inge Trolle Larsen


Det var virkelig en dejlig aften?

Tak for den dejligste aften i jeres selskab i går.

Mange tak for planlægning og udførelse.. + godt vejr

Revyen-starter

Göran Anttila med lånte fjer

Fotos: Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft

Skal du med næste år?

Mon ikke Ulf Pilgaard bliver fejret behørigt i sin sidste, 40. sæson?

Skriv til webmaster@afsalumni.dk, at du ønsker at blive orienteret herom, når tiden er inde!


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Er du mon jubilar i år?

Ved ikke? Så check her og meld dig til!


Sådan gik det,

da AFS ‘stod til søs’ i Københavns Havn


Det var gråt i gråt og bygevejr, da 60 deltagere stod ud i Københavns havn med el-båden ”Den lille Havfrue” i søndags. Heldigvis er Havfruen overdækket. Det var nyttigt.

Læs mere


Hvordan gik turen ‘Gennem gaderne på Nørrebro’?

Deltagerne havde to meget spændende timer sammen med Garbi Schmidt og efterfølgende to timer på Café Maroc, hvor det udviklede sig til mere end spisning.

Læs selv mere


Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie

Nu er der lukket for tilmelding til arrangementet den 9. maj: “Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie.”
24 har meldt, at de forventningsfulde tropper op for at lytte til Garbi Schmidts fortællinger om denne bydels indvandrerhistorie, og næsten alle deltager bagefter i middagen på Cafe Maroc, hvor indehaveren Zia har dækket op med marokkanske delikatesser.


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Årgangsjubilæet 2019 finder sted den 26. oktober 2019 kl. 12–16 på Restaurant Kastrup Strandpark.
Er du jubilar, tidligere chaperone, eller af andre grunde er interesseret i at deltage, kan du allerede nu tilkendegive dette
her.