Startside

Who is AFS Alumni DK?

Mini report from Annual Meeting Oct 8, 2015

Bestyrelsen holder sit næste møde
17. november 2016


Besøg vores Facebook gruppe!

 

 
 

Referaterne fra Generalforsamling og Årsmøde
er klar til læsning

 
 

Lokalet summede ….

Af Nikolaj Schomacker (Bolivia 1986)
For enden af Sankt Jørgens Sø, i restaurant Cassiopeia, mødtes små 50 mennesker, der alle havde en ting til fælles – alle har været involveret i AFS, enten som udvekslingsstudent, som værtsfamilie, som ansat eller som frivillig. For mange var det en kombination af flere ting.

1966 Steen Rabing Christensen, 1966 Hans Schiønnemann, 66 Regitze Meyer

1966 Steen Rabing Christensen, 1966 Hans Schiønnemann, 66 Regitze Meyer

1966 Lars Clausen, 1976 Ib Lynggaard, 1956 Paul Varner Skærved

1966 Lars Clausen, 1976 Ib Lynggaard, 1956 Paul Verner Skærved

1986 Anne Marie Andersen, 1986 Dorte Østergård Thomsen, Susan Holm

1986 Anne Marie Andersen, 1986 Dorte Østergård Thomsen, Susan Holm

1986 Marc Jørgernsen, 1986 Christian Dinesen

1986 Marc Jørgernsen, 1986 Christian Dinesen

Årsagen til denne forsamling, lørdag formiddag d. 29. oktober, skyldtes at AFS Alumni ønskede at fejre alle dem, som i år er jubilar. Det kunne være 10 år og helt op til 60 år. Så det var ikke helt ubetydelige fortællinger, der gemte sig i de fremmødtes erindringer.

Gensynsglæde
Allerede ved velkomsten, som fandt sted i underetagen, i et hjørne af selve Planetariet, stod det lysende klart – dagen ville byde på mange historier og en masse snak.
Nogen havde ikke set hinanden siden de selv havde været afsted som udvekslingsstudenter, andre siden de stoppede som frivillige i AFS. Og lokalet summede af lige netop den stemning, som er til stede når gamle bekendtskaber mødes efter flere års adskillelse. Det er en stemning, der er svær at beskrive med ord – den skal opleves.
Da velkomsten og den værste gensynsglæde var vel overstået, gik vi op i restauranten, hvor der var gjort klar til Brunch. Der var etableret fem borde, som var inddelt i årgange. Da årgang 1986 var repræsenteret i stor stil, var de inddelt over tre borde.

Festtalerne
Fra Jubilæumsudvalget takkede Kirsten M. Anttila (USA 1956), alle fremmødte. Da to af festtalerne havde meldt afbud, opfordrede hun til, at andre kunne tage ordet hvis de havde noget på hjerte. Det var der så flere der benyttede sig af. Men før dette indviede Paul Verner Skærved (USA 1956), talerrækken. Han fortalte bl.a. om, hvordan hans skolelærer havde opfordret ham til at tage ud at rejse med AFS. Anden taler var Regitze Meyer (USA 1966), som malerisk fortalte om en flyvetur til Las Vegas. Helge Nørrungs tale (USA 1966), handlede om det at tage afsted i en politisk anspændt tid.
Fra udvekslingshistorier til en historie om livet mange år efter udvekslingsåret, kom Beate Ørskov (USA 1968) med. Da hun var ansat på AFS kontoret, fik hun en opringning fra en gammel AFS ven, der var i Danmark og ønskede at mødes med hende. Det var som om tiden havde stået stille, ”vi snakkede bare, som vi altid havde gjort”, fortalte Beate. Taler nummer fem handlede om livet som frivillig. Det var Peter Henriksen (Spanien 1986), der indviede os i, hvor meget mere et udvekslingsår er, end bare det år vi er afsted eller er værtsfamilie. Sidste tale tog Hanne Hougaard Led (Brasilien 1986), og omhandlede en historie om, hvordan hun havnede i skolens kor.
Undervejs og ind i mellem de mange taler, var der en lystig summen og udviklinger af adresser og mobil nr. Flere byttede plads og bord for også at kunne nå at tale med alle de andre, som de også kendte, men ikke havde set i mange år. Cassiopeia emmede af den ingrediens, der vel bedst kan beskrives som gensynsglæde.
Da programmet var slut og de mange årgange forlod forsamlingen, var det med en følelsen af, at vi lige havde været sammen med nogle mennesker vi i den grad har en samhørighed og et ubeskriveligt fællesskab med, trods vi ikke har set hinanden i en menneskealder.

Fortsatte i byen
En gruppe på små 15-20 mennesker fortsatte videre ud i det Københavnske natteliv. Referatet herfra vil ganske enkelt fylde for meget, men der blev fortalt gamle historier om alt – om skoleuniformer i Sydamerika, om hvordan vi som frivillige gennemførte alt lige fra udveksling til fundraising, og om hvordan vores AFS oplevelse konstant påvirker den måde vi i dag både tænker og handler. Det er ganske enkelt en gave.

 
 
Årgangsjubilæet er afsluttet

Det var en rigtig hyggelig og festlig dag!

Ved Årgangsjubilæet var Paul Verner Skærved ’56 festtaler, og følgende talere fremførte spontane, festlige indlæg: Regitze Meyer ’66, Beate Ørskov Nielsen ’ 68, Peter Henriksen ’86, Hanne Hougaard Led ’86, Helge Nørrung ’66.
Kirsten M. Anttila ’56 åbnede Årgangsjubilæet, Nikolaj Schomacker ’86 var toastmaster og Niels Mikkelsen ’67 lukkede.
Fotos: Bjarne Juul og Klaus Faartoft

ddd regi bes pete
han hel  
 

 
 

vvv

1956 Bente Spang Hedegaard, 1956,Ole Askehave, 1956 Kirsten Hergaard, 1955 Aase Klausen, 1956 Kirsten M. Anttila, 1955 Inge Birkholm

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Hvem modtog AFS Alumni Jubilæumslegat 2016?


 
 
 
 

 

 
Læs mere her
 
 

 
Rapport fra byvandring på Vesterbro 27. sep 16
En oplagt Birgitta My Anttila ’93 førte sidst på dagen os byvandrere igennem det centale Vesterbro og gjorde os meget klogere på dette kvarter i byen. Fra Hovedbanen gik vi gennem det hårde kvarter over i hipsterkvarteret, og vi kom forbi kendte gadenavne som Gasværksvej, Skydebanevej, Saxogade og den fra 2. verdenskrig kendte Stjerne Radio.

Byvandrerne

Byvandrerne

Søndre Boulevard

Søndre Boulevard

Gadedør i Istedgade

Gadedør i Istedgade

Lars serverede saftige flæskestegsburgere i den grå kødby og fortalte om Fixelancen, Mændenes Hjem og Skyen, som alle er tilbud til kvarterets narkomaner. Vi hørte også om en planlagt åbning af en cykel IKEA.

Agnete Bjørlig, Jernbanecafeen

Agnete Bjørlig, Jernbanecafeen

Birgitta My Anttila, Byvandringsguide

Birgitta My Anttila, Byvandringsguide

Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Kommer der mon en fortsættelses-vandring? Jeg tror, at der er mere at fortælle.Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Kommer der mon en fortsættelses-vandring? Jeg tror, at der er mere at fortælle.
 

 

 

Nyt fra jubilæumsudvalget (18. sep)18. sep
Nu er invitationen sendt ud til jubilarerne Læs invitationen om festtalere og pris, og tilmeld dig23. aug
Læs mere her!

Dato for Generalforsamling og Årsmøde i 2016
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 6. oktober 2016 kl. 18 i AFS Huset og efterfølges af Årsmødet, hvor vi igen uddeler vort Jubilæumslegat til en nyere frivillig i AFS Interkultur, som yder en ekstraordinær og excellent indsats i forbindelse med AFS relaterede aktiviteter, det være sig lokalt, nationalt eller internationalt. Vi inviterer også en hovedtaler til at fortælle os om et aktuelt emne.Jeg opfordrer dig til at deltage i møderne og derved bakke op om foreningen. Markér datoen i din kalender og husk, at vi starter med en let servering kl. 17.Generalforsamlingen indkaldes med minimum 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, det reviderede årsregnskab og eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
 
 

 

Klaus Faartoft og Amalie Ferdinand

Folkemødet på Bornholm
AFSere mødtes til fotosession fredag 17. jun kl. 14.50 på Cirkuspladsen.Det regnede (også) kl. 14.50, da vores fotosession fandt sted. To nåede frem. Amalie Ferdinand var den første.

 
 

 

 

 

Aftenmødet om BRIK-landet Brasilien
Som forventet blev det en spændende med oplagte indlægsholdere Laura og Thomas. Laura Tufte indledte om Verden set med unge brasilianeres øjne og Thomas Tufte gik videre med Brasilien i en skiftende verden. Der der livlig debat undervejs.
28 deltagere.

Mødeleder Niels Mikkelsen

Udsnit af tilhørere

 

Laura Tufte

Thomas Tufte


 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Kort nyt fra Odense
Af Klaus Faartoft. Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur

Niels Mikkelsen, præsenterer AFS Alumni DK for deltagerne

Amalie Ferdinand takker af som formand i AFS Interkultur

På AFS Interkulturs generalforsamling den 16. april i Odense deltog vi med formanden Klaus Faartoft og bestyrelsesmedlem Niels Mikkelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt Niels et indlæg om, hvad der sker i AFS Alumni DK for tiden: Aftenmøder, samler tidligere udvekslingsstudenter, som sammen kan fejre deres årgangsjubilæer, uddeling af Jubilæumslegat samt to rejsestipendier.

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Så blev AFS Galatti Award 2015 overrakt til Ingrid Bason…….
Fotos: Mads Heede, AFS Interkultur
Det skete på generalforsamlingen i AFS Interkultur forleden. Ingrid fik allerede tildelt hæderen sidst i 2015.

Galatti Award 2015 modtager Ingrid Bason sammen med Amalie Ferdinand

AFS Galatti Award 2015


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Invitation til
Aftenmøde Find tilmelding nederst på sidenTorsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00-21.00
i Cigaren, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg

Thomas Tufte

Laura Tufte

Aftenens tema er BRIK-landet BrasilienLaura Tufte indleder om
Verden set med unge brasilianeres øjne
ogThomas Tufte går videre med
Brasilien i en skiftende verden
Vil du med? Så læs videre og tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

Hvert minut
bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje

Kort referat fra aftenmødet Kvinder og kvinders værdAf Birgitta My Anttila
Vel mødt til alle medlemmer der deltog ved AFS Alumni aftenmødet i FN Byen med Asger Ryhl.

Det 5. af FN’s 17 verdensmål: Gender Equality

Asger var med AFS i Kenya i ´82 og har de sidste 21 år arbejdet for FN, særligt med kvinders rettigheder, der er grundlaget for al udvikling globalt. Og der sker fremskridt, fortalte Asger, der med egne ord er ufatteligt stolt over sit arbejde. Der er nu stadig plads til forbedringer, vidste du fx at 1/3 af alle kvinder i løbet af livet vil blive udsat for vold? At 1/5 af alle kvinder vil blive udsat for seksuel vold og at overgrebene flere steder i verden ikke er kriminelle? Og at hvert minut bliver 27 kvinder under 18 år gift mod deres vilje?

Asger Ryhl

Mere kage til kvinder såvel som mænd .
Med Asgers ord, så har vi alt at vinde og intet at tabe ved ligestilling og lige rettigheder. Ligestilling betyder ikke at mænd skal afgive halvdelen af kagen, men at kvinder får adgang til også at lave kage, og med Asgers ord, ja så bliver der bare endnu mere kage til endnu flere.Vi var 39 deltagere.Vi ses til næste arrangement.

Deltagerne kunne …

… ikke være på ét foto


 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Aftenmøde Torsdag den 7. april 2016 kl. 17.45-21.00
i FN Byen, Marmorvej 51, København Ø.
Mødet omfatter først en rundvisning i FN Byen, hvorefter Asger Ryhl indleder om emnet Kvinder og kvinders værd

FN Byen, foto Adam Mørk

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

AFS Interkultur skifter formand i april 2016
Amalie Ferdinand, formand for AFS Interkultur orienterer:

Amalie Ferdinand

Da jeg er kommet ind i den internationale bestyrelse for AFS – Board of Trustees – stopper jeg som formand for AFS Interkultur i forbindelse med generalforsamlingen i april.Jeg har været rigtig glad for og stolt over at være formand for AFS Interkultur. Det har været nogle spændende og udfordrende år. Jeg ved, at AFS Interkultur er i en god gænge, så jeg føler, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre.Samtidig glæder jeg mig til at begynde et nyt kapitel i mit AFS-liv i den internationale bestyrelse. Jeg tager mit engagement og min forståelse af AFS, frivillighed, interkulturel forståelse med mig – og håber at kunne bringe nogle nye og anderledes perspektiver ind på den internationale scene i AFS.
Hvilke danske AFSere har tidligere siddet i AFS Board of Trustees?
Albert Gjedde ( 1973-78)
Fleming Friis Larsen (1979-81)
Ole Albæk Pedersen(1982-88)
Nicolas Nemery (1990-91)
Niels Lund 1994-96)Hvem er AFS Board of Trustees?

 
 

 

Referat af aftenmødet: Indien – en stormagt på vej? er klar
Læs det her

 

Ole Lønsmann Poulsen

  
 

 

Holdet plus James Price. Januar 2016. Fotograf Henrik Petit

Cirkusrevyen 2016
Vi har 50 billetter på hånden til forestillingen torsdag 25. aug 2016, kl. 20. Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 360 kr./person (den pris vi selv køber til). Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.Vil du med?Så læs videre her

 
 

 

 

 
 
 

Årgangsjubilæer 2016

Jubilæumsplakat

Interesseret?
Hvis ja, planlægger vi et AFS årgangsjubilæum 2016 lørdag den 29. oktober.
Mere information og mulighed for at melde tilbage i vedlagte fil.Kender du en jubilar? Så hjælp gerne med at sprede budskabet.Læs invitationen her

 
 

 

 

 
 
 

Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen

Ole Lønsmann Poulsen

Indien – en stormagt på vej?Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19-21 i AFS-Huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 FrederiksbergVi fortsætter vore fyraftensmøder i 2016 og starter med Indien, som hører til BRIK-landene. Ambassadør Ole Lønsmann Poulsens sidste chefpost var netop i Indien, og han kommer og delagtiggør os i sin vurdering af Indiens rolle i verden.
 
 

 

 

 
 
 

Velkommen i 2016!
Det høje aktivitetsniveau fortsætter. Der være fyraftensmøder og – i lighed med de foregående år – en samlet tur i Cirkusrevyen sidst i august. Andre aktiviteter er i støbeskeen og vil blive annonceret i den kommende tid. Generalforsamlingen bliver torsdag 6. oktober i AFS-Huset.Antallet af deltagere på vores Facebook gruppe er 125. Mon ikke flere kommer til i 2016? Hvis du vil være med, finder du os her https://www.facebook.com/groups/82372943478/Internationalt er der sket meget. Efter vores workshop i Paris på AFS Centennial i november 2014 har AFS Board of Trustees nedsat arbejdsgruppen Alumni Engagement Work Group, hvor vi har været repræsenteret via formanden den franske alumni organisation Cercle des Amis AFS.

Vincenzo Morlini, Marximilien Marxer, ?

Arbejdsgruppen planlægger at udgive en rapport først på året med sine anbefalinger til co-eksistens med eksisterende og kommende AFS alumni organisationer. Vi værtede seminaret i København i maj og franskmændene værtede seminaret i november, hvor også indonesiske alumni var repræsenteret. Det næste seminar er planlagt til september – formentlig i Tyskland.Repræsentanter for bestyrelserne i AFS Interkultur og vores egen bestyrelse mødtes med præsidenten for AFS Intercultural Programs, Vincenzo Morlini under hans besøg i København i oktober. Sådanne møder ansigt til ansigt er vigtige for det løbende arbejde. Efterfølgende deltog Vincenzo som bekendt i en mindehøjtidelighed i Alsace for den i 1914 først faldne ambulancefører (foto),Danmark har i mange år været involveret i og taget initiativer i det internationale AFS arbejde. Læs om hvilke danske AFSere, der har siddet i EFILS bestyrelse, på http://www.afsalumni.dk/efil-european-federation-for-intercultural-learning/Tak for din opbakning i 2015.På bestyrelsens vegne
Klaus Faartoft
Formand, AFS Alumni DK
 
 

 

Ingrid Bason, Silkeborg lokalforening

AFS Galatti Award 2015
Den 5. december 2015, på den internationale Volunteer Day tildeltes Ingrid Bason ’65, Silkeborg lokalforening den prestigefyldte AFS Galatti Award 2015 i kategorien Outstanding Volunteer Service. Se videoen Volunteerism in 2015: an interview with Vincenzo Morlini Vi ønsker Ingrid hjerteligt tillykke!To danskere har tidligere modtaget AFS Galatti Award: Birger Nissen 1991 og Lis Beyer Iversen 1996.
 
 

 

 

 
 
 

AFS alumni reunion, Strassbourg
Cercle des amis AFS samlede 5-6. dec 2015 140 personer til reunion i Strassbourg, Frankrig, hvor der netop i den weekend var julemarkedet St. Nicolas. De foregående år har møderne fundet sted i Paris, Lille, Marseilles, og Nantes. Næste år i december går turen til Nice. Deltagerne kom fra alle regioner i Frankrig. Formand Klaus Faartoft deltog. Læs mere AFS alumni reunion, Strassbourg dec 15

 
 
 
Rapport fra 2. AFS Alumni seminar, Paris 28-29. nov 2015
På dette 2. internationale alumni seminar deltog bestyrelsen for Cercle des Amis,

Champs-Elysées, Dec 15

France (Cda) samt Michel Antoine, FR, fire medlemmer fra AFS Alumni DK, samt en repræsentant fra Indonesien, Avanti Sukma, udvekslingsstudent i Italien 2010-11:
• Både i Frankrig, Indonesien og Danmark er ‘AFS’ et magisk ord, der åbner døre.
• I alle lande er der problemer med at finde tidligere programdeltagere
• Vi drøftede løbende ajourføring af Helpful Guidelines – en vejledning i, hvordan man kan komme i gang med en AFS alumni forening, baseret på erfaringer i Danmark og Frankrig. Vi har i AFS Alumni DK samlet og redigeret materialet sammen med Cercle des Amis. Du kan finde dokumentet her
• Vi drøftede den Interim Report, udarbejdet af den ’Alumni Engagement Work Group’, som under Board of Trustees ser på mulighederne for, hvordan og under hvilke(n) form(er) AFS Alumnis kan oprettes Worldwide.
• Der var enighed om at bakke op om systemet World Café, afløseren for Global Link, som et godt initiativ.
• Cercle des Amis præsenterede en database, specielt udviklet til deres medlemmer. Et rigtig godt redskab i det daglige arbejde.Der var en god og tillidsfuld stemning. Som ved det første seminar i København i maj bragte vi omkostningerne ned ved at være indkvarteret privat hos vore franske værter. På trods af en pakket agenda, var der tid til socialt samvær ved måltider og hos værterne.Et tredje AFS alumni seminar planlægges afholdt i september 2016. Planen er at invitere én eller forhåbentlig flere AFS Alumni organisationer.Mandag den 30. oktober mødte Michèle Ruffat fra Cda og Klaus Faartoft præsidenten for CITÈ Internationale Universitaire de Paris, Marcel Pochard for at drøfte, hvordan de og vi genskaber kontakten til potentielle alumni medlemmer. Det er svært!

Klaus Faartoft og Marcel Pochard, CITÉ, Paris

Kontakten med Marcel Pochard var tilvejebragt i oktober af Jeanette Thomsen, som havde mødt Marcel Pochard og hans kone Anne (AFSer i USA i 1962-63) på den franske ambassade i København! Emnet på mødet i København var ’The International Student City of Copenhagen’. Læs mere om den her http://iscc.nu/

Marcel Antoine

Michelle Ruffat, Janie Blanchard, Françoise Szigeti, Avanti Sukma

 

Niels Mikkelsen, Francoise Perraud, Kirsten M. Anttila, Olivier Vuillod, Maximilien Marxer

Olivier Vuillod, Francoise Perraud, Bruno Poisson, Kirsten M. Anttila og Birgitta My Anttila


 
 

 

 

 
 
  
 

 

 

 
 
 

From Trenches To Bridges
Richard Neville Hall var den første amerikanske ambulancefører, der faldt under 1. Verdenskrig.Den 3. november 2015 afsløredes en mindeplade for ham

Vincenzo Morlini, AFS Intl; Maximilien Marxer, Cercle des Amis AFS

ved en højtidelighed på militærkirkegården i Moosch i Alsace, hvor også Vincenzo Morlini,
AFS Internationals President (tv) deltog. Maximilien Marxer (th) er formand for vores søsterorganisation Cercle des Amis AFS. Vi har givet er symbolsk beløb til minde¬pladen på €100.Vincenzo Morlini skriver:
What a great AFS event in Alsace! FROM TRENCHES TO BRIDGES. 200 AFS students from more than 40 countries reflecting about peace and intercultural dialogue on the battle fields of WW1. Together with French authorities, AFS FRA, AFS GER, AFS SUI, many volunteers, staff, returnees of the “cercle des Amis de AFS”, the Council of Europe, the Embassy of the USA, Mick Van DeBerg we honored RICHARD HALL, the first AFS ambulance driver who lost his life on duty in 1915. Richard rests in peace in the cemetery of Moosch. A plaque to remember his sacrifice was inaugurated, in presence of many members of the Hall family, who came here from the US.
We all renewed our commitment for a more just and peaceful world.
GREAT AFS DAYS IN ALSACE. Thank you very much Philippe Choukroun for making this happen.Se fotoreportage her Klik på billederne for at se de næste.
 
 

 

AFS president Vincenzo Morlini i Danmark
Her i weekenden var AFS’ president, italieneren Vicenzo Morlini på besøg i Danmark.

Vincenzo Morlini, president, AFS

Lørdag-søndag deltog han i AFS Interkulturs UddannelsesBazar i Silkeborg, hvor 200 unge var samlet. I fredags mødte han repræsentanter for Alumni-bestyrelsen, samt formand og generalsekretær fra AFS Interkultur for at udveksle synspunkter.På et efterfølgende medlemsmøde i AFS Huset fortalte Vincenzo, at man i 2015 har udvekslet 12.691 unge, som var ude i tilsammen 98.121 personmåneder. Af de 19 deltagere i mødet kom de 10 her fra foreningen.
Vicenzo fortalte om det nye udvekslingsprogram, Sentio for unge over 18 år. Det er et sende- og værteprogram, hvor unge kan udføre frivilligt arbejde eller gå på højskole.
 
 

 

 

Next AFS Alumni Seminar in Paris, November 28/29, 2015
Are you coming?By Maximilien Marxer, chairman for Cercle des Amis AFS
Dear AFS’er,
We have done an AFS Alumni Survey a couple weeks ago and we got 19 answers from all over the world. Every answer showed an interest to communicate all together, to share AFS experience and to meet, in order to create a strong, active and dynamic AFS Alumni network.Some countries have different type of organization of AFS Alumni, more or less related with National offices, but we are working hardly to reinforce our network together.Two existing and strong AFS Alumni Organizations, (AFS Alumni DK, Denmark and The Cercle des Amis AFS, France) have already met in Denmark last May. We have been exchanging our experience, ways of running AFS Alumni network and our relations with the national Offices, as well with AFS New York.Next meeting will be in Paris, on November 28/29, 2015.It is important that AFS Alumni from other countries participate to this meeting.The objective of this meeting is:

  • To know each other and share our AFS experience
  • To present the different national AFS Alumni Organization and activities in order to get ideas from each others to reinforce it (welcoming of young returnees, events, newsletter, database.
    •  If you don’t have any structured Organization today, to take advantage from us, (we have prepared a tool kit for the new AFS Alumni Organization)
  • To exchange about potential common events,
  • To organize a common communication with AFS New York

If it is too complicated for you to come to Paris, we might organize some Skype conference during those 2 days.
The meeting will be held at the French AFS Office at Fontenay-sous-bois.Calendar is a follows:Friday 27
Arrivals at your “host family”Saturday 28
Morning 9-12: Presentation of each countries organization and activities
Lunch at 12:30 (on the Cercle des amis AFS)
Afternoon 14-17: Relations with NY, World Café, establishment of a global database
18 up to … Diner all together(Estimated cost is 45 euros/person).Sunday 29
9-10 : Debriefing
10-12 : Common events for 2016: Where, Goal, Subject, Date and Steering committee
Lunch at 12:00
Afternoon: Departure to your own country or you may stay for a few days. Paris is a wonderful cityOf course, we will host you on an AFS tradition.So, you don’t have to worry about accommodations. You may come on Friday 27, it will be a pleasure to know you betterSoyez les bienvenus à Paris !Want to participateInvite
 
 

 

Så er generalforsamlingen afsluttet
Læs Bestyrelsens beretning 2015 her

Bestyrelsen i AFS Alumni DK, sep 15: Fra venstre: Birgitta My Anttila, Marianne I. Carstensen, Birte Holm Sørensen, Amalie Ferdinand, Kirsten M. Anttila, Klaus Faartoft, Peder Sustmann Larsen, Niels Mikkelsen


 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Året i fotos

Opdatering af Facebook i Paris

Bernie Cheyne og Kirsten Anttila

 

Arnel Saljic, Fokus på asyl

Niels Mikkelsen

 

Henrik Lerche


Carsten Buhl, Trine Fjalland, Jytte Tholstrup Svendsen, Helge Nørrung, Vibeke Dalbro, Jeanette Thomsen.
Fyraftensmøde med Henrik Lerche, februar 2015

Henrik Øe

Kirsten M. Anttila, Niels Brun Hansen, Birte Holm Sørensen, Niels Lund under fyraftensmøde med Henrik Øe

 

Intl Alumni Seminar, København maj 15

AFS alumni på Folkemødet på Bornholm, juni 2015

Louise Groth Michelsen og Signe Nielsen

Klaus Carsten Pedersen

Et smukt farvel af Lars Bredo Rahbek i Politiken

Stephen Galatti og Ole Flemming Christensen (th)

In Commemoration of Richard Neville Hall, first American ambulance driver to be killed in World War 1. Moosch Military Cemetery, Alsace, France.

Roberto Ruffino, at AFS Centennial


 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Alumni Engagement Work Group Interim Report
Why does AFS need an alumni network?
What are the reasons for AFS alumni to remain connected to this important organization and successful global community?

Forsiden af Interim Report

Vedlagte rapport er ‘a giant step’ i forhold til, hvor vi stod i oktober sidste år.
Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe under AFS Board of Trustees har udarbejdet her i 2015. Den er inspireret af talrige opfordringer under AFS Centennial i Paris i november 2014 samt af indlæggene på den workshop, hvor vi sammen med alumni repræsentanter fra Frankrig, USA, og Japan holdt vore indlæg (Creating Vital AFS Returnee Organizations).Vi har kontakt til BoT-udvalget AFS Alumni Engagement Work Group via Cercle des Amis. Vi har leveret en del input til de møder, der har været afholdt; her har vejledningen Helpful Guidelines været et bidrag til arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen stiller sig indtil videre tilsyne¬ladende meget positive overfor at promovere oprettelsen af alumnegrupper nationalt som internationalt.Vi forventer at indsatserne udmønter sig i formalisering af et AFS Alumni Worldwide.Af fodnoten på rapportens første side fremgår det, at man ønsker rapporten drøftet overalt i AFS netværket:’Although this is an interim report to the BoT, it is intended for a broader audience since it will be distributed to Partner Board Chairs and Partner Directors. We hope it will stimulate broader discussion in the AFS Network so that we receive comments and suggestions from various sources at the Network Meeting and thereafter.’Det er baggrunden for at vi giver dig mulighed for at læse og give din mening til kende. Det bedste vi har til en sådan dialog er vores Facebook gruppe, som du finder på https://www.facebook.com/groups/82372943478/Har du brug for at få direkte kontakt, så skriv til formand@afsalumni.dk.AFS – og i AFS Alumni DK – har meget brug for din mening og tilbagemelding. Så læs rapporten og skriv på Facebook! Alumni Engagement Work Group Interim Report
Efterårshilsner
Bestyrelsen for AFS Alumni DK

Hvor er AFS på vej hen?
Mød præsidenten for AFS International Dr. Vincenzo Morlini. Han har været AFS deltager til USA tilbage i 1965-66 og vil fortælle om sin karrierer fra udvekslingsstudent gennem Apple og tilbage til AFS og som præsident for AFS International.

Vincenzo Morlini

Vincenzo Morlini vil sætte AFS i et perspektiv fra han først stiftede kendskab til AFS og som han oplever AFS idag og hvor han ser AFS på vej hen.Der vil være rig lejlighed til at drøfte AFS både internationalt og i Danmark.Vi begynder med oplæg og diskussion, og efterfølgende vil der være mulighed for socialt samvær over lidt til maven og ganen.Mødet er for medlemmer af såvel AFS Interkultur som AFS Alumni DK.
Hvornår? 30. oktober klokken 17:00
Hvor? AFS-huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 FrederiksbergVil du med? Tilmeld dig her
 
 

 

 

 
 
 

It’s All About AFS!
På Årsmødet den 8. oktober tager hovedtaleren Lars Bredo Rahbek udgangspunkt i ovenstående emne.

Lars Bredo Rahbek

AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.Lars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus.Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD).I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015. Du kan læse artiklen herReservér 8. oktober i din kalender. Årsmødet starter kl. ca. 19.30.
 

 

 
 
 
Runde fødselsdage, studenterjubilæer, AFS jubilæum?
Er du en 5’er?

Fra Jubilæumsgruppen på vegne af AFS Alumni DK
I AFS Alumni DK tænker vi på noget helt nyt, nemlig på at fejre AFS jubilæer. Vi indbyder derfor alle returnees og andre med tilknytning til AFS, som har jubilæum i 2015, til et frokostarrangement i København den 31. oktober 2015.Tre AFS jubilarer har givet tilsagn om at holde et par korte festtaler: Nell Rasmussen, ’65 – 50 års AFS jubilar, Morten Kjærum ’ 75 – 40 års AFS jubilar og Jon Thorgaard ’85 – 30 års jubilar.Desværre er de lister, vi har over mulige jubilarer ret ufuldstændige, så hvis du kender nogle returnees fra din egen eller andre årgange, værtsfamilier eller andre, som kan sætte et ’5er årstal i forhold til deres AFS oplevelse, så tøv ikke med at gøre dem opmærksom på denne mulighed for at mødes.I perioden 1949 – 1990 brugte AFS hjemkomståret, som årgangsbetegnelse. Fra 1990 og frem har det været sendeåret. For værtsfamilier og andre med tilknytning til AFS har vi valgt at bruge startåret.
Læs mere her
 

 

 
 
 
Rapport fra Fyraftensmødet
Hvordan hjælper man en folkelig opstand på vej?
Af Birgitta My Anttila
Årets sidste fyraftensmøde blev afholdt den 2. september. Klaus Carsten Pedersen (’62 USA) sad som direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab i årene 1987-2013 og fortalte om sine erfaringer fra denne position under Baltikums løsrivelse fra USSR.

Tilhørere

Tilhørere

Ud over et kort rids af de
baltiske landes historie fra 12-1300 tallet og frem fik vi en spændende beretning om initiativer, interessenter og erfaringer fra den første spæde fødsel af de tre nye demokratiske stater Estland, Letland og Litauen. Klaus fortalte engageret om Det Udenrigspolitiske Selskab og andre nøglepersoners rolle og engagement i tiden op til selvstændigheden, alt krydret med små anekdoter om personer og forhandlinger undervejs. Dette fyraftensmøde afsluttede vor tematik om Rusland og Østeuropa i denne omgang, vel mødt i 2016 med nye tematikker og fyraftensmøder med inspirerende AFS’ere.

 

 
 
 

Et smukt farvel til min japanske mor
Af Lars Bredo Rahbek ’80I januar 2015 døde 92-årige Tamiko, der var værtsmor i den japanske familie, jeg boede hos for 36 år siden. Jeg, familiens danske søn, rejste ‘hjem’ for at tage afsked efter særlig japansk tradition.
Artiklen blev bragt i Politiken 4. feb 2015. Du kan læse artiklen her

Et smukt farvel

English version: A Beautiful Farewell To My Japanese Mother – final Lars var med AFS i Japan som eneste europæer (tror vi samlet var 20 amerikanere, 1 indoneser, 3 new zealændere og 1 dansker) fra februar 1979 til februar 1980. Han gik på det tidspunkt på Viby Amtsgymnasium i Århus. Lars har senere arbejdet 10 år i Maersk, heriblandt 6 år i Tokyo. Desuden har han arbejdet med græsrodspolitik (startede JuniBevægelsen), gik 4 år på Den Danske Filmskole 93-97 og har siden 1997 produceret i alt 10 spillefilm for Nimbus Film (titler som FLAMMEN & CITRONEN og de kommende STEPPEULVEN og TORDENSKIOLD). ‘AFS ændrede mit liv. Så kort og godt kan det siges. Jeg blev på en måde adopteret af en japansk familie’.
 
 

 

 

 
 
 

Læs om tidligere afholdte arrangementer