Startside

Flyer AFS Alumni Paris, final Nov4

Besøg vores Facebook gruppe!
 
 
 
 

 
 
 
 
Aktiviteter 2017

Tidspunkt Aktivitet Tilmelding
Lørdag 20. maj 2017 kl. 10–15 Nivaagaard Teglværks Ringovn, frokost, samt rundvisning Senest 10. apr
Torsdag 17. aug 2017 Cirkusrevyen 2017 Tilmeldingsfrist udløbet
28. oktober 2017 Årgangsjubilæum 2017 Sæt X i kalenderen
31. oktober 2017 Generalforsamling og Årsmøde


Læs mere om aktiviteterne her
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidste chance for tilmelding til Cirkusrevyen 2017

Vil du med, skal du tilmelde dig senest på torsdag. Vent derfor ikke med at tilmelde dig til en dejlig aften i selskab med de gode skuespillere og – ikke mindst – alumne-vennerne!

Tilmeldingsfrist udløbet

 

Fotos af Kirsten M. Anttila er fra middagen i 2016.
 

Cirkusrevyen 2017

De sidste tre år har vi været 25-30 medlemmer med ledsagere, som overværede Cirkusrevyen. Lige nu har vi 40 billetter på hånden til forestillingen torsdag 17. aug 2017, kl. 20.

De medvirkende 2017. Januar 2017. Fotograf Henrik Petit


Der kan blive run på pladserne, og de sælges efter princippet Først til mølle …. Det er som de foregående år C-billetter i Parket A (række 4-11), og de koster 375 kr./person (den pris vi selv køber til).

Billetterne kan ikke byttes eller refunderes.
 
 

Så længe vi har billetter til rådighed, vil vi sende en e-mail med det kontonummer, du skal indbetale til. Også her gælder først til mølle. Smøler du med betalingen, kan du risikere ikke at være blandt de 40. Billetterne vil ikke blive sendt til dig, men udleveret på dagen, lige før forestillingen efter nærmere aftale (mail herom engang i august).

Modtager vi din mail, når der er udsolgt, vil vi give dig svar herom.

Læs mere om Cirkusrevyen


Vil du med?
Så udfyld formularen nedenfor og anfør:
• Antal billetter du vil købe
• Om du/I er interesserede i at deltage i en fælles spisning på Bakken inden forestillingen – Vi agter at bestille bord på Restaurant Bøgely, som var en god ramme for spisningen sidste år. www.boegelybakken.dk.

Tilmeldingsfrist udløbet

Venlig hilsen
Bestyrelsen for AFS Alumni DK
 
 
 
  
 

Rapport fra Aftenmøde i Huset 15. februar 2017

Af Birte Holm Sørensen. Fotos Klaus Faartoft
12 AFS Alumni medlemmer blev budt velkomne først af My, som indledte med at fortælle, at hun kendte Ida fra Pigegarden, som de begge er medlemmer af!

Ida Bjørn Jensen

My byder velkommen

Ida var AFS’er i Ungarn, men er vokset op i en AFS værtefamilie, som havde den første udvekslings- student, da Ida var 10 år – og har haft mange siden enten helårs eller som mellemstation i forbindelse med flytninger.
Ida voksede op et sted, hvor den eneste under- holdning var håndbold; så de lavede en koncert forening; det førte senere til festival deltagelse og en uddannelse i Music Management. Derefter blev Ida ‘booker’ i huset – og nu er hun ansat (booker er den der bestemmer, hvem der kommer og spiller, og som har styr på aftalerne).

Huset var oprindeligt en værktøjsfabrik, som var lukket og blev besat sidst i 60erne; senere blev den overtaget af Københavns kommune.

Huset rummer 4.500 kvadratmeter i fire etager i tre bygninger – samt det løse i form af mellemetager. Det drives under Københavns Kommune, og har en lille administration samt en stor skare af frivillige. De frivillige kommer hovedsageligt for at deltage i Husets sociale liv, lære at stå i bar, være hjælper på teaterscenen, drive jazz cafe, passe biograf, etc. Huset har et samarbejde med Det Internationale hus og har mange udenlandske studerende som frivillige, således at det også er et internationalt miljø!
Man spænder også bredt aldersmæssigt, idet Jazz Cafeen drives af ældre frivillige – incl. Tove som vi mødte.

Lyrik Cafeen

Vi startede i kælderen, hvor Lyrik cafeen holder til. Der er nu Lyrik, Poetry slam, stand up og lignende.
Derefter gik vi op i Musik cafeen hvor Tøsedrengene og næsten alle de musikere, vi hører, er startet med at spille.

Musik Cafeen

Nede i Biografen sad vi i de mange forskellige polstrede stole, som må være fundet på loppetorve! Biografen stiler efter at blive den sidste biograf i Danmark som viser film på rulle – men de kan også det digitale! Også den drives af frivillige. Her kan man lære at være filmfremviser. Der vises specielle og smalle film. Biografen lejes ud til ambassader, firmaer og mindre foreninger. Prisen efter formåen, således at firmaer og ambassader betaler, hvad det koster og andre det, de formår!

Udsmykning på trappe

Udsmykning på trappe

Husets Biograf viser hver måned filmen The Room, som de mener er kult, fordi det er den dårligste film, der findes!! De viser også – eller udfører også Big Labowski drink-a-long!!

Nedenunder ligger Jazz Cafeen som styres med hård hånd af Tove, en smart, ældre frivillig. De var ved at gøre klar til aftenens arrangement.

I stueetagen ligger Bastard cafe, hvor flere 100 hver aften spiller brætspil.

Sidst gik vi over i det, der tidligere var Spisehuset. Her har, efter at Spisehuset lukkede, været gourmet restaurant, Goth natklub, Restauranten Rub og Stub, samt en efterfølger drevet af Dansk Flygtningehjælp. Lige nu venter Huset spændt på, hvem der næste gang overtager køkken og lokaler!

Niels og Ida


Generelt om Huset må man sige, at det er rummeligt og spænder bredt. Huset har en kommunikations-medarbejder og er aktiv på de sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram). Huset er en smelte-digel, hvor der er plads til alle typer.

For at styre stedet skal man være rummelig, men også have organisationstalent.

Aftenen sluttedes af med formand Niels’ begejstrede tale, han overrakte vinen og et års medlemskab til AFS Alumni.

Læs mere om Det internationale Hus

 
Aftenmøder foråret 2017
Forårets tema for AFS Alumni bliver Civilsamfundets rolle – frivillige i aktion … med udgangspunkt i AFS egen start, hvor frivillige meldte sig som ambulanceførere og dermed var med til at gøre en (stor) forskel.
Vi kan hver især gøre en forskel, men sammen kan vi gøre mere, og udfordringer er der masser af. At skabe fred og interkulturel forståelse kræver en mangfoldighed af indsatser med anvendelse bl.a. af værktøjer, som vi har fået udviklet via AFS.

Vi opsøger tre initiativer, som opstod i civilsamfundet, og som har ændret verden.

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Tilmelding ligger klar til de kommende arrangementer.

  

 

Onsdag 22. marts 2017 kl. 19-21, “Min vej til Alternativet”
Josephine Focks AFS oplevelse har ledt til et personligt, politisk engagement – og nogle af de erfaringer, hun fik under opholdet, har været til nytte med starten af og arbejdet i Alternativet.
Det folkelige initiativ, som satte gang i Alternativet, har paralleller andre steder – i det danske samfund og i andre lande.Josephine Fock

AFS’er 1983/84 i Massachusetts, USA
Cand. jur.
Medlem af Folketinget for Alternativet. Valgt i Østjylland
Gruppeforkvinde
Ordfører for finans og økonomi
Ordfører for asyl og integration

 
 


Tilmelding her senest tirsdag 28. februar 17

 
 
 
 

Lørdag 20. maj 2017 kl. 10–15 Nivaagaard Teglværks

Ringovn, frokost, samt rundvisning i Nivaagaard Rhododendron Park


Jørgen Berthelsen
AFS’er 1962/63 i Connecticut, USA
Pensioneret overlæge fra Føde- og kvindeafdelingen, Hillerød Sygehus
Formand for bestyrelsen i Nivaagaard Teglværks Ringovn.

Hoffmanns cirkulære ringovn revolutionerede teglværksindustrien, da den kom frem i 1860-erne. Nivaagaards Ringovn fra 1870 er den eneste tilbageværende cirkulære ringovn i Danmark. Den blev reddet fra undergang i 1985 af en gruppe frivillige, der stadig sørger for den og bemander teglværksmuseet omkring den. Ringovnen blev slukket i 1967, men inden da nåede den at blive redningen for Jøder, der i oktober 1943 flygtede mod Sverige. Ved besøget kommer vi ind gennem ovnens mere end 100 m lange brændkammer og op på brænderloftet og tørreloftets maleriske trækonstruktioner. Vi hører/ser også om teglværksdriften, dengang den stadig var et håndværk.

Fra Ringovnen kører eller går vi over til Nivaagaards Malerisamling, hvor vi indtager en let frokost i cafeen.

Rundvisning i Nivaagaards Park
Efter frokosten vil direktør for Fonden Den Hageske Stiftelse, Jørgen Hage, vise os rundt i Nivaagaards smukke rhododendron park, der blev anlagt i begyndelsen af 1900-tallet. Netop i slutningen af maj står de over 4000 rhododendron i fuldt flor. Undervejs vil Jørgen Hage ligeledes berette lidt om både Nivaagaards og parkens historie.

 
 

Tilmelding her senest 10. apr 17

 
 

Læs mere om Nivaagaards Park

 
 
 

 
 
 

Rapport fra

Nytårskur 6. januar 2017 i Cigaren

Af Kirsten M. Anttila, Fotos: Klaus Faartoft
AFS Interkulturs bestyrelse havde inviteret alle med tilknytning til AFS til Nytårskur for at skyde foreningens 60 års jubilæum godt i gang. Et jubilæum, der markerer de 60 år, der er gået, siden American Field Service in Denmark blev etableret i 1957.

Henved 40 havde taget imod indbydelsen, hvor Ebbe Jørgensen, formand for AFS Interkultur, bød velkommen med en velkomsttale, hvor han bl.a. understregede vigtigheden af fortsat at arbejde for AFS’ oprindelige formål: ’Fred i verden’. Ebbe inviterede desuden alle til at bidrage med ideer til aktiviteter, der gennem 2017 kan være med til at markere jubilæet.

Helle Skjerbæk ’64 gav et spændende og engageret indblik i det store arbejde hun, Inge Birkholm ’55 og Aase Bromann Klausen ’55 (Inge og Aase var desværre forhindrede i at deltage) havde udført i forbindelse med at registrere og ajourføre foreningens historie fra 1957 og frem. Inge og Aase havde fx stået som kontorledere i i alt 17 år af foreningens historie. De tre i arkivgruppen overdrog deres flotte arbejde til AFS Interkultur ved AFS Alumni DKs 10 års jubilæum i 2012. I den forbindelse appellerede Helle til, at andre vil fortsætte og ajourføre arkivet.

Kirsten M. Anttila ’56 AFS Alumni DK’s bestyrelse, repræsenterede den eneste AFS’er fra den 97 personer store gruppe af AFS’ere, der var på skoleophold i USA i perioden 1948-1957. Kirsten informerede bl.a. om AFS Alumni DKs årgangsjubilæum, der i 2017 fejres den 28. oktober, hvor vi i Alumni DK har brug for hjælp til at finde frem til de mange jubilarer.

Amalie Ferdinand, Ulrik Wehner

Sanne Nadri og Anette Bauer

Anne Lippert

Eva Nygaard, Lokalforening Aalborg

Helle Skjerbæk ’64, Kirsten M. Anttila ’56

Marie-Louise Jacobs

Birte Holm Sørensen ’64

Janni Frandsen, Tom E. Thomsen

 

 
 

28. oktober 2017 Invitation til Årgangsjubilæum 2017

Kære AFS jubilarer i 2017
Sæt X i kalenderen ud for den 28. oktober 2017
Læs mere her

Fra Årgangsjubilæum 2016

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GODT NYTÅR til alle AFS-alumni og andre venner af foreningen

– og lidt om 2017AFS har i mere end et par menneskealdre udvekslet unge og udviklet masser af kompetencer, for at fremme fred og interkulturel forståelse.
AFS Alumni er et åbent forum for alle AFS’ere – og for andre, som også gerne vil arbejde for fred og interkulturel forståelse.
Generelt vil vi gerne støtte AFS Interkultur, når der bliver kaldt på os. Vi vil gerne skaffe flere midler til stipendier, og vi vil uddele vores årlige hæderspris til en aktiv i AFS Interkultur.
Vi deltager også i 2017 i AFS Interkulturs generalforsamling og i den traditionelle glögg-aften, men herudover satser vi på egne arrangementer, som kan udvide vores – og andres – horisont.
Nedenfor kan du læse lidt om året som er gået, samt årets kommende aktiviteter i foreningen. Næste “Nyt fra AFS Alumni” vil have mere information om de kommende aftenmøder.
Du vil også kunne læse mere om de kommende aktiviteter i vores facebookgruppe når informationerne er tilgængelige.

Med de bedste ønsker for 2017 for jer og for AFS!
Hilsner fra bestyrelsen i AFS Alumni
Bjarke, Birte, Kirsten, Janni, Anne, Jytte og Niels

Aftenmøder

I 2016 havde vi tre forrygende aftenmøder med Ole Lønsmann Poulsen om Indien, Asger Ryhl med rundvisning i FN-byen og intro til FN Women, og med Laura og Thomas Tufte om Brasilien.
Aftenmøde-udvalget håber at kunne indbyde til lige så berigende aftenmøder i 2017 . Planlægningen er godt i gang, og der vil komme mere information snarest.
Har du idéer til oplægsholdere, er du altid velkommen til at byde ind.

Aktiviteter uden for København

Af praktiske grunde har vi hidtil mest fungeret i “Cigaren” i AFS huset på Frederiksberg. Men vi vil gerne have deltagelse fra hele landet – og vi hjælper gerne med overnatning, skulle det være nødvendigt for at kunne møde op i Cigaren.
I forbindelse med kulturby-aktiviteterne i Aarhus i 2017, håber vi at kunne skabe et interkulturelt arrangement i Smilets By – og herudover er vi åbne for flere aktiviteter uden for Hovedstaden.

Generalforsamling & Årsmøde 2016 – Årgangsjubilæer

Vores Årsmødedeltagere fik også et spændende indlæg af Tove Videbæk, og vi planlægger igen i 2017 at holde generalforsamling og Årsmøde med et væsentligt indlæg tirsdag den 31. oktober 2017 i Cigaren.
Vi vil også forsætte vores sociale arrangementer som Cirkusrevyen, rundvisninger som Byvandring på Vesterbro m.v. Årgangsjubilæum afholdes den 28. oktober 2017. Sæt derfor kryds allerede nu.

AFS Interkultur 60 år i 2017

Da vi ser os som et supplement til AFS Interkultur med vores identitet funderet i Dansk AFS’ fortid, føler vi et særligt behov for at fortsætte arkivets fastholdelse af AFS’ historie til glæde for senere generationer.
I forbindelse med 60 års jubilæet i 2017 graver vi i arkivet – og håber at kunne glæde med et gensyn med udvalgte dele af Dansk AFS’ historie.

Internationalt

Internationalt skubber vi på for at skabe øget fokus på de uudnyttede ressourcer hos de mange returnees og tidligere aktive – i tæt samarbejde med en tilsvarende fransk organisation, Cercle des Amis de AFS.
Senest har vi jo sparret med et returnee-udvalg nedsat af AFS International, hvor vi især har givet praktiske input fra vores og Cercles arbejde.

AFS Alumni DKs bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig med Niels Mikkelsen som formand, Bjarke Rix Rasmussen som kasserer og Birte Sørensen som sekretær, og med Kirsten M. Anttila, Janni Frandsen, Anne Gade Nielsen og Jytte Tholstrup Svendsen som tovholdere på en række opgaver. Andreas Mønsted repræsenterer AFS Interkultur i AFS Alumni’s bestyrelse – en støtte som vi er meget glade for.
Vi vil lade lysten drive værket og uddelegere mest muligt ansvar til grupper af frivillige, som har lyst til at engagere sig i arbejdet.
Vi vil via hjemmesiden, direkte mails og Facebook-gruppen søge at informere bedst muligt om aktiviteter og resultater.
Har du idéer til aktiviteter, hører bestyrelsen gerne herom!
 

 
 
Referaterne fra Generalforsamling og Årsmøde
er klar til læsning

 
 
Lokalet summede ….

Af Nikolaj Schomacker (Bolivia 1986)
For enden af Sankt Jørgens Sø, i restaurant Cassiopeia, mødtes små 50 mennesker, der alle havde en ting til fælles – alle har været involveret i AFS, enten som udvekslingsstudent, som værtsfamilie, som ansat eller som frivillig. For mange var det en kombination af flere ting.

1966 Steen Rabing Christensen, 1966 Hans Schiønnemann

1976 Lars Clausen, 1976 Ib Lynggaard, 1956 Paul Verner Skærved

1986 Anne Marie Andersen, 1986 Dorte Østergård Thomsen, 1986 Susan Holm

1986 Marc Jørgensen, 1986 Christian Dinesen

Årsagen til denne forsamling, lørdag formiddag d. 29. oktober, skyldtes at AFS Alumni ønskede at fejre alle dem, som i år er jubilar. Det kunne være 10 år og helt op til 60 år. Så det var ikke helt ubetydelige fortællinger, der gemte sig i de fremmødtes erindringer.

Gensynsglæde
Allerede ved velkomsten, som fandt sted i underetagen, i et hjørne af selve Planetariet, stod det lysende klart – dagen ville byde på mange historier og en masse snak.
Nogen havde ikke set hinanden siden de selv havde været afsted som udvekslingsstudenter, andre siden de stoppede som frivillige i AFS. Og lokalet summede af lige netop den stemning, som er til stede når gamle bekendtskaber mødes efter flere års adskillelse. Det er en stemning, der er svær at beskrive med ord – den skal opleves.
Da velkomsten og den værste gensynsglæde var vel overstået, gik vi op i restauranten, hvor der var gjort klar til Brunch. Der var etableret fem borde, som var inddelt i årgange. Da årgang 1986 var repræsenteret i stor stil, var de inddelt over tre borde.

Festtalerne
Fra Jubilæumsudvalget takkede Kirsten M. Anttila (USA 1956), alle fremmødte. Da to af festtalerne havde meldt afbud, opfordrede hun til, at andre kunne tage ordet hvis de havde noget på hjerte. Det var der så flere der benyttede sig af. Men før dette indviede Paul Verner Skærved (USA 1956), talerrækken. Han fortalte bl.a. om, hvordan hans skolelærer havde opfordret ham til at tage ud at rejse med AFS. Anden taler var Regitze Meyer (USA 1966), som malerisk fortalte om en flyvetur til Las Vegas. Helge Nørrungs tale (USA 1966), handlede om det at tage afsted i en politisk anspændt tid.
Fra udvekslingshistorier til en historie om livet mange år efter udvekslingsåret, kom Beate Ørskov (USA 1968) med. Da hun var ansat på AFS kontoret, fik hun en opringning fra en gammel AFS ven, der var i Danmark og ønskede at mødes med hende. Det var som om tiden havde stået stille, ”vi snakkede bare, som vi altid havde gjort”, fortalte Beate. Taler nummer fem handlede om livet som frivillig. Det var Peter Henriksen (Spanien 1986), der indviede os i, hvor meget mere et udvekslingsår er, end bare det år vi er afsted eller er værtsfamilie. Sidste tale tog Hanne Hougaard Led (Brasilien 1986), og omhandlede en historie om, hvordan hun havnede i skolens kor.
Undervejs og ind i mellem de mange taler, var der en lystig summen og udviklinger af adresser og mobil nr. Flere byttede plads og bord for også at kunne nå at tale med alle de andre, som de også kendte, men ikke havde set i mange år. Cassiopeia emmede af den ingrediens, der vel bedst kan beskrives som gensynsglæde.
Da programmet var slut og de mange årgange forlod forsamlingen, var det med en følelsen af, at vi lige havde været sammen med nogle mennesker vi i den grad har en samhørighed og et ubeskriveligt fællesskab med, trods vi ikke har set hinanden i en menneskealder.

Fortsatte i byen
En gruppe på små 15-20 mennesker fortsatte videre ud i det Københavnske natteliv. Referatet herfra vil ganske enkelt fylde for meget, men der blev fortalt gamle historier om alt – om skoleuniformer i Sydamerika, om hvordan vi som frivillige gennemførte alt lige fra udveksling til fundraising, og om hvordan vores AFS oplevelse konstant påvirker den måde vi i dag både tænker og handler. Det er ganske enkelt en gave.

 
Årgangsjubilæet er afsluttet

Det var en rigtig hyggelig og festlig dag!

Ved Årgangsjubilæet var Paul Verner Skærved ’56 festtaler, og følgende talere fremførte spontane, festlige indlæg: Regitze Meyer ’66, Beate Ørskov Nielsen ’ 68, Peter Henriksen ’86, Hanne Hougaard Led ’86, Helge Nørrung ’66.
Kirsten M. Anttila ’56 åbnede Årgangsjubilæet, Nikolaj Schomacker ’86 var toastmaster og Niels Mikkelsen ’67 lukkede.
Fotos: Bjarne Juul og Klaus Faartoft

 
 

1956 Bente Spang Hedegaard, 1956,Ole Askehave, 1956 Kirsten Hergaard, 1955 Aase Klausen, 1956 Kirsten M. Anttila, 1955 Inge Birkholm

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Hvem modtog AFS Alumni Jubilæumslegat 2016?


 
Læs mere her
 
 

 
Rapport fra byvandring på Vesterbro 27. sep 16
Sådan gik det …
En oplagt Birgitta My Anttila ’93 førte sidst på dagen os byvandrere igennem det centale Vesterbro og gjorde os meget klogere på dette kvarter i byen. Fra Hovedbanen gik vi gennem det hårde kvarter over i hipsterkvarteret, og vi kom forbi kendte gadenavne som Gasværksvej, Skydebanevej, Saxogade og den fra 2. verdenskrig kendte Stjerne Radio.

Byvandrerne

Søndre Boulevard

Gadedør i Istedgade


Lars serverede saftige flæskestegsburgere i den grå kødby og fortalte om Fixelancen, Mændenes Hjem og Skyen, som alle er tilbud til kvarterets narkomaner. Vi hørte også om en planlagt åbning af en cykel IKEA.

Agnete Bjørlig, Jernbanecafeen


Birgitta My Anttila, Byvandringsguide

Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Kommer der mon en fortsættelses-vandring? Jeg tror, at der er mere at fortælle.Hos værtshusejer Agnete Bjørlig ’73, Jernbanecafeen ved Hovedbanegården sluttede vi dagen med Agnetes beretning om cafeens historie, dens kunder og imponerende åbningstid: kl. 07-02, 7 dage om ugen!
Kommer der mon en fortsættelses-vandring? Jeg tror, at der er mere at fortælle.
 

 

 

Læs om tidligere afholdte arrangementer