Startside


Tryk på Facebook-logo for at komme
til vores Facebook gruppe. Åbnes på ny side.

Flyer AFS Alumni Paris

Seneste bestyrelsesmøde: 3. juni 2021

Aktiviteter 2021

Tidspunkt Aktivitet Tilmelding senest
26. august 2021,
kl. 20
Cirkusrevyen 28 deltagere
2. september 2021,
kl. 18-20
Eventyret om Novo Nordisk, 30 deltagere
Der er ikke flere pladser
14. oktober 2021,
kl. 17-22
Årsmøde og Generalforsamling Dagsorden udsendes ultimo september
30. oktober 2021,
kl. 12-16
Årgangsjubilæer 2020 & 2021, Kastrup Du kan vise interesse for at deltage her


Så er Novo Nordisk klar til at invitere os indenfor

I 2020 måtte vi aflyse mødet på grund af Corona. Den nye dato er torsdag 2. september.
Der er ikke flere pladser


Årsmøde og Generalforsamling 2021

I dag den 4. juli 21 har vi orienteret medlemmerne om, at året Årsmøde og Generalforsamling finder sted 14. oktober kl. 17-22.


Kontingentopkrævning for 2021

Den 28. januar 2021 sendte vi emails ud herom til medlemmerne.


Foreningen har mistet sin revisor

Foreningens revisor Jesper Klinting, ’73 døde 13. januar 2021. Revisorsuppleant Carsten Buhl ’84 er herefter foreningens revisor.

Stipendiat til Maine, USA 1972-73
Nordsjælland Lokalforening, Værtsfamilie 2006-07
Redaktør/redaktionsmedlem for AFS Forum (det hed medlemsbladet dengang) 1976-1980
Bestyrelsesmedlem AFS 1980-86, Revisor for EFIL 1982-2007
AFS IP New Financial Arrangements Task Force 2005-2007
Revisor
IBM Banking Solutions Manager
Cand. polit et art
Valgt første gang: 2009

Bestyrelsen skrev 22. december 2020 til foreningens medlemmer

2020 rinder ud …

Kære medlem,
I betragtning af at kun små grupper må forsamles, giver det desværre stadig ingen mening at planlægge medlemsaktiviteter. Som tidligere nævnt har vi jo allerede 3-4 emner på lager, og dem vil vi invitere til, når vi må forsamles igen.


At arrangere et årgangsjubilæum tager tid! Årgangsjubilæet i 2020 blev jo udskudt til 30. oktober 2021 i Kastrup. I det nye år skal vi i første omgang opspore udvekslingsstudenter, hvis årgang ender på ’1’. Er du én af dem, eller kender du nogen, så orienter os via en e-mail til jubilar2021@afsalumni.dk. Så tager vi kontakt.

Aleksandr Fjordbak Dupont modtog i marts 2019 et rejsestipendie fra os. Han skulle til Japan, og dertil rejser man i begyndelsen af året. Altså skulle han af sted i begyndelse af 2020. Men så kom Coronaen og udsatte hans afrejse. Så blev august målet, men heller ikke det kunne lade sig gøre. Først den 26. november kom Alexandr af sted. Det bliver spændende at høre fra ham.
Mon ikke vi også snart hører fra Catarina Gauguin, som i august rejste til Brasilien? Hende tildelte vi et rejsestipendie i marts i år.

Bestyrelsen har afholdt et enkelt, virtuelt møde siden generalforsamling har aftalt sit næste møde først i januar. Vi ønsker os, at samfundet snart åbner mere op endnu, så vi kan mødes og få mere liv i foreningen igen./span>

Kontingent for 2021 regner vi med at opkræve ultimo januar 2021. Det sender kasserer Steen Rabing en mail om til den tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Klaus Faartoft
formand


Du kan læse opslag fra de foregående år her