Startside


Tryk på Facebook-logo for at komme
til vores Facebook gruppe. Åbnes på ny side.

Flyer AFS Alumni Paris

Seneste bestyrelsesmøde: 16. januar 2020

Aktiviteter 2020

Tidspunkt Aktivitet Tilmelding senest
16. april 2020,
kl. 18-20
Eventyret om Novo Nordisk, Bagsværd Tilmelding efter uge 7
27. august 2020,
kl. 20
Cirkusrevyen Tilmelding efter uge 7
1. oktober 2020,
kl. 17
Årsmøde og generalforsamling
31. oktober 2020,
kl. 12-16
Årgangsjubilæum 2020, Kastrup Interesseret i at blive holdt orienteret?


Læs de seneste rejsebreve fra stipendiemodtagere

Sofie-Maagaard-Christensen, Costa-Rica, 2018-19


Nu er året rindet ud
– og 2020 dukket op. Tak for det gamle år, og tak for din opbakning.

Foreningen kan se tilbage på et år, hvor vi inviterede til 5 arrangementer samt årsmøde og generalforsamling. 158 deltagere tilsammen var med til de spændende arrangementer. Her skal specielt nævnes Stå til søs med AFS og Årgangsjubilæet, som begge afholdtes i samarbejde med AFS Interkultur.

På Facebook melder flere og flere sig til, og deltagerne dér er hurtige til at læse nye opslag. 246 følgere er der i dag. Der går som regel blot en dag, så har de første 150 læst opslaget😊. Den interesse sætter vi stor pris på. Sammen med foreningens 132 medlemmer er det således 376+ personer, der løbende følger med i foreningens liv (der er nok nogle dobbeltgængere). Hertil kommer de efterhånden mange årgangsjubilarer, som vi lejlighedsvis skriver til.

Årgangsjubilæumsudvalget 2019:
Kirsten M. Anttila ’56, Klaus Faartoft AFSer, Anja Foverskov ’79, Jette Bargmann ’59

Alle vores aktiviteter er i 2019 blevet afholdt uden for AFS Huset på Nordre Fasanvej. Det har ligget i aktiviteternes natur. Men der er også det praktiske forhold, at halvdelen af mødelokalet Cigaren på 1. sal på Nordre Fasanvej er blevet inddraget til kontor. Det efterlader ikke den plads, der er nødvendig for at afholde medlemsmøder. Vi har stadig behov for at have adgang til et mødelokale. Hvis du kender til et sted, hører vi gerne (kirsten@anttila.dk). Adgang til parkering og offentlige transportmidler har høj prioritet.

Vi vil også gerne holde møder udenfor Sjælland og kan stille med tilmeldingssystem og evt. talere. Men vi har også brug for et par lokale ankerpersoner og ildsjæle, der kan bringe deltagere frem og skaffe mødelokalet. Er du én sådan én? Så kom frem.

Foreningen eksisterer kun i kraft af din interesse og det fællesskab, der kommer ud af det. Som du ved, går stort set hele kontingentindtægten til de rejsestipendier, som foreningen årligt uddeler. Senest har vi tildelt stipendier til Chebella Thalund (Costa Rica) og Aleksandr Fjorbak-Dupont (Japan).

Godt Nytår!


Vi lærte mere om klassikerne:
Antvorskov Kloster, Chr. IV’s kro, Holberg og Absalon

Ea Stevns Matzon ’73 er en formidabel formidler. Vi kom gennem Danmarks historie stort set lige siden vikingetiden! Vi hørte om de store klostre, som afløste hinanden og om, hvorfor de blev bygget netop i Sorø samt det andet store universitet i 1500-tallet: Sorø Akademi.

Gennem Ea’s 17 år på museet er det, som oprindelig var Chr. IV’s gamle kro i Sorø, blevet renoveret og er meget smukt. Bestemt et besøg værd.

Fotos fra dagen

Madam Blå serie med høkasse

Arnold P. Møllers arbejdsbord fra hans læretid i Sorø!

Der lyttes …

Ea Stevns Matzon

Tekst og foto: Klaus Faartoft
Næste år – i 2020 – er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det er der mange, der planlægger at fejre. Sorø Museum arbejder på en udstilling med fokus på danskhed. Mon ikke vi skal arrangere et medlemsmøde dér?

Ea stopper i sit job er ved årsskiftet – men ikke helt.


Bestyrelsen har konstitueret sig
På sit første møde forleden besluttede bestyrelsen, at Steen Rabing fortsætter som kasserer og Klaus Faartoft overtager formandsposten. Mie Engel Jønsson, som er nyvalgt til bestyrelsen, indtrådte i nogle af vore udvalg

Vi vil fortsat lade lysten drive værket og uddelegere mest muligt ansvar til grupper af frivillige, som har lyst til at engagere sig i arbejdet.

Vi vil via hjemmesiden, direkte mails og Facebook-gruppen søge at informere bedst muligt om aktiviteter og resultater.

Har du idéer til aktiviteter, hører bestyrelsen gerne herom!

Se hele bestyrelsen her.

Har du ikke læst Bestyrelsens beretning endnu, så læs den her


 
Rapport fra AFS Årgangsjubilæum 2019, 26. oktober 2019


Årgangsjubilæum folder

Der gik ikke mange sekunder, før snakken var i gang: “Hvor var du?, Hvad laver du nu?, og Hvad har du lavet i mellemtiden?”

Hans-Henrik Holm ’69 holdt en morsom festtale, og vi har et foto fra den football træning, han nævnte i sin tale.

Hans-Henrik har en bedstefarskole, som Berlingske har skrevet en artikel om.

Læs mere her
 
 
 
 


Rapport fra Årsmøde og Generalforsamling, 3. oktober 2019

Årsmødet …

AFS Alumni Jubilæumsfond, ekstraordinært 2 portioner
Den ene gik til Slagelse lokalforening med ildsjælene Christina Baltzer og Mette Schmidt Holck, som på et halvt år har sat gang i Slagelse lokalforening.

Thorleif Ravnbak og Janni Frandsen

Den anden portion gik til Thorleif Ravnbak, som har bidraget med et nyt pust til
lokalforeningen og lagt en kæmpe indsats som både sende- og værtekoordinator samt kontaktperson.

Læs motiveringerne her.

1 dollar i Bolivars. Inflationen var sidste år 4.400%, så der skal mange sedler til. Man tæller ikke, men vejer😊

Spændende og vidende indlæg
Hovedtaleren Carsten Buhl, ’84 holdt et meget spændende og vidende indlæg med titlen ”Det har Venezuela betydet for mig – og det betyder det i dag”.

Carsten har gode historier og masser af humoristisk sans. Billedsiden var imponerende.


Generalforsamlingen …

På Generalforsamlingen ændredes bestyrelsens sammensætning.
3 afgik fra bestyrelsen:

Kirsten M. Anttila sagde tak til Anne Gade-Nielsen

Kirsten M. Anttila holdt en afskedstale for Janni Frandsen

Anna Malena Gilstón, var ikke til stede

Valg til bestyrelsen endte således:

Steen Rabing ’66, USA genvalgt,
Mie Engel Jønsson ’85, Frankrig, nyvalgt
Klaus Faartoft , AFSer, nyvalgt

Birte Holm Sørensen ’64, USA blev genvalgt som suppleant.
Jesper Klinting blev genvalgt som revisor og Carsten Buhl som revisorsuppleant.


Læs mere i referaterne.

Nu kan du tilmelde dig

Årsmøde og Generalforsamling


Vi starter med fælles spisning, derefter Årsmøde og afslutter aftenen med Generalforsamlingen.

Carsten Buhl, ’84 er hovetaler


Mød op! Tilmeld dig her.


Rapport fra Cirkusrevyen


29. aug 19

Vejret var med os …

15 glade middagsgæster på Peter Liep’s Hus

Göran & Kirsten Anttila, Christian Oldenburg, Birte Holm Sørensen, Aase Faartoft

Vi startede en time før middagen med drinks og mingling. Der var dækket op til os udenfor med god udsigt.

Ruth & Søren Jensen, USA; Ole Gårdbo Jensen, Inge Trolle Larsen


Det var virkelig en dejlig aften😊

Tak for den dejligste aften i jeres selskab i går.

Mange tak for planlægning og udførelse.. + godt vejr

Revyen-starter

Göran Anttila med lånte fjer

Fotos: Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft

Skal du med næste år?

Mon ikke Ulf Pilgaard bliver fejret behørigt i sin sidste, 40. sæson?

Skriv til webmaster@afsalumni.dk, at du ønsker at blive orienteret herom, når tiden er inde!


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Er du mon jubilar i år?

Ved ikke? Så check her og meld dig til!


Sådan gik det,

da AFS ‘stod til søs’ i Københavns Havn


Det var gråt i gråt og bygevejr, da 60 deltagere stod ud i Københavns havn med el-båden ”Den lille Havfrue” i søndags. Heldigvis er Havfruen overdækket. Det var nyttigt.

Læs mere


Hvordan gik turen ‘Gennem gaderne på Nørrebro’?

Deltagerne havde to meget spændende timer sammen med Garbi Schmidt og efterfølgende to timer på Café Maroc, hvor det udviklede sig til mere end spisning.

Læs selv mere


Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie

Nu er der lukket for tilmelding til arrangementet den 9. maj: “Gennem gaderne tilbage i Nørrebros historie.”
24 har meldt, at de forventningsfulde tropper op for at lytte til Garbi Schmidts fortællinger om denne bydels indvandrerhistorie, og næsten alle deltager bagefter i middagen på Cafe Maroc, hvor indehaveren Zia har dækket op med marokkanske delikatesser.


AFS Alumni DK – Årgangsjubilæum 2019

Årgangsjubilæet 2019 finder sted den 26. oktober 2019 kl. 12–16 på Restaurant Kastrup Strandpark.
Er du jubilar, tidligere chaperone, eller af andre grunde er interesseret i at deltage, kan du allerede nu tilkendegive dette
her.