Søg
Close this search box.

Aktiviteter
AFS Alumni DK’s primære funktioner var i flere år begrænset til at afholde to årlige møder med foredrag og middag og uddeling af stipendier til AFS Interkultur og udvekslingsstuderende. I modsætning til AFS Interkultur er AFS Alumni DK’s arrangementer ikke centreret omkring AFS Interkultur og arbejdsfunktioner med hensyn til  udvekslingsprogrammerne.

Munin medlemmer møder op til arrangementerne for at se hinanden, netværke, dele tidligere erfaringer eller af interesse for foredragets emne. Diskussionerne under middagene er ofte relateret til kulturel udveksling, men ikke nødvendigvis til AFS Interkultur som organisation.

I de sidste to år er der har der vist sig en stigende interesse for at AFS Alumni DK i langt højere grad skal fungere som en’alumne’ forening for AFS. Medlemmerne af AFS Alumni- DK er interesserede i, i langt større grad, at fungere som back-up support for AFS Interkulturs arbejde.

Men hvor AFS Interkultur henvender sig til unge, eller så at sige servicerer en ung modtagergruppe, så er AFS Alumni DK et netværk, hvor alle aldersgrupper møder hinanden gennem fælles interessefelter, frem for til bundne arbejdsopgaver.

 
 
Husk at checke Kommende aktiviteter!