Søg
Close this search box.

Referat af fyraftensmødet Indien – en stormagt på vej?
Taler: Ole Lønsmann Poulsen
Referent: Tage Lysgaard ’61

Ole Lønsmann Poulsen

Et inspirerende og tankevækkende Fyraften-møde ved Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen ’63: Indien – en stormagt på vej?

Det er altid spændende og interessant af høre et indlæg fyldt med information og gode personlige holdninger og vurderinger og sådan et indlæg præsenterede min gamle skolekammerat, studiekammerat og gode ven gennem mere end 50 år Ole Lønsmann ved Fyraftenmødet den 11. febr. 2016.

Næppe mange har bedre forudsætninger end Ole for at give et billede af Indien og landets muligheder og udfordringer og megen information var der.

BRIK landene
Af de såkaldte BRIK-lande er Indien sammen med Kina vækstlandene med hhv. 7.2 og 6.9 procent stigning sammenholdt med Rusland og Brasilien, hvor tallene er -3.8 og -3.4.
Indien er verdens næststørste land rent befolkningsmæssigt, har atomvåben og er i dag verdens 7. største økonomi. Det gør Indien til en stormagt. Spørgsmålet er derfor snarere om Indien er på vej til at blive en supermagt og det er det næppe iflg. Ole, da Indien hverken i kraft af sin økonomi eller udenrigspolitiske indflydelse, kan sætte eller påvirke den internationale dagsorden af betydning, det kan Kina derimod.

Økonomi
Indien vil selv om det skulle nå op som nr. 3 i verden være langt bag efter USA og Kinas økonomier. Fattigdommen blandt Indiens befolkning er skræmmende høj og 1/3 af verdens absolut fattigste lever i Indien! Sådan en fattigdom kan være en stabilitetstrussel.
Faktorer der ligeledes spiller en betydelig rolle i Indien og ikke altid for det gode, er bl.a. korruption, som er meget udbredt og næsten umulig at komme til livs og bureaukrati. Sidstnævnte gav Ole flere skræmmende eksempler på bl.a. havde ø-et i Lønsmann skabt problemer, da Zareen og han skulle giftes. Den indiske embedsmand spurgte efter lange overvejelser, hvorfor dette bogstav var blevet streget!!

Bureaukrati
Bureaukrati, politiske særinteresser, store sociale skel sammen med en demografi, hvor 50% af befolkningen er under 25 år og 40% under 18 år og en stadig mere markant Hindunationalisme, giver meget store udfordringer for Indien i de kommende år. Nok er Indien verdens største demokrati, men ikke nødvendigvis verdens bedste, hvortil kommer hyppige spændinger mellem de lokale regeringer og den nationale regering.

Miljø
Miljømæssigt halter Indien langt bagefter og New Delhi er i dag verdens mest forurenede by og de eksempler Ole gav med colibakterier i Ganges floden, er mere end skræmmende. Medvirkende dertil er, at mindre end 15% af kloak-affaldet behandles!

Udenrigspolitisk
Udenrigspolitisk styrke og formåen er ikke imponerende. De alliancefrie lande eksisterer i realiteten ikke længere. I FN har Indien ikke kunnet opnå en permanent plads i sikkerhedsrådet selvom Indien har presset på i mange år og som Ole nævnte, udvidelsen af antallet af medlemmer af sikkerhedsrådet er mere end besværligt og næppe til at se en løsning på og ligger næppe lige for. I modsætning til Kina synes Indien ikke at have en langsigtet strategisk tilgang til de uden-rigspolitiske udfordringer. Indien synes mest optaget af de nære naboer og udfordringerne med disse naboskaber og har p.t. ikke nogen nævneværdig indflydelse på den globale politiske scene.

Det fremgik med al ønskelig tydelighed, at Ole holder af sin kone Zareens fødeland, men han er bestemt ikke blind for de mangler og udfordringer, dette store land står overfor.

En meget spændende oplevelse at høre Oles indlæg som også affødte mange gode og tankevækkende spørgsmål fra deltagerne. Et helt igennem super perfekt Fyraftens-møde som der skal lyde en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde med at arrangere disse møder fra en meget tilfreds deltager.

 

Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen

Indien – en stormagt på vej?

Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19-21 i AFS-Huset, Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg

Ole Lønsmann Poulsen

Vi fortsætter vore fyraftensmøder i 2016 og starter med Indien, som hører til BRIK-landene. Ambassadør Ole Lønsmann Poulsens sidste chefpost var netop i Indien, og han kommer og delagtiggør os i sin vurdering af Indiens rolle i verden.

Ole var AFS-udvekslingsstudent 1962-63 og har siden haft et spændende arbejdsliv. Karrieren gik over en eksamen som cand.jur. til bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, hvor han blev afdelingschef og i øvrigt mødte sin kone Zareen under et af sine mange Indien-ophold, og videre til udenrigstjenesten, hvortil han kom i 1973.

Han har bevæget sig op og på tværs af systemerne med adresser i Manila, Washington. Ambassadørposterne var i Wien (1992-93), London (1996-2001), Beijing (2001-04), Stockholm (2004-06 og til slut i New Delhi (2006-10).

Ole brænder bl.a. for udviklingsbistand, Danida og ikke mindst for Indien, som han har fulgt tæt igennem mange år.

 
 

 

 

Hvordan hjælper man en folkelig opstand på vej?

Fyraftensmøde 2. september 2015 kl 19, AFS Huset

Klaus Carsten Pedersen

Af Birgitta My Anttila
Baltikum og løsrivelsen fra USSR i slutningen af 80’erne
Vi fortsætter vort tema om Rusland og Østeuropa med et fyraftensmøde 2. september.

Klaus Carsten Pedersen var AFS’er i USA i ’62 og

Så er det nu på onsdag at vi afholder første fyraftensmøde efter sommerferien. Du kan stadig nå at tilmelde dig på www.afsalumni.dk eller følge nedenstående link.

Denne gang har vi glæden af at have Klaus Carsten Pedersen som oplægsholder. Klaus er det levende bevis på at engagement i den store verden hverken slutter ved hjemkomst fra udvekslingsopholdet eller ophør i den aktive indsats i AFS foreningen.

Klaus Carsten Pedersen sad som direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab i årene 1987-2013 og har om nogen bevæget sig i spændfeltet mellem politik og samfundsrelevant debat og information.

Det Udenrigspolitiske Selskab er rundet af modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig og har, dengang som nu, det erklærede formål at oplyse om internationale forhold på et kvalificeret grundlag og bringe den udenlandske debat ind i den danske.

Klaus Carsten Pedersen sad som direktør i de år hvor de baltiske stater gennem folkelige protester og initiativer frigjorde sig fra USSR og blev selvstændige nationer. Klaus vil fortælle om initiativer, interessenter og erfaringer fra den første spæde fødsel af tre nye demokratiske stater i en tid hvor USSR var på vej mod opløsning, men stadig var en reel trussel.

Medlemmer gratis adgang, ikke-medlemmer 30 kr

Læs mere her

Interesseret?
Tilmelding er nødvendig, senest 15. august Jeg kommer til fyraftensmødet om Baltikum 2. sep 2015 kl.19

 

 

Rapport fra Cirkusrevyen 27. august 2015
En forrygende forestilling, hvor man skulle holde ørene stive for at følge med! Afslappet og glad stemning ved afterparty i Cirkusrevyens bar. I restaurant Nybo gik snakken allerede fra vi mødtes udenfor, og den fortsatte uden afbrydelse under middagen. Fotos: Henrik Petit

Bag om Cirkusrevyen 2015. Foto: Henrik Petit
Bag om Cirkusrevyen 2015. Foto: Henrik Petit

Jeg elsker det der med, når man sætter sig ned og snakken bare går, som vi havde set hinanden i sidste uge. Det er noget vi kan i AFS.
Jytte Tholstrup Svendsen

 

 
 

 
 

 

Referat af internationalt AFS alumni seminar
Den 30-31. maj 2015 afholdt vi internationalt seminar sammen med den franske AFS alumni organisation Cercle des Amis AFS. Læs referatet.
AFS Alumni Helpful Guidelines, som blev offentliggjort umiddelbart efter mødet.

Deltagerne i seminaret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem så vi på Folkemødet på Bornholm 2015?
Af Klaus Faartoft
I hvert fald 19 AFSere, hvoraf det lykkedes at indfange 13 i kameraet. Kig med!
Birte Holm Sørensen, Tove Videbæk, Marie Thøstesen, Mia Hvilshøj, Bo Smith og Michael Christiansen var de 6 andre.

AFSere på Folkemødet på Bornholm 2015
Henriette Christiansen
Ole Albæk Pedersen

 

 

Man skal turde satse – når chancen byder sig
og kunne lytte til andre…

Af Niels Mikkelsen, suppleant til bestyrelsen
Et af mange tips givet af tidligere Forbrugerombudsmand og kommende Generaladvokat Henrik Øe på fyraftensmødet i AFS Alumni DK den 28. april. Emnet international karriere-planlægning havde samlet en blandet flok af garvede og unge, men Henriks indlæg var meget længere omkring end bare hans på alle måder spændende karriere.

Henrik Øe

Der skal være plads til et fjumreår – og man kan ikke planlægge sin karriere ret meget. Men det er godt at være rustet med gode sprogkundskaber (ikke mindst i fransk), en omstillings-parat familie og et talent for at spotte de nicher, som åbner sig.
Udvekslingsopholdet hos en jurist og en sproglærer i Wyoming, hvor der er endog meget langt imellem husene og højt til loftet, havde lært ham, at kundskaber, høflighed og ydmyghed er rigtigt gode værktøjer, når man skal begå sig internationalt. I Wyoming er man nødt til at hjælpe hinanden – og når manden er langt væk, får konen lov til at klare ærterne. Det har præget the ”Equality State”, som gav kvinder valgret før alle andre stater.
Efter er fjumreår på statskundskab lod Henrik sig inspirere af sin amerikanske far og blev jurist. En internationalt orienteret arbejdsgiver sørgede for, at Henrik kom ud i verden, blandt andet til Europakollegiet, hvor han – udover at omgås vores nuværende statsminister – lærte en masse EU-ret og at begå sig også i juraen på fransk. Dette i EU altafgørende arbejdssprog havde han lært sig som lagerarbejder i Paris (!) – igen efter at havde turdet melde sig selv hos en dansk arbejdsgiver, som straks satte ham på arbejde i stedet for et langt interview o.s.v. Han holdt til prøven og var ansat længe nok til at lære sproget af de franske kolleger.
Siden gik vejen over advokaterhvervet, assistent hos den danske EU-dommer, karriere i Justitsministeriet og jobbet som Forbrugerombudsmand. Det er en tidbestemt stilling, så efter afgangen i januar blev Henrik konstitueret landsdommer. Men muligheden for at blive dansk generaladvokat ved EU-domstolen opstod pludseligt, og da Danmark kun har generaladvokatposten med meget lange intervaller, var der en del om buddet. Igen virkede ydmyghed, sprogkundskaber og EU-erfaringer – både i ansøgningsfasen og i interviewfasen. Hvad der skal ske om seks år, når han forlader jobbet i Luxembourg, aner Henrik ikke. Men mon ikke alle tilstedeværende er overbevist om, at der nok skal være bud efter ham også til den tid.
Henrik kom med en række personlige betragtninger om EU og interkulturelt samarbejde og besvarede beredvilligt på en række spørgsmål fra salen. Han fortalte bl.a. begejstret om en AFS studerende fra Venezuela, som ikke kunne blive i hjemlandet, og derfor nu arbejder hårdt for at klare sig hos os. Kærligheden til AFS lyste klart igennem – også da han stolt fortalte om sine børn, som har været i eller har søgt til USA med AFS.
Tak til Henrik Øe for en berigende og positiv indstilling og en dejlig aften i AFS Alumni DK.

Kirsten M. Anttila, Niels Brun Hansen, Birte Holm Sørensen og Niels Lund
Niels Mikkelsen og Arnel Saljic

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Invitation til internationalt seminar
Sæt kryds i din kalender 30. maj fra kl. 14!
På et møde med den franske alumni organisation Cercle des amis AFS under AFS’ 100 års jubilæum i Paris i november 2014 besluttede vi at mødes igen i København her i foråret. Tidspunktet er den 30-31. maj. Udover bestyrelsen for den franske alumni organisation og vores egen bestyrelse deltager også som privatperson Elisabeth Hardt (medlem af AFS Board of Trustees og tidligere generalsekretær i EFIL).

Lørdag den 30. maj formiddag deltager ovennævnte, hvor agendaen bl.a. indeholder igangværende opgaver:
• To finalize a Best Practice document (describing what to observe, when creating new alumni organizations)
• To approach the AFS Board of Trustees for a dialogue on creating vital alumni organizations

Vi vil ligeledes drøfte, hvordan vi kan holde kontakten og måske derigennem støtte de 100 interesserede deltagere fra hele verden, som deltog i vores workshop: ”Creating Vital AFS Alumni Organizations” i Paris.

Du er også inviteret!
Vi finder det helt naturligt, at du som medlem også deltager i seminaret, hvorfor vi her inviterer dig til at deltage i eftermiddagsprogrammet i tidsrummet kl. 14-17 og eventuelt aftenprogrammet.
Eftermiddagsprogrammet er præsentation af:
• Det arbejde, der er udført i samarbejdet til nu
• Cercle des amis og de aktiviteter, de afholder
• Oplæg fra Amalie Ferdinand, nylig genvalgt formand for AFS Interkultur: Alumni – from the view of an AFS partner organisation.
• Forevisning af en video optaget fra workshoppen i Paris. En video, der giver et godt indblik i, hvilke udfordringer alumni har i de forskellige lande.

Den resterende tid bruges til:
• Gensidig inspiration og drøftelse af hvordan AFS Alumni både i det enkelte land og world wide kan være en aktiv og uvurderlig ressource for den enkelte returnee, vært eller forældre og for AFS’ udvekslingsprogrammer generelt. Her kan du komme med din feedback.
• Afdække eller opfriske eksisterende nationale såvel som internationale netværk.
Udover deltagelse i eftermiddagens seance:
• Er du meget velkommen til at deltage i middagen, som vi indtager i Nyhavn.
• Vi afslutter dagen i Tivoli – også den del af programmet er du naturligvis meget velkommen til at deltage i. Middag og indgang til Tivoli betaler både vi og vore gæster selv.

Vi har samlet talerne på workshoppen i Paris i et kompendium, som vi gerne sender til dig. Når du tilmelder dig, får du samtidig mulighed for at rekvirere kompendiet.

Vi håber at have vakt din interesse for at deltage denne lørdag eftermiddag (som foregår på engelsk). Vi har brug for din tilmelding senest 6. maj. Jeg ønsker at deltage

Kirsten M. Anttila og Klaus Faartoft

 

 
 

 

 

 

Præsentation af AFS Alumni

Vi støtter op om AFS Interkultur

I forbindelse med AFS Interkulturs generalforsamling i lørdags præsenterede en veloplagt Carsten Buhl – behørigt sekunderet af Marianne Carstensen og Merete Christiansen – hvem vi i AFS Alumni er, og hvad vi står for.

Den mundtlige præsentation blev suppleret med vedlagte 10 slides. Kig på dem!
Se præsentationen af AFS Alumni DK
 

 

Tradition for at underlægge sig én stærk person
Kort referat
Af Birgitta My Anttila, medlem bestyrelsen
Henrik Lerche, kendt TV-journalist og gammel AFS’er ´74, gav torsdag 26.marts sit syn på russiske og vestlige mediers dækning af konflikten mellem Rusland og Vesten i AFS-huset.

Carsten Buhl, Trine Fjalland, Niels Brun Hansen
Carsten Buhl, Trine Fjalland, Niels Brun Hansen

Missilskjold og sabelraslen
Fyraftensmødet var det første i en temarække om den genopståede konflikt mellem øst og vest – og alle pladser var besat. Lidt polemisk startede Henrik med at formidle det russiske perspektiv på Vesten og den igangværende konflikt. Henrik åbnede vore øjne for, hvor stort et militært magtapparat NATO er i forhold til Rusland, og hvor stor en trussel missilskjold og NATOs sabelraslen er i russisk optik. Samtidig tegnede han en linje gennem historien fra zardømmet over kommunismen frem til nutiden og belyste logikken i den russiske tradition i at underlægge sig én stærk mand.

Henrik Lerche

I vor nutid betyder det blandt andet, at oppositionspolitikere efter valgafgørelsen i Moskva per automatik underlagde sig vinderen og derved selv underminerede ideen om en aktiv opposition. Samtidig har Putin centraliseret magten i Rusland igen og den undergrund af uafhængige medier, der i Jeltsin tiden blomstrede op, er nu reelt svundet ind til næsten ingenting. Kombineret med en historiske mistillid til oppositionsmedier som vestlig propaganda, bliver den menige russers tilsyneladende politiske apati mere forståelig, for hvem skal man som russer tro på?

Meget er retorik
Der var megen inspiration at hente, mere end der er plads til at gengive her, men som en afslutning mindede Henrik Lerche os om, at der altid er to sider til en sag, at Rusland for få år siden var samarbejdspartner, og at meget af det vi ser, først og fremmest er retorik. Endelig mindede han os om, at de nye generationer af russere er vokset op med internet og en viden om deres omverden, som tidligere generationer ikke havde adgang til.

 

 

 

Asyl – Politik og virkelighed
Af Niels Mikkelsen, suppleant til bestyrelsen
AFS Alumni DK og Kvindelige Lægers Forening afholdt informationsmøde omkring asyl lørdag 31. januar 2015 sammen med seks andre organisationer.

Først fortalte tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen om asylrettens baggrund.

Hans Gammeltoft Hansen

Den nuværende internationale asyl lov­givning er et resultat af et kompromis i FN regi helt tilbage fra 1947. Dengang blev man enige om at flygtninge havde ret til at søge om og ”nyde” asyl. Formuleringen at ”nyde” har op til i dag givet problemer, idet den ikke spe­cificerer landenes pligt til at give adgang til en rimelig asylhøring.
Herefter talte Michala Bendixen fra Refugees Welcome om den danske asylprocedure. Michala beskrev de forskellige trin i ansøgnings­proceduren.

Michala Bendixen
Fik i december sidste år som den første en menneskerettighedspris fra Institut for Menneskerettigheder.

Michala holder et lignende månedligt foredrag i Trampolinhuset.

Endelig hørte vi personlige historier fra to tidligere asylansøgere – nu velintegrerede danskere. Deres historier gav et levende billede af, hvad en flygtning gennemgår før han/hun ankommer til Danmark, og gav også ind­tryk af, hvor belastende en lang ventetid kan være. De gav dog begge ud­tryk for stor taknemmelighed dels til deres danske kontakt familier, dels til Danmark som har givet dem husly på et tidspunkt, hvor de ikke længere kunne bo i deres eget land.

Sabaheta Ocuz
Arnel Saljic

 

Mødet mundede ud i forslag til emner, som efterfølgende kan behandles på fremtidige møder.

100 personer deltog i mødet.
 
 

 

August 2015
Medlemsarrangement Cirkusrevyen 2015 (27. august 2015). Ditte Hansen – AFSer ’88 – er tilbage i revyen! Og hun har sagt ja til at mødes med os efter forestillingen.

40 har tilmeldt sig.

Vi har fælles spisning på Bakken inden forestillingen på Restaurant Nybo, som i 2014 var en god ramme for spisningen. Betaling for maden direkte i restauranten.

Interesseret? Bestil dine billetter her

 
 
 

 
The once-in-a-lifetime AFS Centennial Celebrations
Kære medlem
Dette er en enestående chance for et gensyn med globale AFS returnees – måske fra din egen årgang, frivillige samarbejdspartnere, og mange andre. Sæt dem stævne i Paris! Det er også muligheden for at høre, hvad der sker i AFS- verdenen netop nu. Og så er der gallamiddagen om lørdagen og valg mellem flere udflugter i Paris-området: Slentreture i Paris, besøg i Versailles eller bustur til WWI museet i Meaux. Mandag-tirsdag er der bustur til Verdun.

Læs program for den danske delegation AFS Centennial, Paris,The once in a lifetime

Tag selv med!

Centennial tilmelding her

PS! AirBandB kan være et alternativ til hotel. Check her AirBandB Paris

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Aflyst!
24. maj 2014

Forholdene for asylansøgere – Kan vi være dem bekendt?
Danmark kritiserer ofte og med god grund menneskerettighedssituationen i andre lande, men hvad gør vi egentlig selv her i landet? Er vi alle dækket af de samme basale rettigheder her i landet? Svaret er nej! Mennesker som du og jeg er på op til 16. år isoleret i det danske samfund, fordi de ikke har fået asyl i Danmark og ikke kan eller tør rejse tilbage til deres hjemland.
Deres børn lever også isoleret – og enhver kan forestille sig de helbredsmæssige og psykiske problemer, som opstår hos børn og unge, der lever i konstant uvished om deres og deres familiers skæbne.

Ved mødet i Odense vil tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen først gennemgå retten (den ret,
man har) til at søge asyl. Michala Bendixen fra Refugees Welcome vil efterfølgende beskrive
asylansøgningsproceduren. Og Merna Alhozy vil fortælle om en opvækst i asylcentre.

Forholdene for asylansøgere – Kan vi være dem bekendt?
Liste over deltagende organisationer
Program
Tilmelding

 

Juni 2014
Invitation til medlemmer til Folkemødet på Bornholm 2014 Invitation

Folkemødet sætter sit præg på Allinge havn
Louise Groth Michelsen, projektleder
AFS Indonesien ’92

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2014
Medlemsarrangement Cirkusrevyen 2014 (28. august 2014).

19 har tilmeldt sig. Vi forventer at tilbyde billetter igen ultimo maj 2014.
Interesseret? Skriv til

Lad mig også lige minde om mødet Asyl – politik og virkelighed, se opslaget. På mødet vil du få konkret viden omkring den aktuelle asylpolitik i Danmark – ikke om, hvor mange vi skal acceptere eller hvorfra eller … Emnet er meget aktuelt netop nu. Mødet finder sted i København (KOSMOPOL ved Nørreport station) lørdag 31. januar 2015 kl. 11-16. 73 har allerede tilmeldt sig. Kom og vær med. Du tilmelder dig ved at sende en email til .

 

AFS’ 100 års jubilæum fejres som bekendt primo november i Paris
Vi er af AFS International blevet opfordret til sammen med den franske alumni organisation Cercle des amis AFS og AFS USA at deltage som talere på en workshop, der fokuserer på udnyttelse af alumnis som ressource for udbredelse af kendskabet til AFS som udvekslingsorganisation.
Fra AFS Alumni DK deltager ikke mindre end 15 personer. Vi arrangerer et formøde før afrejsen og en brunch i Paris for de danske deltagere.

Fokus på asyl i Danmark (marts 2013) 130417 Udblik Asyl (2) final

Jørn Nerup og Gitte Scheibel Smed