Søg
Close this search box.

 
 
Civilsamfundets rolle – frivillige i aktion

Stemningsrapport fra aftenmøde 22. marts 2017

Af Anne Gade Nielsen. Fotos Klaus Faartoft
Josephine er fra årgang 83-84 og var med AFS i Massachusetts.
Josephine, som har to ældre søstre, der også har være afsted med AFS, sagde indledningsvist, at hendes år med AFS havde lagt fundamentet for resten af hendes liv.

På spørgsmål om, hvad hendes år med AFS helt konkret har betyder for hende, svarede Josephine, at det har givet hende en åbenhed og en nysgerrighed over for andre mennesker, også dem der tænker anderledes end hende selv.

Josephine har bl.a. en fortid i Fagbevægelsen og arbejdede i nogle år, inden hun kom med i Alternativet, med nogle ideer om en tænketank uden dog at kunne få andre i Fagbevægelsen med på disse ideer. Med egne ord, startede Josephine sin karriere i Alternativet, da hun i 2013 blev kontaktet af Rasmus Nordqvist, som inviterede hende til et møde for at høre nærmere om projektet. At gå ”rigtigt” ind i Alternativet kostede mange overvejelser, fortæller Josephine, idet hende holdning var og stadig er, at går man ind i et sådant projekt så gør man det 100 %. En anden overvejelse var, at hun risikerede at miste sit job i Fagbevægelsen, hvis hun gik ind i politik. Det sidste skete heldigvis ikke.
Den åbenhed, nysgerrighed og respekt for andre, som Josephine indledningsvist nævnte, at AFS året har givet hende, har fulgt hende ind i Alternativets politiske laboratorier, hvor hun nævner, at hendes dogmeregel altid har været at holde en ordentlig tone og have respekt for andre.

Herefter fortalte Josephine om Alternatives opbygning og svarede på spørgsmål fra ”salen”. Bl.a. lød et spørgsmål om hun aktivt havde brugt det at være tidligere AFS´er på Christiansborg og evt. talt med andre politikere, som også er tidligere AFS´ere. Til det måtte Josephine svare nej, og AFS Alumni kunne så til gengæld informere hende om, hvilke nuværende eller tidligere politikere der er AFS´ere.

Et andet spørgsmål gik på selve det at arbejde på Christiansborg, og hvordan man bliver modtaget dels som ny politiker og dels som nyt parti. Her kunne Josephine fortælle, at hun som person er blevet meget fint modtaget og har fået stor hjælp af sine ordfører-kolleger. Derimod er det langt sværere at få fodfæste som nyt parti, ligesom det er er meget svært at komme i medierne med politiske budskaber.

Afslutningsvis nævnte Josephine, at det var til meget stor inspiration at arbejde sammen med de mange engagerede frivillige i valgkampen.

Alt i alt, endnu en spændende aften i AFS Alumni regi.

 

Onsdag 22. marts 2017 kl. 19-21, “Min vej til Alternativet”
Josephine Focks AFS oplevelse har ledt til et personligt, politisk engagement – og nogle af de erfaringer, hun fik under opholdet, har været til nytte med starten af og arbejdet i Alternativet.
Det folkelige initiativ, som satte gang i Alternativet, har paralleller andre steder – i det danske samfund og i andre lande.Josephine Fock

AFS’er 1983/84 i Massachusetts, USA
Cand. jur.
Medlem af Folketinget for Alternativet. Valgt i Østjylland
Gruppeforkvinde
Ordfører for finans og økonomi
Ordfører for asyl og integration