Søg
Close this search box.

Bestyrelsen har konstitueret sig
Ved generalforsamlingen afgik Fleming Friis Larsen og Helga Dalgaard fra bestyrelsen. Suppleanterne Birgitta Anttila og Birte Holm Sørensen blev begge indvalgt i bestyrelsen, som herefter består af Klaus Faartoft (formand), Peder Sustmann Larsen (kasserer), Kirsten M. Anttila, Birte Holm Sørensen og Birgitta ((My) Anttila. Niels Mikkelsen og Marianne I. Carstensen blev valgt som suppleanter. Carsten Buhl blev valgt som revisorsuppleant. Jesper Klinting har indvilliget i at fortsætte som foreningens revisor.

Generalforsamling og årsmøde er nu afholdt
Læs på AFS Munins jubilæumslegat hvem der modtog legatet i år.

Bestyrelsens beretning og referat af generalforsamlingen finder du også her på hjemmesiden.