Søg
Close this search box.

Rapport fra

Besøg i Trafiktårnet for AFS Alumni

Af Helle Skjerbæk

Onsdag d. 17. januar kl. 17-19 var vi inviteret til endnu et spændende arrangement i AFS-Alumni – et besøg i Trafiktårnet på Carsten Niebuhrs Gade 49, tæt på Fisketorvet i København.

Vores vært var AFS’er Jacob Langebæk Hegner, AFS i New Zealand i 1993-94, som er ansat i Vejdirektoratet.
Vi blev lukket ind gennem de dobbelte døre og fik tildelt adgangskort. Sikkerheden skal være i top, når man arbejder med så vitale områder som overvågning af togdrift og trafikken på statsvejnettet.

Trafiktårnet er en flot bygning med 9 etager. I midten er der et åbent rum gennem alle etagerne, med trapper udenom. (Der er heldigvis også elevator!). Et pendul fastgjort i loftet svinger rundt over gulvet i stuen.

Tårnet blev taget i brug i 2016 og rummer kontorer og kontrolcentre for både Banedanmark og Vejdirektoratet. Som noget nyt arbejder 10 ansatte fra Københavns Kommune også i Trafiktårnet. Det har givet mulighed for et bedre samarbejde om løsning af byens trafikproblemer.

Vores første stop var i S-togs kontrolcentret på 8. sal,hvor en kollega til Jacob fra Banedanmark fortalte engageret om det meget avancerede system. Vi kunne følge med på de store skærme, hvor vi bl.a. kunne se, hvor mange S-tog der kørte til tiden, og hvilke tog der var forsinket. Der var heldigvis meget få forsinkelser. Vi fik oplyst, at Danmark mht. præcision på tognettet kun overgås af Tyskland (Japan er nr. 3). Vi lærte også, at det kun er endestationerne på S-togsnettet, hvor togene står om natten (Hillerød og Høje Taastrup), der i fagsproget er ”stationer”. Alle de andre stationer er kun ”trinbræt”.

Derefter besøgte vi Vejdirektoratets Trafikcenter på 3. sal, hvor et stort antal skærme viste trafikken på udvalgte steder i Danmark.

Så fik vi lov at sidde ned i mødelokalet, mens Jacob fortalte mere om sit arbejde og viste power point plancher med oplysninger om de meget store og forskelligartede opgaver, som centret løser.

Statsvejene udgør kun en mindre del af det samlede vejnet, men har næsten halvdelen af biltrafikken, som i øvrigt er steget med 30% på motorvejene i de seneste 6 år.

En meget kendt og anvendt del af opgaverne er trafikradioen, som begyndte at sende trafikmeldinger i 1982, og som hele 79 % bruger, især i vinterperioden, hvor den nu suppleres af oplysninger på nettet og apps.

Til sidst fortalte Jacob om, hvordan han i sit arbejde har kunnet trække på noget af det, han lærte i løbet af sit AFS-år.

Vi blev alle sammen klogere på et område, som de færreste af os vidste ret meget om på forhånd.

Besøg i Vejdirektoratets Trafikcenter

Onsdag 17. januar 2018, kl. 17.00-19.00

Trafiktårnet har siden 2015 ligget på Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København V. Her huserer bl.a. Trafikcentret, som døgnet rundt, året rundt overvåger, styrer og informerer trafikken på motorveje og større veje i hele Danmark.

På besøget vil Jacob Langebæk Hegner, AFS i New Zealand i 1993-94 og bestyrelsesmedlem i AFS Interkultur i 00’erne, fortælle om Trafikcentrets arbejde og fremvise kontrolrummet, samt det runde Trafiktårn ved Dybbølsbro st.

Der vil efterfølgende være tid til en god snak over en kop kaffe.